Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Vanliga frågor om EU:s och EU-kommissionens befogenheter

EU:s befogenheter

EU-kommissionens befogenhet att föreslå en EU-rättsakt

Den här texten är tänkt som en hjälp för den som funderar på att organisera ett medborgarinitiativ. Den är inte rättsligt bindande för kommissionen. Den gör inte anspråk på att vara uttömmande och är ingen officiell tolkning av fördraget.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?