Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

„End the Cage Age” (Vessünk véget a ketreces állattenyésztésnek!)

Benyújtás és vizsgálat

A szervezők 2020. október 2-án nyújtották be a Bizottsághoz az „End the Cage Age” (Vessünk véget a ketreces állattenyésztésnek!) elnevezésű európai polgári kezdeményezést, amelyhez 1 397 113 támogató nyilatkozatot gyűjtöttek össze. Részletesebb tudnivalókért kérjük, olvassa el a sajtóközleményt.

A szervezők 2020. október 30-án találkoztak Věra Jourová biztossal, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnökével és Sztella Kiriakídisszel, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztossal.

2021. április 15-én a kezdeményezés szervezői az Európai Parlamentben, nyilvános meghallgatás keretében bemutatták a kezdeményezést. Részletesebb tudnivalókért kérjük, olvassa el a sajtóközleményt.

A kezdeményezést az Európai Parlament a 2021. június 10-i plenáris ülésén megvitatta, ugyanazon a napon elfogadott állásfoglalásában pedig támogatásáról biztosította. Az Európai Parlament erről szóló sajtóközleményét itt találja.

A Bizottság 2021. június 30-án közleményt fogadott el, amelyben felvázolja, milyen intézkedéseket szándékozik hozni az „End the Cage Age” (Vessünk véget a ketreces állattenyésztésnek!) elnevezésű európai polgári kezdeményezésre válaszul. Részletesebb tudnivalókért kérjük, olvassa el a sajtóközleményt, valamint a kezdeményezéssel kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat.

Az Európai Bizottság válasza

A Bizottság közleményében megfogalmazott fő következtetések:

Az európai polgári kezdeményezésre adott válaszában a Bizottság jelezte, hogy 2023 végéig jogalkotási javaslatot szándékozik előterjeszteni a ketrecrendszerek használatának fokozatos megszüntetésére, majd betiltására a kezdeményezésben említett valamennyi állat esetében. A javasolt intézkedésekkel kapcsolatos részletes feltételeket a Bizottság az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) véleményei, valamint a hatásvizsgálat és a nyilvános konzultáció eredményei alapján fogja meghatározni.

„A termelőtől a fogyasztóig” stratégia keretében a Bizottság már kifejezte szándékát arra, hogy javaslatot tesz az állatjóléti előírások – többek között a szállításra és a tenyésztésre vonatkozó szabályok – felülvizsgálatára. A szabályozás célravezetőségi vizsgálat tárgyát képezte, amely 2022 szeptemberében zárult le. A célravezetőségi vizsgálat, melynek eredményéről a Bizottság szolgálati munkadokumentumban számolt be, arra enged következtetni, hogy időszerű az uniós állatjóléti szabályok felülvizsgálata és korszerűsítése. A vizsgálat során levont következtetések jó alapot biztosítanak ehhez a felülvizsgálathoz. A felülvizsgálattal kapcsolatban részletesebb információk itt találhatók.

A szabályozással párhuzamosan, valamint a ketrecmentes gazdálkodásra való kiegyensúlyozott és gazdaságilag életképes átállás elősegítése érdekében a Bizottság konkrét támogató intézkedésekre fog törekedni olyan kulcsfontosságú kapcsolódó szakpolitikai területeken, mint a kereskedelem, valamint a kutatás és innováció. Az új közös agrárpolitika különösen pénzügyi támogatást és ösztönzőket biztosít – ideértve az ökorendszerek új eszközét – annak elősegítésére, hogy a mezőgazdasági termelők a létesítményeket az új előírásokkal összhangban korszerűsítsék és állatkímélőbbé tegyék. Emellett a tagállamok igénybe vehetik az Igazságos Átmenet Alapot és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt, hogy támogassák a mezőgazdasági termelőket a ketrecmentes rendszerekhez való alkalmazkodásban.

Követő intézkedések

Az EFSA tudományos szakvéleményeket tett közzé az európai polgári kezdeményezés hatálya alá tartozó összes állatfaj és -kategória (sertés, tojótyúkok, brojler-tenyészállatok, tojó-tenyészállatok, borjú, nyúl, kacsa, liba és fürj) tekintetében a ketrecekkel kapcsolatos állatjóléti kockázatokról. 2021. október 15. és 2022. január 21. között nyilvános konzultáció zajlott. A Bizottság hatásvizsgálatot kezdeményezett, és 2021 júliusában bevezető hatásvizsgálatot tett közzé. Ezt kiterjedt konzultációs tevékenység követte, többek között az uniós állatjóléti platform és annak releváns alcsoportjai keretében. 

A Bizottság most gondosan értékeli a ketrecmentes gazdálkodásra való átállás fontos szempontjait annak biztosítása érdekében, hogy az fenntartható legyen a mezőgazdasági ágazat és élelmiszerrendszereink számára, beleértve az élelmezésbiztonságot is. A folyamatban lévő hatásvizsgálat előzetes eredményei azt mutatják, hogy a ketrecmentes rendszerekre való átállás több gazdálkodási paraméter kiigazítását teszi szükségessé, például az állatok környezetének gazdagítását és több hely biztosítását az állatjólét javítása érdekében. A költségekre, az átmeneti időszak megfelelő hosszára és a behozatallal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozóan további konzultációkra van szükség. Az állatjólét és a társadalmi-gazdasági hatások közötti megfelelő egyensúly biztosítása érdekében a ketrechasználat fokozatos megszüntetését a gazdaságok szintjén egyéb állatjóléti intézkedéseknek kell kísérniük. Az előkészítő munka ezért folytatódni fog, többek között az uniós mezőgazdaság jövőjéről folytatott stratégiai párbeszéd keretében.

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?