Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Obvarujmo kozmetiko, proizvedeno brez krutosti – zavzemajmo se za Evropo brez testiranja na živalih

Predložitev in preučitev

Pobuda „Obvarujmo kozmetiko, proizvedeno brez krutosti – zavzemajmo se za Evropo brez testiranja na živalih“ je bila Komisiji predložena 25. januarja 2023, potem ko je bilo zbranih 1 217 916 preverjenih izjav o podpori. Več v sporočilu za medije.

Organizatorji so se 17. marca 2023 sestali s podpredsednico Evropske komisije za vrednote in preglednost Věro Jourovo in komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom. Glej fotografije.

Javna predstavitev pobude v Evropskem parlamentu je potekala 25. maja 2023. Glej posnetek.

O pobudi je Evropski parlament razpravljal na plenarnem zasedanju 10. julija 2023. Glej posnetek.

Komisija je 25. julija 2023 sprejela sporočilo, v katerem je predstavila svoj odziv na pobudo „Obvarujmo kozmetiko, proizvedeno brez krutosti – zavzemajmo se za Evropo brez testiranja na živalih“. Več v sporočilu za medije.

 

Odgovor Evropske komisije

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
slovenščina
(1.34 MB - PDF)
Prenesi

 

Glavne ugotovitve sporočila:

Komisija opisuje naslednje ukrepe za nadaljnje zmanjšanje testiranja na živalih v odziv na posebne cilje evropske državljanske pobude:

  • zaščita in okrepitev prepovedi testiranja kozmetike na živalih: uredba EU o kozmetičnih izdelkih že prepoveduje dajanje na trg kozmetičnih izdelkov, ki so bili testirani na živalih, vendar ta prepoved ne zajema varnostnih preskusov, ki se zahtevajo za oceno tveganj zaradi kemikalij za delavce in delavke ter okolje na podlagi uredbe EU o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Povezava med obema zakonodajnima aktoma se trenutno ocenjuje v dveh zadevah, ki ju obravnava Sodišče Evropske unije. Komisija bo izid teh zadev upoštevala pri morebitnih prihodnjih zakonodajnih spremembah,
  • preoblikovanje predpisov EU o kemikalijah: Komisija bo sodelovala z vsemi zadevnimi stranmi, da se pripravi časovni načrt za uvedbo ocen kemijske varnosti, ki ne vključujejo testiranja na živalih. Ta časovni načrt bo vodilni okvir za prihodnje ukrepe in pobude za zmanjšanje obsega testiranja na živalih v okviru zakonodaje o kemikalijah v Evropski uniji in sčasoma njegovo popolno opustitev,
  • posodobitev znanost v EU: Komisija bo še naprej odločno podpirala razvoj alternativnih pristopov z ustreznim financiranjem. Uvedla bo tudi vrsto ukrepov za hitrejše zmanjševanje obsega testiranja na živalih v raziskavah, usposabljanju in izobraževanju.

Nadaljnje ukrepanje

Tukaj so na voljo informacije o nadaljnjih ukrepih Komisije in drugih institucij, sprejetih po odgovoru Komisije.

Nadaljnje srečanje

8. novembra 2023 se je komisar Virginijus Sinkevičius sestal z organizatorji pobude „Obvarujmo kozmetiko, proizvedeno brez krutosti – zavzemajmo se za Evropo brez testiranja na živalih“, da bi z njimi razpravljal o odgovoru Komisije na pobudo.

Začetek dela v zvezi s časovnim načrtom

Komisija je jeseni 2023 začela pripravljati časovni načrt za postopno odpravo testiranja na živalih za ocene kemijske varnosti, ki ga je napovedala v svojem odgovoru na evropsko državljansko pobudo.

Delavnica, na kateri bodo sodelovali zainteresirani deležniki, vključno z organizatorji pobude, je načrtovana za 11. in 12. december 2023. To bo izhodišče za razvoj časovnega načrta in bo deležnikom omogočilo, da prispevajo in razpravljajo o možnih pristopih za uporabo metod, ki ne vključujejo živali, v zakonodajo o kemikalijah.

Delavnica bo vključevala študije primerov, ki obravnavajo dve problematični področji, kar bo pripomoglo k opredelitvi potrebnih korakov za pripravo časovnega načrta, in del o izboljšanju prenosa metod, ki ne vključujejo živali, v predpise, kar je ključni element za doseganje cilja zakonodaje o kemikalijah brez testiranja na živalih.

Sodbi Splošnega sodišča o razmerju med uredbo REACH in uredbo o kozmetičnih izdelkih (T-655/20 in T-656/20)

Kot je navedeno v odgovoru na prvi cilj pobude, tj. „zaščita in okrepitev prepovedi testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih“, je Sodišče Evropske unije takrat ocenjevalo stičišča med uredbo REACH in uredbo o kozmetičnih izdelkih. Splošno sodišče je 22. novembra 2023 izdalo sodbi in pojasnilo, da uredba REACH od podjetij, ki proizvajajo ali uvažajo kemične snovi, ki se uporabljajo samo v kozmetičnih izdelkih, zahteva, da zagotovijo informacije (po potrebi pridobljene s testiranjem na živalih) o nevarnih lastnostih za oceno varnosti delavcev, ki proizvajajo ali predelujejo te snovi.

Komisija bo skrbno preučila sodbi Sodišča glede na morebitne prihodnje ukrepe.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?