Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Okončajmo upotrebu kaveza

Podnošenje i ispitivanje

Inicijativa „Okončajmo upotrebu kaveza” podnesena je Komisiji 2. listopada 2020. nakon što je prikupljeno 1 397 113 izjava o potpori. Pogledajte priopćenje za medije.

Organizatori su se 30. listopada 2020. sastali s potpredsjednicom Europske komisije za vrijednosti i transparentnost Věrom Jourovom i povjerenicom za zdravlje i sigurnost hrane Stellom Kyriakides.

Javno saslušanje održano je 15. travnja 2021. u Europskom parlamentu. Pogledajte priopćenje za medije.

Europski parlament raspravljao je o inicijativi na plenarnoj sjednici 10. lipnja 2021. te ju je istog dana podržao donošenjem rezolucije. Pogledajte priopćenje za medije Europskog parlamenta.

Komisija je 30. lipnja 2021. donijela Komunikaciju o mjerama koje namjerava poduzeti kao odgovor na inicijativu „Okončajmo upotrebu kaveza”. Pogledajte priopćenje za medije te Pitanja i odgovore.

Odgovor Europske komisije

Glavni zaključci iz Komunikacije:

U svojem odgovoru na europsku građansku inicijativu Komisija je priopćila da do kraja 2023. namjerava podnijeti zakonodavni prijedlog za postupno ukidanje i konačnu zabranu upotrebe sustava kaveza za sve životinje navedene u inicijativi, pod uvjetima koje treba utvrditi na temelju mišljenja Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i rezultata procjene učinka i javnog savjetovanja.

U okviru strategije „od polja do stola” Komisija je već izrazila namjeru da će predložiti reviziju zakonodavstva o dobrobiti životinja, među ostalim o njihovu prijevozu i uzgoju. Provjera primjerenosti tog zakonodavstva dovršena je u rujnu 2022. Njezini rezultati, predstavljeni u radnom dokumentu službi Komisije, upućuju na potrebu za revizijom i modernizacijom zakonodavstva EU-a o dobrobiti životinja te pružaju dobru osnovu za tu reviziju. Ovdje možete pronaći više informacija o reviziji.

Osim toga, kako bi se omogućio uravnotežen i gospodarski održiv prelazak na uzgoj bez kaveza, Komisija će tražiti posebne mjere potpore u ključnim povezanim područjima politika, kao što su trgovina, istraživanje i inovacije. Konkretno, novom zajedničkom poljoprivrednom politikom osigurat će se financijska potpora i poticaji, kao što je novi instrument za programe za ekologiju, kako bi se poljoprivrednicima pomoglo da svoje objekte prilagode novim standardima za uzgoj životinja. 

Daljnje mjere

Objavljena su znanstvena mišljenja EFSA-e o rizicima za dobrobit svih životinjskih vrsta i kategorija obuhvaćenih europskom građanskom inicijativom ako ih se drži u kavezima (svinje, kokoši nesilice, roditeljska jata teških pasmina peradi, roditeljska jata lakih pasmina peradi, telad, kunići, patke, guske i prepelice). Javno savjetovanje održano je od 15. listopada 2021. do 21. siječnja 2022. Pokrenuta je procjena učinka te je u srpnju 2021. objavljena početna procjena. Nakon toga su uslijedila brojna savjetovanja, među ostalim u kontekstu platforme EU-a za dobrobit životinja i njezinih relevantnih podskupina. 

Komisija sada pozorno procjenjuje važne aspekte kako bi se osiguralo da prelazak na uzgoj bez kaveza bude održiv za poljoprivredni sektor i naše prehrambene sustave, uključujući sigurnost opskrbe hranom. Prema preliminarnim rezultatima aktualne procjene učinka za prelazak na sustave bez kaveza trebalo bi radi veće dobrobiti životinja prilagoditi nekoliko parametara njihova uzgoja, primjerice obogatiti im okoliš i dati im više prostora. Potrebna su daljnja savjetovanja o troškovima, primjerenom trajanju prijelaznog razdoblja i odgovarajućim mjerama pri uvozu. Da bi se postigla odgovarajuća ravnoteža između dobrobiti životinja i socioekonomskih učinaka, postupno ukidanje kaveza mora biti popraćeno drugim mjerama za dobrobit životinja na razini poljoprivrednih gospodarstava. Stoga će se nastaviti pripremni rad, među ostalim u kontekstu strateškog dijaloga o budućnosti poljoprivrede u EU-u.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?