Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 5. pitanje.

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

Smjernice za zaštitu podataka – 5. pitanje.

Sigurnost – koji su zahtjevi kada izjave o potpori u papirnatom obliku prikupljaju dobrovoljni ili ugovorni aktivisti?

Budući da je prikupljanje papirnatih izjava o potpori obično decentralizirano, često ga provode dobrovoljni ili ugovorni aktivisti, a ne sami organizatori inicijative. Te bi aktiviste trebalo smatrati izvršiteljima obrade podataka, a njihovo bi se djelovanje trebalo temeljiti na pisanom sporazumu s predstavnikom.

Sporazum s „aktivistom” stoga je sporazum između voditelja i izvršitelja obrade u smislu članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka i mora obuhvaćati aspekte navedene u tom članku.

U tom kontekstu takav bi sporazum okvirno mogao sadržavati:  

 • odobrenje predstavnika da aktivist u njegovo ime prikuplja izjave o potpori (i e-adrese potpisnika) za određenu inicijativu
 • upute predstavnika o tome kako riješiti moguća pitanja i zahtjeve potpisnika/osoba čiji se podaci obrađuju koji se odnose na zaštitu podataka
 • obvezu aktivista da poštuje politiku zaštite podataka organizatora, a posebno:
  • da izjave o potpori (i e-adrese potpisnikâ) prikuplja samo u skladu s uputama organizatorâ i samo na obrascima koje mu dostave organizatori
  • da se suzdrži od prikupljanja drugih podataka
  • da potpisnike obavijesti o sadržaju inicijative i njihovim pravima u skladu s izjavom o zaštiti osobnih podataka
  • da potpisnike obavijesti o tome da je navođenje e-adresa potpuno neobavezno i da nije uvjet za njihovo pravo na podupiranje inicijative
  • da prikupljene izjave o potpori (i e-adrese) pohrani na sigurnom mjestu do njihova prijenosa organizatorima inicijative
  • da prikupljene izjave o potpori i e-adrese pošalje na siguran način, npr. preporučenom poštom ili kurirskom službom te samo organizatorima inicijative.
 • potvrdu aktivista:
  • da je pročitao/pročitala i razumio/razumjela odredbe izjave o zaštiti osobnih podataka iz Priloga III. Uredbi o europskoj građanskoj inicijativi i upoznao/upoznala se sa sadržajem inicijative i materijalima kojima se organizatori služe kako bi objavili informacije o inicijativi (internetske stranice, drugi relevantni dokumenti ili informacije)
  • da je svjestan/svjesna svoje odgovornosti za prikupljene podatke.

Referentni dokumenti:

 

  Zainteresirani ste za učenje i suradnju?