Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Spørgsmål og svar om EU's kompetenceområder og Europa-Kommissionens beføjelser

EU's kompetenceområder

Europa-Kommissionens beføjelser til at foreslå EU-retsakter

Ovenstående er kun ment som en vejledning, der kan hjælpe eventuelle initiativtagere. Den forpligter ikke Europa-Kommissionen retligt. Den foregiver ikke at være udtømmende og indeholder ikke nogen fortolkning af traktaterne.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?