Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 16

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 16

Jakie są ograniczenia czasowe zatrzymywania danych? 

Deklaracje poparcia:

Zarówno grupa organizatorów, jak i Komisja muszą zniszczyć wszystkie deklaracje poparcia podpisane w odniesieniu do danej inicjatywy (i wszelkie ich kopie) w terminie wskazanym poniżej, w zależności od tego, który nastąpi wcześniej:

  • w terminie 1 miesiąca po przekazaniu inicjatywy Komisji przez organizatorów
  • w terminie 21 miesięcy po zakończeniu okresu zbierania deklaracji.

Jednak w przypadku wycofania inicjatywy po rozpoczęciu okresu zbierania deklaracji, deklaracje (i wszelkie ich kopie) muszą zostać zniszczone w terminie 1 miesiąca po wycofaniu inicjatywy.

Organy krajowe, do których zwrócono się o weryfikację deklaracji poparcia, muszą zniszczyć wszystkie deklaracje (i wszelkie ich kopie) w terminie 3 miesięcy po zakończeniu tego procesu.

Wyjątki:

Adresy e-mail:

Grupa organizatorów i Komisja muszą zniszczyć wszystkie rejestry adresów e-mail w terminie:

  • 1 miesiąca po wycofaniu inicjatywy lub
  • 12 miesięcy po zakończeniu okresu zbierania deklaracji, lub
  • 12 miesięcy po przekazaniu inicjatywy Komisji.

Jeżeli jednak Komisja odpowie na ważna inicjatywę w oficjalnym komunikacie, okres zatrzymywania adresów e-mail zakończy się po 3 latach od opublikowania komunikatu.

Odniesienia:

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?