Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 1

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 1

Centralny system zbierania deklaracji online – jakie są zobowiązania Komisji i przedstawiciela grupy organizatorów jako współadministratorów?

Dotyczy scenariusza 1 

Grupa organizatorów musi skorzystać z zarządzanego przez Komisję centralnego systemu zbierania deklaracji online w celu zbierania deklaracji poparcia online i przekazywania zebranych deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji.

W takim przypadku przedstawiciel grupy organizatorów i Komisja Europejska występują w roli współadministratorów danych na podstawie standardowej umowy o współadministrowaniu, w której opisane są szczegółowo obowiązki każdego z współadministratorów. Usługi Komisji świadczone są nieodpłatnie.

Na podstawie umowy o współadministrowaniu Komisja przejmuje większość obowiązków administratora, między innymi:

 • obsługuje i utrzymuje odpowiednie systemy informatyczne umożliwiające zbieranie i przechowywanie deklaracji poparcia oraz (ewentualnie) adresów e-mail sygnatariuszy
 • może wysyłać wiadomości e-mail do sygnatariuszy, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji na temat postępów w realizacji inicjatywy
 • zapewnia ocenę skutków dla ochrony danych oraz prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych
 • zapewnia odpowiednie oświadczenie o ochronie prywatności dla sygnatariuszy oraz możliwość rozpatrzenia pytań i wniosków sygnatariuszy na podstawie rozporządzenia RODO/EUDPR
 • zapewnia przekazywanie zgromadzonych deklaracji poparcia państwom członkowskim do celów weryfikacji oraz niszczy zgromadzone deklaracje poparcia z zachowaniem odpowiednich okresów zatrzymywania danych.

W odniesieniu do operacji przetwarzania, za które Komisja odpowiada na podstawie umowy o współadministrowaniu, inspektor ochrony danych Komisji monitoruje realizowanie przez Komisję jej zobowiązań wynikających z EUDPR.

Zadania przedstawiciela/organizatorów zwykle ograniczają się do:

 • decyzji co do daty rozpoczęcia i daty zakończenia zbierania deklaracji poparcia, a także co do daty przekazania zgromadzonych deklaracji poparcia organom państw członkowskich
 • ewentualnego wysyłania wiadomości e-mail do sygnatariuszy, którzy wyrazili chęć otrzymywania informacji na temat postępów w realizacji inicjatywy
 • przekazywania Komisji do rozpatrzenia wniosków osób, których dane dotyczą
 • informowania Komisji w przypadku, gdy standardowe terminy zatrzymywania danych należy dostosować zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Odniesienia:

 

  Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?