Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Smjernice za zaštitu podataka – 9. pitanje

Povratak na početnu stranicu Smjernica za zaštitu podataka za organizatore

 

Smjernice za zaštitu podataka – 9. pitanje

Koje informacije trebate dati građanima pri prikupljanju njihovih podataka? 

Primjenjuje se na 2. scenarij (predstavnik djeluje kao jedini voditelj obrade podataka), osim pri upotrebi Komisijina sustava razmjene datoteka

Kada građani (potpisnici) podnesu izjavu o potpori (i po izboru navedu svoju e-adresu), mora ih se obavijestiti o načinu obrade tih osobnih podataka (u koju svrhu, koliko dugo i tko ih obrađuje, kome se mogu otkriti, kako ih se štiti, koja prava imaju kao osobe čiji se podaci obrađuju i kako mogu ostvariti ta prava itd.).

Izjava o potpori uspostavljena Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi sadržava standardni tekst izjave o zaštiti osobnih podataka. Ta izjava o zaštiti osobnih podataka odgovara informacijama koje potpisnici trebaju dobiti pri prikupljanju njihovih podataka.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za izjave o potpori prikupljene u papirnatom obliku uspostavljena Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi:

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka) vaši osobni podaci navedeni u ovom obrascu upotrijebit će se samo za potporu inicijativi i staviti na raspolaganje nadležnim nacionalnim tijelima za potrebe provjere i potvrđivanja. Ovlašteni ste od skupine organizatora ove inicijative zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade.

Skupina organizatora pohranjuje vaše podatke na najviše mjesec dana od podnošenja inicijative Europskoj komisiji ili 21 mjesec od početka razdoblja prikupljanja, ovisno o tome što je prije. Podaci se mogu zadržati dulje od navedenog roka u slučaju upravnog ili pravnog postupka, najviše mjesec dana od zaključenja navedenih postupaka.

Ne dovodeći u pitanje druge upravne ili pravne lijekove, svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu tijelu za zaštitu podataka, posebno u državi članici u kojoj je njegovo uobičajeno boravište, radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja, ako smatra da se obradom njegovih osobnih podataka krši Opća uredba o zaštiti podataka.

Predstavnik skupine organizatora inicijative ili, ako je to primjenjivo, pravna osoba koju su osnovali, voditelj je obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka i mogu se kontaktirati s pomoću podataka za kontakt iz ovog obrasca.

Podaci za kontakt službenika za zaštitu podataka (ako on postoji) dostupni su na internetskoj stranici ove inicijative u registru Europske komisije, kako je navedena u točki 4. ovog obrasca.

Podaci za kontakt nacionalnog tijela koje će primiti i obrađivati vaše osobne podatke te podaci za kontakt nacionalnih tijela za zaštitu podataka dostupni su na: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection.

Prikupljanje podataka u papirnatom obliku

Ako se izjave o potpori prikupljaju u papirnatom obliku, potpisnicima trebate dati primjerak izjave o zaštiti osobnih podataka, ili poveznicu na nju, na njihovu materinjem jeziku. Ta izjava o zaštiti osobnih podataka treba biti dopunjena vašim podacima za kontakt kao voditelja obrade podataka te podacima za kontakt službenika za zaštitu podataka, ako postoji, i relevantnih nacionalnih tijela za zaštitu podataka.

Izjava o zaštiti osobnih podataka za e-adrese

U uredbi o europskoj građanskoj inicijativi nije definiran sličan model za izjavu o zaštiti osobnih podataka koja će se upotrebljavati pri prikupljanju e-adresa potpisnikâ. Kao predstavnik morate sastaviti takvu izjavu o zaštiti osobnih podataka u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka.

Potpisnicima treba dati barem sljedeće informacije (vidjeti članak 13. Opće uredbe o zaštiti podataka):

  • opis i svrhu obrade
  • podatke koji se obrađuju
  • primatelje podataka, ako ih ima
  • planirano trajanje čuvanja
  • prava potpisnikâ kao što su povlačenje privole, pravo na pristup podacima, njihov ispravak i brisanje ili pravo na prigovor
  • upute o pravu na podnošenje pritužbe nadležnim tijelima.

U slučaju prikupljanja e-adresa potpisnici moraju odvojeno pristati na njihovu obradu opisanu u izjavi o zaštiti osobnih podataka.

NAPOMENA: 

Ako se izjave o potpori i e-adrese prikupljaju putem središnjeg sustava internetskog prikupljanja, relevantne izjave o zaštiti osobnih podataka sastavila je Europska komisija. Tekstovi tih izjava o zaštiti osobnih podataka objavljeni su na Komisijinim internetskim stranicama o europskoj građanskoj inicijativi.

Referentni dokumenti:

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?