Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 16

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 16

Aké sú lehoty uchovávania údajov? 

Vyhlásenia o podpore:

Skupina organizátorov a Komisia musia zničiť všetky vyhlásenia o podpore podpísané v prospech danej iniciatívy (a všetky kópie), podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr:

  • jeden mesiac po tom, ako organizátori predložia iniciatívu Komisii,
  • 21 mesiacov po začiatku lehoty na zber.

Ak však iniciatívu vezmete späť po začiatku lehoty na zber, vyhlásenia (a všetky kópie) sa musia zničiť do jedného mesiaca po späťvzatí.

Vnútroštátne orgány overujúce vyhlásenia o podpore musia zničiť všetky vyhlásenia (a akékoľvek kópie) do troch mesiacov po ukončení tohto procesu.

Výnimky:

E-mailové adresy:

Skupina organizátorov a Komisia musia zničiť všetky záznamy o e-mailových adresách:

  • jeden mesiac po späťvzatí vašej iniciatívy,
  • 12 mesiacov po skončení lehoty na zber vyhlásení alebo
  • 12 mesiacov po predložení iniciatívy Komisii.

Ak však Komisia na platnú iniciatívu odpovie formálnym oznámením, lehota na uchovávanie e-mailových adries sa končí tri roky po uverejnení oznámenia.

Referenčné dokumenty:

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?