Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

Adatvédelmi iránymutatás – 9. kérdés

Vissza a szervezőknek szóló adatvédelmi iránymutatás főoldalára

 

Adatvédelmi iránymutatás – 9. kérdés

Milyen információkat kell a szervezőknek megadniuk a polgárok részére adataik gyűjtésekor? 

A 2. forgatókönyv szerinti esetekre vonatkozik (amikor a képviselő egyedüli adatkezelőként jár el), kivéve a Bizottság fájlcserélő szolgáltatásának igénybevétele tekintetében

Amikor a polgárok (aláírók) támogató nyilatkozatot nyújtanak be (és adott esetben megadják e-mail-címüket), tájékoztatást kell kapniuk arról, hogyan kerül majd sor az általuk benyújtott személyes adatok kezelésére (ki, milyen célból és mennyi ideig kezeli a személyes adataikat, hogyan védelmezi az adatkezelő és ki kaphatja meg a kezelt adatokat, milyen jogokkal rendelkezik az érintett és hogyan gyakorolhatja azokat stb.).

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet által meghatározott támogató nyilatkozat magában foglalja a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat sablonszövegét. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti azokat az információkat, amelyeket meg kell adni az aláírók részére adataik gyűjtésekor.

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet szerinti adatvédelmi nyilatkozat a nyomtatott formában gyűjtött támogató nyilatkozatokhoz:

Az (EU) 2016/679 rendelettel (általános adatvédelmi rendelettel) összhangban az e formanyomtatványon megadott személyes adatait kizárólag a kezdeményezés támogatására használják fel, és kizárólag ellenőrzés és igazolás céljából bocsátják az illetékes nemzeti hatóságok rendelkezésére. Ön ezen kezdeményezés szervezői csoportjától kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, valamint kezelésük korlátozását.

Az Ön adatait a szervezői csoport a kezdeményezésnek az Európai Bizottsághoz történő benyújtásától számított legfeljebb egy hónapig, vagy a gyűjtési időszak kezdetétől számított legfeljebb 21 hónapig tárolja, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Közigazgatási vagy bírósági eljárás esetén az adatok e határidőkön túl is megőrizhetők, legfeljebb az eljárás lezárultát követő egy hónapig.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy bármikor panaszt tegyen valamely adatvédelmi hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint jogellenesen kezelik az adatait.

A kezdeményezés szervezői csoportjának képviselője, vagy adott esetben az általuk létrehozott jogi személy az általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelők, akikkel az e formanyomtatványon megadott adatok segítségével lehet felvenni a kapcsolatot.

Az adatvédelmi tisztviselő (ha van ilyen) elérhetőségei hozzáférhetők e kezdeményezésnek az Európai Bizottság nyilvántartásában szereplő internetes oldalán, az e formanyomtatvány 4. pontjában megadottak szerint.

Az Ön személyes adatait fogadó és kezelő nemzeti hatóság elérhetőségei, valamint a nemzeti adatvédelmi hatóságok kapcsolattartási adatai megtalálhatók az alábbi címen: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_hu

Adatvédelmi nyilatkozat a támogató nyilatkozatok nyomtatott formában történő gyűjtéséhez

Ha a támogató nyilatkozatokat a szervezők nyomtatott formában gyűjtik, ki kell osztani az adatvédelmi nyilatkozat másolatát, vagy meg kell adni az adatvédelmi nyilatkozatot az aláírók anyanyelvén ismertető weboldal linkjét. Az adatvédelmi nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adatkezelő, adott esetben az adatvédelmi tisztviselő, valamint az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatait.

Adatvédelmi nyilatkozat az e-mail-címekhez

Az európai polgári kezdeményezésről szóló rendelet nem határoz meg hasonló sablonszöveget az aláírók e-mail-címeinek gyűjtéséhez használt adatvédelmi nyilatkozat megszövezéséhez. A szervezői csoport képviselőjének kell ilyen adatvédelmi nyilatkozatot összeállítania, összhangban az az általános adatvédelmi rendelet követelményeivel.

Ebben minimumkövetelményként a következő információkat kell megadni az aláírók részére (ld. az általános adatvédelmi rendelet 13. cikkét):

  • az adatkezelés folyamatának és céljának ismertetése;
  • a kezelt adatok;
  • adott esetbenazt, hogy kik kapják meg a személyes adatokat;
  • az adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • az aláírókat megillető jogok, köztük a hozzájárulás visszavonásának, az adatokhoz való hozzáférésnek, az adatok javításának és törlésének, valamint az adatkezelés kifogásolásának joga;
  • tájékoztatás arról, hogy az érintettnek joga van panaszt benyújtani a hatóságokhoz.

Ha az e-mail-cím is a gyűjtött adatok körébe tartozik, az aláíróknak külön hozzá kell járulniuk ezen adatuk kezeléséhez az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetettek szerint.

MEGJEGYZÉS: 

Ha a szervezők a támogató nyilatkozatokat és az e-mail-címeket a központi online gyűjtési rendszeren keresztül gyűjtik, az így gyűjtött adatok kezelésére az Európai Bizottság által összeállított adatvédelmi nyilatkozatok vonatkoznak. Ezeknek az adatvédelmi nyilatkozatoknak a szövegét a Bizottság közzétette az európai polgári kezdeményezés honlapján.

Hivatkozások:

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?