Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 1. jautājums

Atpakaļ uz galveno lapu, kas satur organizatoriem domātus norādījumus datu aizsardzības jomā

 

Norādījumi datu aizsardzības jomā – 1. jautājums

Centralizēta vākšanas tiešsaistes sistēma – kādi ir Komisijas un organizatoru grupas pārstāvja kā kopīgu pārziņu pienākumi?

Attiecas uz 1. scenāriju 

Jums kā organizatoru grupai ir jāizmanto Komisijas centralizētā vākšanas tiešsaistes sistēma, lai tajā vāktu paziņojumus par atbalstu, un jāizmanto failu apmaiņas pasākums, lai savāktos paziņojumus iesniegtu dalībvalstīm verificēšanai.

Šādā gadījumā, pamatojoties uz standarta līgumu par kopīgu pārziņu, kurā noteikti abu pārziņu pienākumi, organizatoru grupas pārstāvis un Eiropas Komisija darbojas kā kopīgi datu pārziņi. Komisijas pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.

Saskaņā ar līgumu par kopīgu pārziņu Komisija uzņemas lielāko daļu pārziņu pienākumu, tostarp:

 • tā izmanto un uztur attiecīgās IT sistēmas, kas ļauj vākt un glabāt paziņojumus par atbalstu un (pēc izvēles) parakstītāju e-pasta adreses,
 • tā var sūtīt e-pasta ziņojumus tiem parakstītājiem, kuri ir pieteikušies saņemt informāciju par iniciatīvas virzību,
 • tā sniedz novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību un izveido datu apstrādes darbību reģistru,
 • tā nodrošina, ka parakstītāji saņem atbilstošu paziņojumu par privātumu un ka, atbildot uz viņu jautājumiem un pieprasījumiem saskaņā ar VDAR/ESDAR, tiek veikti pienācīgi pēcpasākumi,
 • tā nodrošina savākto paziņojumu par atbalstu iesniegšanu dalībvalstīm verifikācijai un iznīcina savāktos datus saskaņā ar piemērojamiem datu glabāšanas periodiem.

Attiecībā uz apstrādes darbībām, par kurām Komisija ir atbildīga atbilstoši līgumam par kopīgo pārziņu, Komisijas datu aizsardzības speciālists uzrauga, kā Komisija pilda savus pienākumus saskaņā ar ESDAR.

Pārstāvja/organizatoru uzdevumi parasti ir šādi:

 • tie lemj par paziņojumu par atbalstu vākšanas sākuma un beigu datumu, kā arī par datumu, kad savāktie paziņojumi par atbalstu tiek iesniegti dalībvalstu iestādēm,
 • tie var sūtīt e-pasta ziņojumus tiem parakstītājiem, kuri ir pieteikušies saņemt informāciju par iniciatīvas virzību,
 • tie nosūta Komisijai datu subjektu pieprasījumus turpmākai apstrādei,
 • tie informē Komisiju, ja ir jāpielāgo standarta datu glabāšanas termiņi saskaņā ar Regulas par Eiropas pilsoņu iniciatīvu 19. pantu.

Atsauces:

 

  Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?