Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Přezkum evropské občanské iniciativy z roku 2023

Shrnutí

Evropská komise je povinna pravidelně přezkoumávat fungování evropské občanské iniciativy. Svá zjištění předkládá ve formě zprávy Evropskému parlamentu a Radě. 

První zprávu o uplatňování nařízení (EU) 2019/788 přijala Komise 6. prosince 2023. V rámci přezkumu se Komise zaměřila na iniciativy registrované od 1. ledna 2020 a na iniciativy registrované podle prvního nařízení o evropské občanské iniciativě, které se k 1. lednu 2020 stále nacházely v některé z fází postupu evropské občanské iniciativy. 

Komise vedla řadu konzultací, jejichž výsledky posloužily jako důkazní základ pro vypracování zprávy o přezkumu (k dispozici pouze v angličtině):

Zpráva o přezkumu obsahuje zjištění nezávislé „Studie o technických řešeních pro organizátory evropských občanských iniciativ“ (k dispozici pouze v angličtině), kterou provedl externí výzkumný tým IT s cílem analyzovat, jaká řešení, která by Komise mohla organizátorům evropské občanské iniciativy nabízet, by se dala zakomponovat do centrálního systému pro online sběr podpisů.

Zpráva o přezkumu se rovněž zabývá různými otázkami obsaženými v usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. června 2023 o provádění nařízení o evropské občanské iniciativě a doplňuje odpověď Komise na toto usnesení. 

Více informací najdete v tiskové zprávě Komise a v přehledu nejdůležitějších faktických a číselných údajů za období, které zpráva hodnotí.

Dokumenty

COM_2023_787_CS
čeština
(462.93 KB - PDF)
Stáhnout
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Anglicky
(1.98 MB - PDF)
Stáhnout
Consultations with ECI organisers
Anglicky
(659.41 KB - PDF)
Stáhnout
An online survey targeting Member State authorities
Anglicky
(452.56 KB - PDF)
Stáhnout
An online survey targeting citizens
Anglicky
(242.51 KB - PDF)
Stáhnout
An exit survey targeting ECI signatories
Anglicky
(164.19 KB - PDF)
Stáhnout
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Anglicky
(1.68 MB - PDF)
Stáhnout
Hledáte poradenství a kontakty?