Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 4

Mur lura għall-paġna ewlenija tal-Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data għall-organizzaturi

 

Gwida dwar il-Protezzjoni tad-Data - Mistoqsija 4

Sigurtà – x’passi għandkom jittieħdu meta tinġabar id-data tal-firmatarji fuq karta?

Japplika x-Xenarju tal-Każ 2

Meta d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ (u l-indirizzi tal-emails skont il-każ) jinġabru fuq formoli stampati, dawn jitqiesu wkoll bħala data personali li trid tiġi protetta f’konformità mal-GDPR.

Miżuri tas-sigurtà

Bħala grupp ta’ organizzaturi, tridu timplimentaw miżuri tekniċi u organizzattivi ta’ sigurtà biex tipproteġu d-data personali pprovduta fid-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ b’mod partikolari kontra l-qerda jew it-telf aċċidentali jew illegali, l-alterazzjoni, l-iżvelar jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqiesu r-riskji għall-firmatarji.

Il-miżuri rilevanti għandhom jinkludu mill-anqas:

  • Il-protezzjoni fiżika tal-formoli tad-dikjarazzjonijiet stampati meta jinħażnu (preferibbilment jissakkru f’kaxxaforti)
  • Is-sottomissjoni ta’ formoli stampati miġbura lill-awtoritajiet ta’ validazzjoni u ċertifikazzjoni tal-Istat Membru rilevanti b’mod sigur, eż. bil-posta rreġistrata, minn trasportatur fdat jew bl-użu tas-servizz ta’ skambju ta’ files tal-Kummissjoni.  

JEKK JOGĦĠBOK INNOTA: Rekwiżiti meta jinġabru d-dikjarazzjonijiet ta’ appoġġ bl-għajnuna ta’ attivisti

Referenzi:

  • L-Artikoli 28 u 32 tal-GDPR.

 

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?