Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vägledning om personuppgifter – fråga 5

Gå till startsidan för vägledningen om skydd av personuppgifter

Vägledning om personuppgifter – fråga 5

Säkerhet – vilka krav gäller när våra kampanjmedarbetare samlar in underskrifter på papper?

Vid namninsamlingen på papper kan ni i organisatörsgruppen behöva anlita frivilliga eller kontrakterade kampanjmedarbetare. De ska betraktas som personuppgiftsbiträden och ska arbeta enligt ett skriftligt avtal med organisatörsgruppens företrädare.

Ett avtal med en kampanjmedarbetare är därför ett avtal mellan en personuppgiftsansvarig och ett personuppgiftsbiträde i den mening som avses i artikel 28 i GDPR och måste omfatta de aspekter som anges i den artikeln.

Avtalet med kampanjmedarbetarna skulle kunna innehålla följande punkter:  

 • Företrädarens tillstånd till en kampanjmedarbetare att samla in stödförklaringar (och undertecknarnas mejladresser) för ett visst initiativ på organisatörernas vägnar.
 • Företrädarens anvisningar om hur eventuella dataskyddsrelaterade frågor och begäranden från undertecknare/registrerade ska hanteras.
 • Kampanjmedarbetarens åtagande att följa organisatörernas personuppgiftspolicy och särskilt att
  • samla in underskrifter (och undertecknarnas mejladresser) helt enligt organisatörernas anvisningar och endast via de formulär som de har fått från organisatörerna
  • inte samla in några andra uppgifter
  • informera undertecknarna om medborgarinitiativet och om deras rättigheter i fråga om personuppgifter
  • informera undertecknarna om att det är frivilligt att uppge sin mejladress och att det inte behövs för att stödja initiativet
  • förvara stödförklaringarna (och mejladresserna) på ett säkert ställe till dess att de överlämnas till initiativets organisatörer
  • överlämna insamlade stödförklaringar och mejladresser på ett säkert sätt, t.ex. med rekommenderat brev eller bud och enbart till initiativets organisatörer.
 • Kampanjmedarbetarens bekräftelse på att han eller hon
  • har läst och förstått reglerna om skydd av personuppgifter enligt bilaga III till förordningen om det europeiska medborgarinitiativet och har bekantat sig med medborgarinitiativet och organisatörernas material om det (webbplats, relevanta dokument eller annan information)
  • är medveten om sitt ansvar för de insamlade uppgifterna.

EU-lagstiftning:

 • Artiklarna 28 och 32 i GDPR.

 

  Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?