Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 9

Nazaj na glavno stran smernic za varstvo podatkov za organizatorje

 

Smernice za varstvo podatkov – vprašanje 9

Katere informacije bi morali dati državljanom pri zbiranju njihovih podatkov? 

Velja za scenarij 2 (zastopnik deluje kot edini upravljavec podatkov), razen kar zadeva uporabo storitve Komisije za izmenjavo datotek.

Ko državljani (podpisniki) predložijo izjavo o podpori (in neobvezno navedejo svoj elektronski naslov), jih je treba obvestiti o tem, kako se bodo ti osebni podatki obdelovali (za kateri namen, kako dolgo, kdo jih lahko razkrije, komu se lahko razkrijejo, kako so zaščiteni, kakšne so njegove pravice kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in kako lahko uveljavlja te pravice itd.).

Izjava o podpori, določena z uredbo o evropski državljanski pobudi, vključuje standardno besedilo izjave o varstvu osebnih podatkov. Ta izjava o varstvu osebnih podatkov ustreza informacijam, ki jih morajo podpisniki navesti ob zbiranju svojih podatkov.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, vzpostavljenih z uredbo o evropski državljanski pobudi:

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov) bodo vaši osebni podatki, predloženi na tem obrazcu, uporabljeni le za podporo pobudi in bodo na voljo pristojnim nacionalnim organom za namene preverjanja in potrjevanja. Od skupine organizatorjev te pobude imate pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek, izbris in omejitev njihove obdelave.

Skupina organizatorjev bo vaše podatke hranila največ mesec dni po predložitvi pobude Evropski komisiji ali 21 mesecev od začetka obdobja zbiranja, kar nastopi prej. V primeru upravnih ali pravnih postopkov se lahko vaši podatki hranijo po izteku teh rokov, in sicer do največ mesec dni po datumu zaključka teh postopkov.

Če menite, da so bili vaši podatki nezakonito obdelani, imate brez poseganja v vsako drugo upravno ali sodno sredstvo pravico, da kadar koli vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov, zlasti v državi članici svojega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

Predstavnik skupine organizatorjev pobude ali, kadar je primerno, pravna oseba, ki jo je ustanovil, je upravljavec v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, s katerim oziroma katero lahko vzpostavite stik s pomočjo podatkov na tem obrazcu.

Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov (če obstaja) so na voljo na spletnem mestu te pobude v registru Evropske komisije, kot je navedeno v točki 4 tega obrazca.

Kontaktni podatki nacionalnega organa, ki prejme in obdela vaše osebne podatke, in nacionalnih organov za varstvo podatkov, so na voljo na: http://ec.citizens-initiative.europa.eu/public/data-protection?lg=sl.

Zbiranje na papirju

Kadar se izjave o podpori zbirajo na obrazcih v papirni obliki, podpisnikom posredujte kopijo izjave o varstvu podatkov ali povezavo nanjo v njihovem maternem jeziku. To izjavo o varstvu osebnih podatkov je treba dopolniti z vašimi kontaktnimi podatki upravljavca podatkov ter kontaktnimi podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov, če obstaja, in ustreznih nacionalnih organov za varstvo podatkov.

Izjava o varstvu osebnih podatkov za elektronske naslove

Uredba o evropski državljanski pobudi ne opredeljuje podobnega vzorca izjave o varstvu podatkov, ki bi se uporabljala pri zbiranju elektronskih naslovov podpisnikov. Kot zastopnik morate pripraviti takšno izjavo o varstvu podatkov v skladu z zahtevami GDPR.

Podpisniki morajo zagotoviti vsaj naslednje (glej člen 13 GDPR):

  • opis in namen obdelave
  • obdelani podatki
  • prejemniki podatkov, če obstajajo
  • načrtovano trajanje hrambe
  • pravice podpisnikov, kot so preklic privolitve, pravica do dostopa, popravka, izbrisa ali ugovora
  • navodila o pravici do vložitve pritožbe pri organih

V primeru zbiranja elektronskih naslovov morajo podpisniki ločeno privoliti v njihovo obdelavo, opisano v izjavi o varstvu osebnih podatkov.

OPOMBA: 

Če se izjave o podpori in elektronski naslovi zbirajo z uporabo centralnega sistema spletnega zbiranja, ustrezne izjave o varstvu podatkov pripravi Evropska komisija. Besedila teh izjav o varstvu osebnih podatkov so objavljena na spletišču Komisije o evropski državljanski pobudi.

Sklici:

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?