Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Politica de confidențialitate pentru adresele de e-mail ale abonaților la Buletinul informativ ICE

Operațiunea de prelucrare: Gestionarea abonamentelor la buletinul informativ ICE

Operatorul de date: Comisia Europeană

Operatorul operațional de date: Unitatea SG.A.1 („Priorități politice și program de lucru”)

Referința înregistrării: DPR-EC-03928

1. Introducere

Această declarație de confidențialitate vizează operațiunea de prelucrare „Gestionarea abonamentelor la Buletinul informativ ICE”, desfășurată de unitatea SG.A.1 („Priorități politice și program de lucru”) din cadrul Comisiei Europene.

Inițiativa cetățenească europeană (denumită în continuare și „ICE”) este un instrument de democrație participativă care le permite cetățenilor să sugereze modificări juridice concrete în orice domeniu în care Comisia Europeană (denumită în continuare și „Comisia”) are competența de a propune acte legislative. Cadrul juridic aplicabil instrumentului este dat de Regulamentul (UE) 2019/788 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 privind Inițiativa cetățenească europeană.

Comisia s-a angajat să vă protejeze datele cu caracter personal și să vă respecte dreptul la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum colectăm, manipulăm și protejăm toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate, cum utilizăm informațiile obținute astfel și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație sunt indicate datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor, precum și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

2. De ce și cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Unitatea SG.A.1 – „Priorități politice și program de lucru” – din cadrul Comisiei Europene colectează și prelucrează datele dumneavoastră personale pentru a vă putea trimite Buletinul informativ ICE.

Datele dumneavoastră sunt prelucrate în numele operatorului operațional de date (unitatea SG.A.1 – „Priorități politice și program de lucru” – din cadrul Comisiei Europene) utilizând aplicația „EU Newsroom”, un sistem de gestionare a știrilor dezvoltat de Comisie și gestionat de Direcția Generală Rețele de Comunicare, Conținut și Tehnologie [1] .

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

V-ați abonat la Buletinul informativ al Comisiei Europene privind instrumentul său intitulat Inițiativa cetățenească europeană.

Vă prelucrăm datele cu caracter personal în baza consimțământului pe care vi l-ați dat în acest sens pentru a primi informațiile solicitate.

Prin urmare, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are ca temei juridic articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725, potrivit căruia:

persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice.”

4. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, unitatea SG.A.1 – „Priorități politice și program de lucru” – din cadrul Comisiei Europene colectează următoarele categorii de date cu caracter personal (a se vedea formularul de abonare: https://citizens-initiative.europa.eu/newsletter/subscribe_ro):

- Adresa dumneavoastră de e-mail și limba preferată, necesare pentru a vă furniza serviciul la care v-ați abonat.

Atunci când vă abonați, vă creați un profil de utilizator pe site-ul „EU Newsroom”. Dacă aveți deja un astfel de profil, vi-l actualizați. În respectivul profil puteți furniza date personale suplimentare (titlu, prenume, nume, țară de reședință, sector) și vă puteți abona și la alte buletine informative. Datele cu caracter personal suplimentare pe care le furnizați vă pot oferi o experiență mai personalizată (adică informații mai relevante).

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Unitatea SG.A.1 – „Priorități politice și program de lucru” – din cadrul Comisiei Europene vă păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada de timp necesară pentru îndeplinirea scopului colectării sau prelucrării ulterioare, și anume până când vă comunicați decizia de a vă șterge profilul.

Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru primirea Buletinului informativ ICE, utilizând linkul din subsolul paginii, în partea de jos a fiecărui buletin informativ pe care vi-l trimitem. Profilul dumneavoastră de utilizator nu este însă șters automat, întrucât este posibil să vă fi abonat și la alte buletine informative din serviciul „Newsroom”.

Pentru a vă șterge profilul de utilizator, utilizați următorul link: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

Serviciul „Newsroom” păstrează doar datele curente. Nu se înregistrează niciun istoric. La fiecare schimbare efectuată în profilul de utilizator se înlocuiesc instantaneu toate datele din serviciul „Newsroom”. Acest lucru este valabil și pentru situația în care vă ștergeți profilul de utilizator: modificarea este imediată și ireversibilă.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate timp de cinci ani de la ultima interacțiune a persoanei vizate cu sistemul Comisiei de gestionare a știrilor „EU Newsroom”.

6. Cum sunt protejate și păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele cu caracter personal în format electronic (e-mailuri, documente, loturi de date încărcate etc.) sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Printre măsurile tehnice se numără acțiuni adecvate pentru a aborda securitatea în mediul online, riscul pierderii de date, modificarea datelor sau accesul neautorizat, luând în considerare riscul prezentat de prelucrarea datelor și natura datelor cu caracter personal care sunt prelucrate. Printre măsurile organizatorice se numără restricționarea accesului la datele cu caracter personal numai la persoanele autorizate, care au în mod legitim nevoie să le cunoască în scopul desfășurării acestei operațiuni de prelucrare.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt comunicate?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei autorizat responsabil cu efectuarea acestei operațiuni de prelucrare, precum și altor categorii de personal autorizat din cadrul Comisiei, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul respectiv respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate niciunei părți terțe, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar în scopul aplicării legii.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

Beneficiați de drepturi specifice în calitate de „persoană vizată” în temeiul capitolului III (articolele 14–25) din Regulamentul (UE) 2018/1725, în special de dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și de a rectifica aceste date în cazul în care sunt inexacte sau incomplete. Aveți dreptul de a vă șterge datele cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea lor și de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Ați consimțit să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal unității SG.A.1 – „Priorități politice și program de lucru” – din cadrul Comisiei Europene pentru actuala operațiune de prelucrare. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, notificând operatorul de date. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de momentul retragerii.

· Puteți să verificați ce date cu caracter personal sunt stocate în numele dumneavoastră, să solicitați modificarea, corectarea sau ștergerea lor, accesând profilul de utilizator cu adresa dvs. de e-mail: https://ec.europa.eu/newsroom/ecif/logout.cfm

· De asemenea, puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul pentru primirea buletinului informativ, utilizând linkul din subsolul paginii, în partea de jos a fiecărui buletin informativ pe care vi-l trimitem. Profilul dumneavoastră de utilizator nu este însă șters automat, întrucât este posibil să vă fi abonat și la alte buletine informative din serviciul „Newsroom”. Pentru a vă șterge profilul de utilizator, utilizați linkul de mai sus.

La fiecare schimbare efectuată în profilul de utilizator folosind cele două căi de mai sus se înlocuiesc instantaneu toate datele din serviciul „Newsroom”. Acest lucru este valabil și pentru situația în care vă ștergeți profilul de utilizator.

· Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în cazul unui conflict, responsabilul cu protecția datelor. Dacă este necesar, vă puteți adresa, de asemenea, Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate la punctul 9 de mai jos. Dacă doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să includeți în cerere descrierea lor (și anume referința/referințele de înregistrare, așa cum se specifică la punctul 10 de mai jos).

Cererea dumneavoastră depusă pe această cale cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră va fi gestionată în termen de o lună de la primirea cererii.

9. Date de contact

- Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul operațional de date, utilizând următoarele coordonate:

Comisia Europeană

Secretariat General

Directorate A 'Strategy, Better Regulation & Corporate Governance'

Unitatea A.1 („Priorități politice și program de lucru”)

B – 1049 Bruxelles

Tel. +32 2 29 92165

E-mail: SG-ECI-mailing@ec.europa.eu

- Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor (data-protection-officer@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

- Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

În cazul în care considerați că drepturile pe care vi le conferă Regulamentul (UE) 2018/1725 v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale de către operatorul de date, puteți depune o reclamație la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (edps@edps.europa.eu).

10. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, așa cum au fost documentate și notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu referința de înregistrare: DPR-EC-03928.

Informații tehnice suplimentare cu privire la funcționarea aplicației Newsroom sunt incluse în Record and EC-00841 – disponibil pe site-ul internet dedicat pieței unice digitale.

Pentru informații generale privind protecția datelor cu caracter personal în contextul derulării unei ICE, consultați pagina: https://citizens-initiative.europa.eu/how-it-works/data-protection_ro


[1] A se vedea înregistrarea DPR-EC-00841 „Newsroom” pe site-ul dedicat pieței unice digitale la adresa: https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00841.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?