Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 1

Gå til forsiden til Vejledning vedrørende databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 1

Det centrale onlineindsamlingssystem: Hvilke forpligtelser har Kommissionen og repræsentanten for initiativtagergruppen som fælles dataansvarlige?

Gælder for scenarie 1 

Som initiativtagergruppe skal I anvende Kommissionens centrale onlineindsamlingssystem til at indsamle støttetilkendegivelser online og filudvekslingstjenesten til at indsende dem til EU-landene til kontrol.

I så fald fungerer repræsentanten for initiativtagergruppen og Europa-Kommissionen som fælles dataansvarlige på grundlag af en standardaftale om fælles dataansvar, som præciserer begge dataansvarliges forpligtelser. Kommissionens tjenesteydelser stilles gratis til rådighed.

I henhold til aftalen om fælles dataansvar påtager Kommissionen sig størstedelen af de dataansvarliges forpligtelser, herunder:

 • at drive og vedligeholde de IT-systemer, der anvendes til at indsamle og lagre støttetilkendegivelser og (eventuelt) underskrivernes e-mailadresser
 • eventuelt at sende e-mailbeskeder til de underskrivere, der abonnerer på at modtage oplysninger om status på initiativet
 • at udarbejde en databeskyttelsesvurdering og et register over databehandlingsaktiviteterne
 • at sikre, at underskriverne får forelagt den relevante databeskyttelseserklæring, og at der følges korrekt op på deres spørgsmål og anmodninger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR/EUDPR)
 • at sørge for at overføre støttetilkendegivelserne til de relevante EU-landes myndigheder og at kontrollere og destruere de indsamlede data i overensstemmelse med de gældende datalagringsperioder.

Med hensyn til de databehandlingsaktiviteter, som Kommissionen er ansvarlig for i henhold til aftalen om fælles dataansvar, overvåger Kommissionens databeskyttelsesansvarlige Kommissionens gennemførelse af dens forpligtelser i henhold til EUDPR.

Repræsentanten/initiativtagernes opgaver er typisk begrænset til følgende:

 • at vælge startdatoen og slutdatoen for indsamlingen af støttetilkendegivelser samt datoen for at indsende de indsamlede støttetilkendegivelser til EU-landenes myndigheder
 • eventuelt at sende e-mailbeskeder til de underskrivere, der abonnerer på at modtage oplysninger om status på initiativet
 • at overføre de registreredes anmodninger til Kommissionen til videre behandling
 • Han/hun informerer Kommissionen, hvis standarddatalagringsperioden skal tilpasses i overensstemmelse med artikel 19 i forordningen om det europæiske borgerinitiativ.

Henvisninger:

 

  Vil du lære nyt og samarbejde med andre?