Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 1. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 1. pitanje

Središnji sustav internetskog prikupljanja – koje su obveze Komisije i predstavnika skupine organizatora kao zajedničkih voditelja obrade?

Primjenjuje se na 1. scenarij 

Kao skupina organizatora morate koristiti Komisijin središnji sustav internetskog prikupljanja za internetsko prikupljanje izjava o potpori i sustav razmjene datoteka za podnošenje prikupljenih izjava o potpori državama članicama na provjeru.

U tom slučaju predstavnik skupine organizatora i Europska komisija djeluju kao zajednički voditelji obrade podataka na temelju standardnog sporazuma o zajedničkom vođenju obrade u kojem su navedene obveze obaju voditelja obrade. Komisijine su usluge besplatne.

Na temelju sporazuma o zajedničkom vođenju obrade Komisija preuzima većinu obveza voditelja obrade, među kojima su:

 • upravljanje odgovarajućim informatičkim sustavima koji omogućuju prikupljanje i pohranu izjava o potpori te (po izboru) e-adresa potpisnikâ i održavanje tih sustava
 • mogućnost slanja poruka e-poštom onim potpisnicima koji su potvrdili da žele primati informacije o napretku inicijative
 • izrada procjene učinka na zaštitu podataka i vođenje evidencije aktivnosti obrade
 • obveza da potpisnici dobiju odgovarajuću izjavu o zaštiti osobnih podataka i da se s njihovim pitanjima i zahtjevima na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka i Uredbe EU-a o zaštiti podataka dalje postupa na odgovarajući način
 • obveza podnošenja prikupljenih izjava o potpori državama članicama na provjeru i uništavanje prikupljenih podataka u skladu s propisanim razdobljima čuvanja podataka.

Kad je riječ o postupcima obrade za koje je Komisija odgovorna u okviru sporazuma o zajedničkom vođenju obrade, Komisijin službenik za zaštitu podataka prati ispunjavanje Komisijinih obveza u okviru Uredbe EU-a o zaštiti podataka.

Zadaće predstavnika/organizatora obično se svode na sljedeće:

 • odlučuju o datumu početka i datumu završetka prikupljanja izjava o potpori te o datumu podnošenja prikupljenih izjava o potpori tijelima države članice
 • mogu slati poruka e-poštom onim potpisnicima koji su potvrdili da žele primati informacije o napretku inicijative
 • upućuju Komisiji zahtjeve za daljnje postupanje koje podnesu osobe čiji se podaci obrađuju
 • obavješćuju Komisiju o eventualnom produljenju standardnih rokova za čuvanje podataka u skladu s člankom 19. Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi.

Referentni dokumenti:

 

  Zainteresirani ste za učenje i suradnju?