Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Duomenų apsaugos gairės. 5 klausimas

Grįžti į pagrindinį organizatoriams skirtų Duomenų apsaugos gairių puslapį

Duomenų apsaugos gairės. 5 klausimas

Saugumas. Kokie reikalavimai taikomi, kai popierinius pritarimo pareiškimus renka savanoriai arba pagal sutartį dirbantys kampanijos dalyviai?

Kadangi popieriniai pritarimo pareiškimai paprastai renkami decentralizuotai, juos dažnai renka savanoriai arba pagal sutartį dirbantys kampanijos dalyviai, kurie nėra patys iniciatyvos organizatoriai. Šie kampanijų vykdytojai turėtų būti laikomi duomenų tvarkytojais ir turėtų veikti remdamiesi raštišku susitarimu su atstovu.

Todėl susitarimas su kampanijos vykdytoju yra duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo susitarimas, kaip apibrėžta BDAR 28 straipsnyje, ir turi apimti tame straipsnyje išvardytus aspektus.

Preziumuojama, kad tokiame susitarime galėtų būti:  

 • atstovo leidimas kampanijos rengėjui rinkti pritarimo pareiškimus (ir pasirašiusiųjų e. pašto adresus) dėl konkrečios iniciatyvos jo vardu;
 • atstovo nurodymai, kaip spręsti galimus su duomenų apsauga susijusius klausimus ir kaip reaguoti į pasirašiusiųjų / duomenų subjektų prašymus;
 • kampanijos rengėjų įsipareigojimas laikytis organizatorių duomenų apsaugos politikos, visų pirma:
  • rinkti pritarimo pareiškimus (ir pasirašiusiųjų el. pašto adresus) tik pagal organizatorių nurodymus ir tik naudojantis šių organizatorių jiems pateiktomis formomis;
  • nerinkti kitų duomenų;
  • informuoti pasirašiusiuosius apie iniciatyvos turinį ir jų teises pagal privatumo pareiškimą;
  • informuoti pasirašiusiuosius, kad nurodyti e. pašto adresus neprivaloma ir kad jų nenurodę jie vis tiek turi teisę pritarti iniciatyvai;
  • saugoti surinktus pritarimo pareiškimus (ir e. pašto adresus) saugioje vietoje iki jų perdavimo iniciatyvos organizatoriams;
  • saugiai perduoti surinktus pritarimo pareiškimus ir e. pašto adresus, pvz., registruotu paštu arba per kurjerį ir tik iniciatyvos organizatoriams;
 • kampanijos vykdytojo patvirtinimas, kad:
  • suprato privatumo pareiškimo nuostatas, apibrėžtas Reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos III priede, ir susipažino su iniciatyvos turiniu, taip pat su organizatorių naudojama jai pristatyti medžiaga (interneto svetaine, kitais tinkamais dokumentais ar informacija);
  • žino, kad yra atsakingas už surinktus duomenis.

Nuorodos

 • BDAR 28 ir 32 straipsniai.

 

  Norite mokytis ir bendradarbiauti?