Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 1

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 1

Centralni sistem spletnega zbiranja – kakšne so obveznosti Komisije in predstavnika skupine organizatorjev kot skupnih upravljavcev?

Uporablja se za scenarij 1

Skupina organizatorjev mora uporabiti centralni sistem spletnega zbiranja Komisije za spletno zbiranje izjav o podpori in storitev za izmenjavo datotek za predložitev zbranih izjav o podpori državam članicam v preverjanje.

Predstavnik skupine organizatorjev in Evropska komisija skupaj delujeta kot upravljavca podatkov na podlagi standardnega dogovora o skupnem upravljanju, ki določa obveznosti obeh upravljavcev. Storitve Komisije so brezplačne.

Komisija v skladu z dogovorom o skupnem upravljanju prevzame večino obveznosti upravljavcev, in sicer med drugim:

 • upravlja in vzdržuje ustrezne informacijske sisteme, ki omogočajo zbiranje in shranjevanje izjav o podpori in (neobvezno) e-pošte podpisnikov;
 • podpisnikom, ki so se naročili za prejemanje informacij o poteku pobude, lahko pošilja elektronska sporočila;
 • zagotovi oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov in pripravi evidenco dejavnosti obdelave;
 • zagotovi, da se podpisnicam in podpisnikom predloži ustrezna izjava o varstvu osebnih podatkov in da se njihova vprašanja in zahtevki na podlagi GDPR/uredbe EU o varstvu podatkov v zvezi z obdelavo podatkov ustrezno obravnavajo;
 • zagotovi, da se zbrane izjave o podpori predložijo državam članicam v preverjanje in zbrane podatke uniči v skladu z veljavnimi obdobji hrambe podatkov.

Za postopke obdelave, za katere je Komisija odgovorna v okviru dogovora o skupnem upravljanju, pooblaščena oseba za varstvo podatkov Komisije spremlja, kako Komisija izvaja svoje obveznosti iz uredbe EU o varstvu podatkov.

Naloge predstavnikov/organizatorjev so običajno naslednje:

 • določijo datum začetka in datum konca zbiranja izjav o podpori ter datum predložitve zbranih izjav o podpori organom države članice;
 • podpisnikom, ki so se naročili za prejemanje informacij o poteku pobude, lahko pošiljajo elektronska sporočila;
 • Komisiji pošljejo zahtevke za nadaljnjo obravnavo, ki jih nanj naslovijo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki;
 • Komisijo obvestijo, če je treba standardne časovne omejitve za hrambo podatkov prilagoditi v skladu s členom 19 uredbe o evropski državljanski pobudi.

Sklici:

 

  Bi želeli izvedeti več in sodelovati?