Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 5

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 5

Bezpečnosť – aké sú požiadavky, keď vyhlásenia o podpore v papierovej forme zbierajú dobrovoľní alebo zmluvní aktivisti?

Keďže papierové vyhlásenia o podpore sa zvyčajne zbierajú decentralizovaným spôsobom, zber často vykonávajú dobrovoľní alebo zmluvní aktivisti, ktorí nie sú organizátormi iniciatívy. Títo aktivisti by sa mali považovať za sprostredkovateľov a ich činnosť by mala byť upravená písomnou dohodou so zástupcom.

Dohoda s „aktivistom“ je preto dohodou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v zmysle článku 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a musí sa vzťahovať na aspekty uvedené v danom článku.

Takáto dohoda by v tejto súvislosti mohla orientačne obsahovať:  

 • splnomocnenie zástupcu pre aktivistu na zber vyhlásení o podpore (a e-mailových adries signatárov) konkrétnej iniciatívy v ich mene,
 • pokyny zástupcu k tomu, ako riešiť prípadné otázky a žiadosti signatárov/dotknutých osôb týkajúce sa ochrany údajov,
 • záväzok aktivistu dodržiavať politiku organizátorov v oblasti ochrany údajov, a najmä:
  • zbierať vyhlásenia o podpore (a e-mailové adresy signatárov) len v súlade s pokynmi organizátorov a len prostredníctvom formulárov, ktoré im títo organizátori určia,
  • nezbierať iné údaje,
  • informovať signatárov o obsahu danej iniciatívy a o ich právach podľa vyhlásenia o ochrane osobných údajov,
  • informovať signatárov o tom, že poskytnutie e-mailovej adresy je dobrovoľné a nemôže sa ním podmieňovať právo podporiť danú iniciatívu,
  • uchovávať zozbierané vyhlásenia o podpore (a e-mailové adresy) na bezpečnom mieste až do ich postúpenia organizátorom iniciatívy,
  • uskutočňovať prenos zozbieraných vyhlásení o podpore a e-mailových adries bezpečným spôsobom, napr. doporučenou poštou alebo s využitím kuriéra, a len organizátorom iniciatívy,
 • potvrdenie zo strany aktivistu, že:
  • si prečítal(-a) ustanovenia vyhlásenia o ochrane osobných údajov vymedzené v prílohe III k nariadeniu o európskej iniciatíve občanov a porozumel(-a) im, oboznámil(-a) sa s obsahom danej iniciatívy, ako aj s materiálmi, ktoré organizátori používajú na komunikáciu s verejnosťou (webové sídlo či iné relevantné dokumenty alebo informácie),
  • je si vedomý(-á) svojej zodpovednosti za zozbierané údaje.

Referenčné dokumenty:

 

  Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?