Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

FAQ dwar il-kompetenzi tal-UE u s-setgħat tal-Kummissjoni Ewropea

Il-kompetenzi tal-UE

Is-setgħat tal-Kummissjoni Ewropea biex tipproponi att legali tal-Unjoni

It-test hawn fuq hu intiż bħala gwida għall-organizzaturi tal-inizjattivi taċ-ċittadini. Ma jorbotx legalment lill-Kummissjoni Ewropea. Ma jiddikjarax li hi informazzjoni eżawrjenti u ma jirrappreżentax interpretazzjoni uffiċjali tat-test tat-Trattati.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?