Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Iniciatyva dėl gyvūnų veisimo narvuose uždraudimo „End the Cage Age“

Pateikimas ir nagrinėjimas

Iniciatyva „End the Cage Age“, kurios organizatoriai surinko 1 397 113 pritarimo pareiškimų, pateikta Komisijai 2020 m. spalio 2 . Žr. pranešimą spaudai.

2020 m. spalio 30 d. organizatoriai susitiko su už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová ir už sveikatą ir maisto saugą atsakinga Komisijos nare Stella Kyriakides.

2021 m. balandžio 15 d. Europos Parlamente surengtas viešasis klausymas. Žr. pranešimą spaudai.

2021 m. birželio 10 d. iniciatyva buvo aptarta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Tą pačią dieną priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas išreiškė pritarimą šiai iniciatyvai. Žr. Europos Parlamento pranešimą spaudai.

2021 m. birželio 30 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatyti veiksmai, kurių ji ketina imtis dėl iniciatyvos „End the Cage Age“. Žr. pranešimą spaudai ir skyrelį Klausimai ir atsakymai.

Europos Komisijos atsakymas

Pagrindinės komunikato išvados

Komisija, reaguodama į Europos piliečių iniciatyvą, pranešė apie ketinimą iki 2023 m. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, pagal kurį būtų laipsniškai atsisakoma narvų sistemų naudojimo visiems iniciatyvoje nurodytiems gyvūnams ir galiausiai būtų uždrausta jas naudoti, laikantis sąlygų, kurios turi būti nustatytos remiantis Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) nuomonėmis ir poveikio vertinimo bei viešų konsultacijų rezultatais.

Pagal savo strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ Komisija jau yra išreiškusi ketinimą pasiūlyti peržiūrėti gyvūnų gerovės teisės aktus, be kita ko, dėl gyvūnų vežimo ir auginimo. Šio teisės akto tinkamumo patikra buvo užbaigta 2022 m. rugsėjo mėn. Jos rezultatai, pateikti Komisijos tarnybų darbiniame dokumente, rodo, kad reikia peržiūrėti ir atnaujinti ES gyvūnų gerovės teisės aktus. Jais galima būtų remtis atliekant šią peržiūrą. Žr. daugiau informacijos apie peržiūrą.

Siekdama sudaryti palankesnes sąlygas subalansuotam ir ekonomiškai perspektyviam perėjimui prie ūkininkavimo be narvų, kartu su minėtais teisės aktais Komisija siūlys konkrečias paramos priemones pagrindinėse susijusiose politikos srityse, pavyzdžiui, prekybos, mokslinių tyrimų ir inovacijų. Visų pirma pagal naująją bendrą žemės ūkio politiką, pavyzdžiui, naująją ekologinių sistemų priemonę, bus teikiama finansinė parama ir taikomos paskatos, padėsiančios ūkininkams pertvarkyti infrastruktūrą, kad ji taptų palankesnė gyvūnams, kaip bus reikalaujama pagal naujus standartus. 

Tolesni veiksmai

Paskelbtos EFSA mokslinės nuomonės dėl narvų keliamos rizikos EPI nurodytų visų rūšių ir kategorijų gyvūnų (kiaulių, vištų dedeklių, veislinių broilerių, dedeklių veisėjų, veršelių, triušių, ančių, žąsų ir putpelių) gerovei. Viešos konsultacijos vyko 2021 m. spalio 15 d. – 2022 m. sausio 21 d. Inicijuotas poveikio vertinimas; 2021 m. liepos mėn. paskelbtas įžanginis poveikio vertinimas, po kurio surengtos įvairios konsultacijos, be kita ko, ES gyvūnų gerovės platformoje ir atitinkamuose jos pogrupiuose. 

Šiuo metu Komisija atidžiai vertina svarbius aspektus, siekdama užtikrinti, kad perėjimas prie ūkininkavimo nenaudojant narvų būtų tvarus žemės ūkio sektoriui ir mūsų maisto sistemoms, be kita ko, apsirūpinimo maistu saugumui. Preliminarūs atliekamo poveikio vertinimo rezultatai rodo, kad, pereinant prie sistemų be narvų, reikia pritaikyti keletą ūkininkavimo parametrų, pvz., praturtinti gyvūnų aplinką ir suteikti jiems daugiau erdvės, kad būtų užtikrintos palankesnės gyvūnų gerovės sąlygos. Reikalingos tolesnės konsultacijos dėl išlaidų, tinkamos pereinamojo laikotarpio trukmės ir atitinkamų importo priemonių. Siekiant užtikrinti tinkamą gyvūnų gerovės ir socialinio bei ekonominio poveikio pusiausvyrą, laipsniškas narvų atsisakymas turi būti susijęs su kitomis gyvūnų gerovės priemonėmis ūkių lygmeniu. Todėl bus tęsiamas parengiamasis darbas, be kita ko, vykdant strateginį dialogą dėl žemės ūkio ateities ES.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?