Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

End the Cage Age

Tutkinta komissiossa

Tuotantoeläinten häkkikasvatusta vastustava End the Cage Age -kansalaisaloite toimitettiin komissiolle 2.10.2020. Aloitteelle oli kerätty yhteensä 1 397 113 tuenilmausta. Lisätietoa: Lehdistötiedote

Aloitteen järjestäjät tapasivat Euroopan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován ja terveyskomissaarin Stella Kyriakidesin 30.10.2020.

Kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa 15.4.2021. Lisätietoa: Lehdistötiedote

Aloitteesta keskusteltiin Euroopan parlamentin täysistunnossa 10.6.2021. Parlamentti antoi samana päivänä päätöslauselman, jossa se ilmoitti kannattavansa aloitetta. Lisätietoa: Euroopan parlamentin lehdistötiedote

Komissio antoi 30.6.2021 tiedonannon toimista, jotka se aikoo toteuttaa End the Cage Age -kansalaisaloitteen pohjalta. Lisätietoa: Lehdistötiedote ja Kysymyksiä ja vastauksia

Euroopan komission vastaus

Tiedonannon keskeiset päätelmät:

End the Cage Age -kansalaisaloitteeseen antamassaan vastaustiedonannossa komissio sitoutuu esittämään vuoden 2023 loppuun mennessä lainsäädäntöehdotuksen, jonka nojalla häkkien käyttö lopetetaan asteittain ja lopulta kielletään kaikkien aloitteessa mainittujen eläinten kasvatuksessa edellytyksin, jotka määritetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) lausuntojen sekä vaikutustenarvioinnin ja julkisen kuulemisen tulosten perusteella.

Pellolta pöytään -strategiassa komissio on jo ilmaissut aikomuksensa ehdottaa tarkistuksia tuotantoeläinten hyvinvointia koskevaan lainsäädäntöön, johon sisältyvät myös eläinkuljetussäännökset. Lainsäädännön toimivuustarkastus, joka valmistui syyskuussa 2022, osoitti, että eläinten hyvinvointia koskevaa EU-lainsäädäntöä on tarpeen tarkistaa ja ajanmukaistaa. Sen tulokset toimivat hyvänä lähtökohtana sääntöjen tarkistukselle (ks. komission yksiköiden valmisteluasiakirja). Lisätietoa lainsäädännön tarkistuksesta

Lainsäädännön tarkistamisen lisäksi komissio haluaa edistää tasapainoista ja taloudellisesti kannattavaa siirtymistä häkittömään maatalouteen. Tätä varten se suunnittelee muun muassa kaupan, tutkimuksen ja innovoinnin tukitoimia. Myös uudistettu EU:n yhteinen maatalouspolitiikka tarjoaa taloudellista tukea ja kannustimia (esimerkiksi uudet ekojärjestelmät), jotka auttavat viljelijöitä parantamaan eläinten pitopaikkoja uusien vaatimusten mukaisiksi. Lisäksi jäsenmaat voivat hakea viljelijöille tukea oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta ja elpymis- ja palautumistukivälineestä häkittömiin järjestelmiin siirtymistä varten.

Jatkotoimet

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on julkaissut tieteelliset lausunnot häkkeihin liittyvistä eläinten hyvinvoinnille aiheutuvista riskeistä kaikkien End the Cage Age -kansalaisaloitteen kattamien eläinlajien ja -luokkien osalta (siat, munivat kanat, siitosbroilerit, siitoskanat, vasikat, kanit, ankat, hanhet ja viiriäiset). Julkinen kuuleminen järjestettiin 15.10.2021 – 21.1.2022. Vaikutustenarviointi käynnistettiin, ja alustava vaikutustenarviointi julkaistiin heinäkuussa 2021, minkä jälkeen toteutettiin kuulemistoimia muun muassa eläinten hyvinvointia käsittelevän EU:n foorumin ja sen asiaankuuluvien alaryhmien yhteydessä. 

Tällä hetkellä komissio arvioi huolellisesti häkittömiin kasvatusjärjestelmiin siirtymiseen liittyviä tärkeitä näkökohtia. Tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmät ovat kestäviä niin maataloussektorin kuin elintarvikejärjestelmienkin kannalta, elintarviketurva mukaan lukien. Meneillään olevan vaikutustenarvioinnin alustavat tulokset osoittavat, että siirtyminen häkittömiin järjestelmiin edellyttää useiden kasvatusparametrien mukauttamista. Eläinten hyvinvoinnin parantaminen edellyttää muun muassa, että niiden ympäristöstä tehdään virikkeellisempää ja niille annetaan enemmän tilaa. Siirtymisen kustannuksista, siirtymäkauden sopivasta kestosta ja tuonnin yhteydessä toteutettavista toimenpiteistä tarvitaan lisää kuulemisia. Eläinten hyvinvoinnin ja sosioekonomisten vaikutusten välillä on saavutettava tasapaino, ja siksi häkkikasvatuksen asteittaiseen poistamiseen on yhdistettävä muita eläinten hyvinvointia parantavia toimenpiteitä tilatasolla. Tästä syystä valmistelutyötä jatketaan edelleen muun muassa osana EU:n maatalouden tulevaisuudesta käytävää strategista vuoropuhelua.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?