Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka – Ei eläinkokeille Euroopassa

Tutkinta komissiossa

Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka – Ei eläinkokeille Euroopassa -kansalaisaloite toimitettiin komissiolle 25.1.2023. Aloitteelle oli kerätty yhteensä 1 217 916 hyväksyttyä tuenilmausta. Lehdistötiedote

Aloitteen järjestäjät tapasivat Euroopan komission varapuheenjohtajan Věra Jourován ja sisämarkkinakomissaari Thierry Bretonin 17.3.2023. Kuvia tilaisuudesta

Kansalaisaloitteesta järjestettiin julkinen kuulemistilaisuus Euroopan parlamentissa 25.5.2023. Tallenne

Aloitteesta keskusteltiin myös Euroopan parlamentin täysistunnossa 10.7.2023. Tallenne

Komissio vastasi kansalaisaloitteeseen 25.7.2023 antamassaan tiedonannossa. Lehdistötiedote

 

Euroopan komission vastaus

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
suomi
(1.33 MB - PDF)
Lataa
 • български
  (1.35 MB - PDF)
  Lataa
 • Español
  (1.33 MB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (1.31 MB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (1.33 MB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (1.3 MB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (1.33 MB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (1.35 MB - PDF)
  Lataa
 • English
  (1.31 MB - PDF)
  Lataa
 • français
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (1.35 MB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (1.33 MB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (1.35 MB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (1.32 MB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (1.32 MB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (1.36 MB - PDF)
  Lataa
 • português
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • română
  (1.35 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (1.36 MB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (1.34 MB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (1.33 MB - PDF)
  Lataa

 

Vastaustiedonannon keskeinen sisältö

Komissio esittää seuraavia toimia eläinkokeiden vähentämiseksi tämän eurooppalaisen kansalaisaloitteen erityistavoitteiden mukaisesti:

 • Kosmetiikka-alan eläinkoekiellon turvaaminen ja vahvistaminen: EU:n kosmetiikka-asetuksessa kielletään jo nyt eläinkokeilla testattujen kosmeettisten valmisteiden saattaminen markkinoille. Kielto ei kuitenkaan ulotu kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetussa EU:n asetuksessa (REACH-asetus) edellytettyihin turvallisuustesteihin, joilla arvioidaan kemikaaleista aiheutuvia riskejä työntekijöille ja ympäristölle. Kosmetiikka-asetuksen ja REACH-asetuksen välistä yhteyttä arvioidaan parhaillaan kahdessa Euroopan unionin tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa. Komissio ottaa oikeudenkäyntien tulokset huomioon arvioidessaan mahdollisia tulevia muutoksia lainsäädäntöön.
 • EU:n kemikaalilainsäädännön muuttaminen: Komissio tekee yhteistyötä kaikkien asianomaisten osapuolten kanssa laatiakseen etenemissuunnitelman eläinkokeettomiin kemikaaliturvallisuusarviointeihin siirtymisestä. Etenemissuunnitelma toimii ohjaavana kehyksenä tuleville toimille ja aloitteille, joilla pyritään vähentämään eläinkokeita ja lopulta poistamaan ne kemikaalilainsäädännön alalla Euroopan unionissa.
 • Tieteen nykyaikaistaminen EU:ssa: Komissio tukee edelleen voimakkaasti vaihtoehtoisten keinojen kehittämistä asianmukaisen rahoituksen turvin. Se käynnistää myös joukon toimia, joilla nopeutetaan eläinkokeiden vähentämistä tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Jatkotoimet

Komissio ja muut toimielimet ovat komission antaman vastauksen jälkeen toteuttaneet seuraavat jatkotoimet:

Seurantakokous

Komissaari Virginijus Sinkevičius keskusteli 8.11. 2023 ”Pelastetaan eläinkokeeton kosmetiikka – Ei eläinkokeille Euroopassa” -kansalaisaloitteen järjestäjien kanssa komission antamasta vastauksesta.

Etenemissuunnitelman laadinta

Komissio alkoi syksyllä 2023 laatia etenemissuunnitelmaa eläinkokeettomiin kemikaaliturvallisuusarviointeihin siirtymisestä. Etenemissuunnitelman laadinta oli mainittu komission vastauksessa kansalaisaloitteeseen.

Komissio aikoo järjestää 11.–12.12.2023 työpajan aloitteen järjestäjille ja muille sidosryhmille. Työpajan anti toimii etenemissuunnitelman lähtökohtana. Sen aikana sidosryhmät voivat antaa palautetta ja keskustella mahdollisista toimintamalleista, joilla muita kuin eläinkokeisiin perustuvia menetelmiä voidaan ottaa käyttöön kemikaalilainsäädännössä.

Työpajassa käsitellään kahteen ongelma-alueeseen liittyviä tapaustutkimuksia, joiden avulla voidaan määritellä välttämättömät etenemisvaiheet. Omassa osiossaan käsitellään eläinkokeettomien menetelmien sisällyttämistä lainsäädäntöön.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomiot REACH-asetuksen ja kosmetiikka-asetuksen välisestä suhteesta (T-655/20 ja T-656/20)

Kuten komission vastauksessa todetaan aloitteen ensimmäisen tavoitteen osalta (”kosmetiikka-alan eläinkoekiellon turvaaminen ja vahvistaminen”), REACH-asetuksen ja kosmetiikka-asetuksen välistä yhteyttä arvioitiin juuri tuolloin Euroopan unionin tuomioistuimessa. Unionin yleisen tuomioistuimen 22.11.2023 antamien tuomioiden mukaan REACH-asetuksessa edellytetään, että yritykset, jotka valmistavat tai tuovat maahan ainoastaan kosmeettisissa valmisteissa käytettäviä kemiallisia aineita, toimittavat vaarallisista ominaisuuksista tietoja (jotka on tarvittaessa hankittu eläinkokeiden avulla), jotta näitä aineita valmistavien tai jalostavien työntekijöiden turvallisuutta voidaan arvioida.

Komissio tarkastelee tuomioistuimen tuomioita huolellisesti mahdollisten tulevien toimenpiteiden varalta.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?