Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Insalvaw il-kożmetiċi mingħajr krudeltà - Impenn għal Ewropa mingħajr ittestjar fuq l-annimali

Sottomissjoni u eżami

L-inizjattiva “Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe Without Animal Testing” ġiet ippreżentata lill-Kummissjoni fil-25 ta’ Jannar 2023, wara li ġabret 1,217,916 dikjarazzjoni ta’ appoġġ ivverifikata. Ara t-tħabbira għall-istampa.

L-organizzaturi ltaqgħu mal-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Valuri u t-Trasparenza, Věra Jourová u mal-Kummissarju għas-Suq Intern, Thierry Breton fis-17 ta’ Marzu 2023. Ara r-rappurtar bir-ritratti.

Saret seduta pubblika fil-Parlament Ewropew fil-25 ta’ Mejju 2023. Ara r-recording.

L-inizjattiva ġiet diskussa fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew fl-10 ta’ Lulju 2023. Ara r-recording.

Fil-25 ta’ Lulju 2023, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni li tistabbilixxi t-tweġiba tagħha għall-inizjattiva “Insalvaw il-kożmetiċi mingħajr krudeltà - Impenn għal Ewropa mingħajr ittestjar fuq l-annimali”. Ara l-istqarrija għall-istampa.

 

Tweġiba tal-Kummissjoni Ewropea

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
Malti
(1.34 MB - PDF)
Iddawnlowdja

 

Il-konklużjonijiet ewlenin tal-Komunikazzjoni:

Il-Kummissjoni tiddeskrivi l-azzjonijiet li ġejjin biex jitnaqqas aktar l-ittestjar fuq l-annimali b’reazzjoni għall-objettivi speċifiċi tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej:

  • Nipproteġu u nsaħħu l-projbizzjoni tal-ittestjar tal-kożmetiċi fuq l-annimali: Ir-Regolament tal-UE dwar il-Kożmetiċi diġà jipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ prodotti kożmetiċi li ġew ittestjati fuq l-annimali, iżda din il-projbizzjoni ma testendix għat-testijiet tas-sikurezza meħtieġa biex jiġu vvalutati r-riskji minn sustanzi kimiċi għall-ħaddiema u għall-ambjent skont ir-Regolament tal-UE dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH). L-interface bejn iż-żewġ biċċiet ta’ leġiżlazzjoni bħalissa qed tiġi vvalutata f’żewġ kawżi quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se tikkunsidra l-eżitu tal-kawżi tal-qorti fid-dawl ta’ kwalunkwe bidla leġiżlattiva potenzjali futura.
  • Nittrasformaw ir-regolament tal-UE dwar is-sustanzi kimiċi: Il-Kummissjoni se taħdem flimkien mal-partijiet rilevanti kollha fuq pjan direzzjonali lejn valutazzjonijiet tas-sikurezza kimika li huma ħielsa mill-ittestjar fuq l-annimali. Il-pjan direzzjonali se jservi bħala qafas ta’ gwida għal azzjonijiet u inizjattivi futuri mmirati lejn it-tnaqqis u fl-aħħar mill-aħħar l-eliminazzjoni tal-ittestjar fuq l-annimali fil-kuntest tal-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi fl-Unjoni Ewropea.
  • L-immodernizzar tax-xjenza fl-UE: Il-Kummissjoni se tkompli tappoġġja bil-qawwa l-iżvilupp ta’ approċċi alternattivi b’finanzjament xieraq. Se tagħti bidu wkoll għal sensiela ta’ azzjonijiet biex jitħaffef it-tnaqqis tal-ittestjar fuq l-annimali fir-riċerka, l-edukazzjoni u t-taħriġ.

Segwitu

Din it-taqsima tipprovdi informazzjoni dwar l-azzjonijiet ta’ segwitu li ttieħdu mill-Kummissjoni u istituzzjonijiet oħra wara r-rispons tal-Kummissjoni.

Laqgħa ta’ Segwitu

Fit-8 ta’ Novembru 2023, il-Kummissarju Virginijus Sinkevičius iltaqa’ mal-organizzaturi tal-inizjattiva “Save Cruelty Free Cosmetics - Commit to a Europe without Animal Testing” biex jiddiskuti t-tweġiba tal-Kummissjoni għall-inizjattiva.

Tnedija tal-ħidma fuq il-pjan direzzjonali

Fil-ħarifa tal-2023, il-Kummissjoni bdiet taħdem fuq pjan direzzjonali għat-tneħħija gradwali tal-ittestjar fuq l-annimali għall-valutazzjonijiet tas-sikurezza kimika li tħabbar fit-tweġiba tagħha għall-IĊE.

Sessjoni ta’ ħidma li tinvolvi l-partijiet interessati, inklużi l-organizzaturi tal-inizjattiva, hija ppjanata fil-11 u t-12 ta’ Diċembru 2023. Din se jkun punt tat-tluq għall-iżvilupp tal-pjan direzzjonali u se tipprovdi opportunità għall-partijiet ikkonċernati biex jipprovdu kontribut u jiddiskutu approċċi possibbli għall-adozzjoni ta’ metodi li ma jinvolvux annimali fil-leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi.

Is-sessjoni ta’ ħidma se tinkludi studji ta’ każijiet li jindirizzaw żewġ oqsma ta’ tħassib, li se jgħinu biex jiġu identifikati l-passi meħtieġa biex jiġi żviluppat il-pjan direzzjonali, u taqsima dwar it-titjib tat-traduzzjoni ta’ metodi li ma jinvolvux annimali f’regolamenti, element ewlieni biex jintlaħaq l-għan ta’ leġiżlazzjoni dwar is-sustanzi kimiċi ħielsa mit-testijiet fuq l-annimali.

Sentenzi tal-Qorti Ġenerali dwar ir-relazzjoni bejn REACH u r-Regolament dwar il-Prodotti Kożmetiċi(T-655/20 and T-656/20)

Kif iddikjarat fit-tweġiba għall-ewwel objettiv tal-inizjattiva - “nipproteġu u nsaħħu l-projbizzjoni tal-ittestjar tal-kożmetiċi fuq l-annimali” - l-interface bejn ir-Regolament REACH u r-Regolament dwar il-Prodotti Kożmetiċi f’dak iż-żmien kienet qed tiġi vvalutata mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ġenerali tat is-sentenzi tagħha fit-22 ta’ Novembru 2023 u ċċarat li r-Regolament REACH jirrikjedi li l-kumpaniji li jimmanifatturaw jew jimportaw sustanzi kimiċi li jintużaw biss fil-prodotti kożmetiċi jipprovdu informazzjoni (jekk meħtieġ, iġġenerata permezz tal-ittestjar fuq l-annimali) dwar proprjetajiet perikolużi għall-valutazzjoni tas-sikurezza tal-ħaddiema li jimmanifatturaw jew jipproċessaw dawn is-sustanzi.

Il-Kummissjoni se tikkunsidra bir-reqqa s-sentenzi tal-Qorti fid-dawl ta’ kwalunkwe miżura futura potenzjali.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?