Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Voda i odvodnja su ljudsko pravo! Voda je javno dobro, a ne roba!

Dostavljanje i ispitivanje

„Right2Water” prva je europska građanska inicijativa za koju je prikupljen potrebni broj potpisa. Dostavljena je Komisiji 20. prosinca 2013. Pogledajte priopćenje za medije.

Organizatori su se 17. veljače 2014. sastali s potpredsjednikom Komisije Marošem Šefčovičem. Pogledajte priopćenje za medije.

Javno saslušanje održano je 17. veljače 2014. u Europskom parlamentu.

Komisija je 19. ožujka 2014. donijela Komunikaciju u kojoj su navedene mjere koje namjerava poduzeti kao odgovor na inicijativu. Pogledajte priopćenje za medije.

Odgovor Europske komisije

Komisija se obvezala da će poduzeti sljedeće mjere:

 • poduprijeti provedbu propisa EU-a o kvaliteti vode, na temelju preuzetih obveza iz Sedmog akcijskog programa za zaštitu okoliša i Plana za vode;
 • pokrenuti javno savjetovanje na razini EU-a o Direktivi o vodi za piće, osobito o lakšem pristupu kvalitetnoj vodi u EU-u;
 • unaprijediti transparentnost upravljanja podacima o komunalnim otpadnim vodama i vodi za piće te razmotriti ideju vrednovanja kvalitete vode;
 • među dionicima ostvariti sustavniji dijalog o transparentnosti u vodnom sektoru;
 • surađivati s postojećim inicijativama na izradi šireg skupa referentnih vrijednosti za vodne usluge;
 • poticati inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. potpora za partnerstva pružatelja vodnih usluga i javno-javna partnerstva), promicati razmjenu najboljih praksi među državama članicama (npr. u primjeni instrumenata solidarnosti) i pronaći nove mogućnosti suradnje;
 • zalagati se za univerzalni pristup sigurnoj vodi za piće i odvodnji kao jednom od prioritetnih područja u okviru ciljeva održivog razvoja.

Službeni dokumenti povezani s odlukom:

Daljnje mjere

U ovom su odjeljku navedene redovito ažurirane informacije o daljnjim mjerama koje poduzimaju Komisija i ostale institucije nakon Komisijina odgovora.

Zakonodavne mjere:

Provedba i pregled postojećeg zakonodavstva EU-a:

 • Iduća izvješća o provedbi Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama objavljena su 2015., 2019. i 2021. Više informacija potražite ovdje.
 • Komisija priprema reviziju Okvirne direktive o vodama u skladu sa zahtjevima iz njezina članka 19. stavka 2.

Europski stup socijalnih prava:

 • U okviru Europskog stupa socijalnih prava, koji su 17. studenog 2017. proglasili Europski parlament, Vijeće i Komisija, izričito se upućuje na pravo građana na vodu i odvodnju pod načelom 20. „Pristup osnovnim uslugama”.

Transparentnost i vrednovanje:

 • Sastanci s dionicima o vrednovanju kvalitete vode i usluga održani su 9. rujna 2014. i 12. listopada 2015. u Bruxellesu. Taj dijalog s dionicima jedna je od mjera najavljenih u Komunikaciji i cilj mu je povećati transparentnost u pogledu učinkovitosti usluga vodoopskrbe i odvodnje. Svi povezani dokumenti dostupni su u repozitoriju.

Razvojna suradnja i održivi razvoj:

 • Komisija je u svojoj Komunikaciji „Pristojan život za sve: od vizije do zajedničkog djelovanja” (COM(2014) 335) donesenoj 2. lipnja 2014. utvrdila da su „vodoopskrba i odvodnja” ključni prioriteti za razvojni okvir za razdoblje nakon 2015. EU je svojim radom znatno pridonio ostanku univerzalnog pristupa vodi i odvodnji među ciljevima održivog razvoja u „Planu za održivi razvoj do 2030.” (6. cilj: osigurati dostupnost vode i odvodnje za sve te njihovo održivo gospodarenje), koji je Opća skupština UN-a donijela 25. rujna 2015.
 • Europska komisija surađuje i s različitim partnerima kako bi poticala inovativne pristupe za razvojnu pomoć (npr. potpora za partnerstva pružatelja vodnih usluga i javno-javna partnerstva), promicala razmjenu najboljih praksi među državama članicama (npr. u primjeni instrumenata solidarnosti) i utvrdila nove mogućnosti za suradnju. Taj se dijalog odvija u okviru posebnih radionica i međunarodnih foruma. EuropeAid je organizirao radionicu o „inovativnim partnerstvima i mehanizmima financiranja” kao načinima promicanja pristupa vodi za piće i odvodnji u zemljama u razvoju. Cilj je bio i istražiti moguću ulogu sudionika iz EU-a i institucija u poticanju suradnje u području voda i razmjeni najboljih praksi. Obvezu koju je u vezi s time preuzeo EU naglasio je i povjerenik Mimica na tematskoj sjednici o „inovativnom financiranju malih i decentraliziranih pružatelja usluga i sudionika u području vodoopskrbe i odvodnje” u okviru 7. svjetskog foruma o vodama u Južnoj Koreji.

Više informacija

 • Europski parlament donio je 8. rujna 2015. izvješće na vlastitu inicijativu o daljnjim koracima europske građanske inicijative „Right2Water”.
 • Europski gospodarski i socijalni odbor na svojoj je plenarnoj sjednici 15. listopada 2014. donio mišljenje o Komisijinoj komunikaciji kao odgovoru na inicijativu „Pravo na vodu”.
Zainteresirani ste za učenje i suradnju?