Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Najčešća pitanja o nadležnosti EU-a i ovlastima Europske komisije

Nadležnosti EU-a

Ovlasti Europske komisije da predloži pravni akt Unije

Prethodno navedeni tekst namijenjen je potencijalnim organizatorima građanske inicijative. Tekst nije pravno obvezujući za Europsku komisiju. Nije mu namjera biti iscrpan i ne pruža službeno tumačenje teksta Ugovorâ.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?