Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 1

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 1

Centrální systém pro online sběr podpisů – jaké jsou povinnosti Komise a zástupce skupiny organizátorů jakožto společných správců údajů?

Platí pro variantu 1 

Jako skupina organizátorů musíte pro online shromažďování prohlášení o podpoře používat centrální systém Komise pro sběr podpisů. Pro předložení shromážděných prohlášení o podpoře členským státům k ověření pak musíte používat službu Komise pro výměnu souborů.

Zástupce skupiny organizátorů a Evropská komise vystupují v takovém případě jako společní správci údajů na základě standardní dohody o společné správě údajů, která podrobně popisuje povinnosti obou správců. Komise poskytuje své služby bezplatně.

Na základě dohody o společné správě údajů přebírá Komise většinu povinností správců, např.:

 • provozuje a udržuje příslušné informační systémy, které umožňují shromažďování a ukládání prohlášení o podpoře a (volitelně) e-mailových adres signatářů
 • může zasílat e-mailové zprávy signatářům, kteří se přihlásili k odběru informací o průběhu iniciativy
 • zajišťuje posouzení vlivu na ochranu údajů, jakož i záznam o činnostech zpracování osobních údajů
 • zajišťuje, aby signatáři měli k dispozici příslušné prohlášení o ochraně soukromí a aby byly náležitě vyřizovány jejich dotazy a žádosti v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) / nařízením EU o ochraně osobních údajů (EUDPR)
 • zajišťuje předložení shromážděných prohlášení o podpoře členským státům k ověření a zničení veškerých shromážděných údajů v souladu s platnými lhůtami pro uchovávání údajů.

Pokud jde o operace zpracování údajů, za něž je Komise odpovědná v rámci společné správy, sleduje pověřenec Komise pro ochranu osobních údajů na to, jak Komise plní své povinnosti podle nařízení EUDPR.

Úkoly zástupce/organizátorů jsou obvykle omezeny na následující:

 • rozhodují o datu zahájení a ukončení sběru prohlášení o podpoře, jakož i o datu předložení shromážděných prohlášení o podpoře orgánům členských států
 • mohou zasílat e-mailové zprávy signatářům, kteří se přihlásili k odběru informací o průběhu iniciativy
 • postupují Komisi žádosti subjektů údajů za účelem jejich následného vyřízení
 • uvědomí Komisi v případě, kdy je třeba upravit standardní lhůty pro uchovávání údajů v souladu s článkem 19 nařízení o evropské občanské iniciativě.

Odkazy:

 

  Hledáte poradenství a kontakty?