Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 4

Späť na hlavnú stránku usmernení v oblasti ochrany údajov pre organizátorov

 

Usmernenia v oblasti ochrany údajov – otázka č. 4

Bezpečnosť – aké kroky by ste mali podniknúť pri zbere údajov o signatároch v papierovej forme?

Vzťahuje sa na scenár 2

Ak sa vyhlásenia o podpore (a prípadne e-mailové adresy) zbierajú v papierovej forme, považujú sa tiež za osobné údaje, ktoré sa musia chrániť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov.

Bezpečnostné opatrenia

Ako skupina organizátorov musíte zaviesť technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov poskytnutých vo vyhláseniach o podpore, najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo stratou, zmenou, neoprávneným prezradením alebo prístupom k nim, pričom sa zohľadnia riziká pre signatárov.

Príslušné opatrenia by mali zahŕňať aspoň:

  • fyzické zabezpečenie papierových formulárov vyhlásenia pri ich skladovaní (najlepšie zamknutím v trezore),
  • predloženie zozbieraných papierových formulárov príslušným orgánom členských štátov zodpovedným za overovanie a osvedčovanie, a to bezpečným spôsobom, napr. doporučenou poštou, využitím dôveryhodného dopravcu alebo prostredníctvom služby Komisie na výmenu súborov.  

UPOZORNENIE: Požiadavky na zber vyhlásení o podpore s pomocou aktivistov

Referenčné dokumenty:

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?