Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale

Depunerea și examinarea

Inițiativa „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale” a fost prezentată Comisiei la 25 ianuarie 2023, după ce a colectat 1 217 916 declarații de susținere verificate. Citiți comunicatul de presă.

Pe data de 17 martie 2023, organizatorii s-au întâlnit cu vicepreședinta Comisiei Europene pentru valori și transparență, Věra Jourová, și cu comisarul pentru piața internă, Thierry Breton. Vedeți fotografiile.

Pe 25 mai 2023 a avut loc o audiere publică la Parlamentul European. Urmăriți înregistrarea.

Inițiativa a fost dezbătută în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European din data de 10 iulie 2023. Urmăriți înregistrarea.

Pe 25 iulie 2023, Comisia a adoptat comunicarea cu răspunsul său la inițiativa „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale”. Citiți comunicatul de presă.

 

Răspunsul Comisiei Europene

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
română
(1.35 MB - PDF)
Descărcați

 

Citiți principalele concluzii din comunicare:

Comisia identifică următoarele acțiuni menite să reducă și mai mult testarea pe animale, în răspuns la obiectivele specifice ale inițiativei cetățenești europene:

  • Protejarea și consolidarea interdicției privind testarea produselor cosmetice pe animale: Regulamentul UE privind produsele cosmetice interzice deja introducerea pe piață a produselor cosmetice care au fost testate pe animale. Această interdicție nu acoperă însă și testele de siguranță necesare pentru evaluarea riscurilor pentru lucrători și mediu prezentate de substanțele chimice, care fac obiectul Regulamentului UE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Interfața dintre cele două acte juridice este în prezent în curs de evaluare în două cauze aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia va lua în considerare hotărârile pronunțate în aceste cauze atunci când analizează oportunitatea unor eventuale modificări legislative.
  • Transformarea legislației UE privind substanțele chimice: Comisia va colabora cu toate părțile relevante pentru a elabora o foaie de parcurs către evaluări ale securității chimice fără testare pe animale. Foaia de parcurs va servi drept cadru director pentru viitoarele acțiuni și inițiative menite să reducă și, în cele din urmă, să elimine testarea pe animale în contextul legislației privind substanțele chimice din Uniunea Europeană.
  • Modernizarea științei în UE: Comisia va continua să sprijine puternic dezvoltarea unor abordări alternative, cu finanțare adecvată. De asemenea, va iniția acțiuni pentru a accelera reducerea testării pe animale în cercetare, educație și formare.

Acțiuni subsecvente

Această secțiune furnizează informații cu privire la măsurile subsecvente care au fost luate de către Comisie și de către alte instituții în urma răspunsului Comisiei.

Reuniune subsecventă

Pe 8 noiembrie 2023, comisarul Virginijus Sinkevičius s-a întâlnit cu organizatorii „Cosmetice fără cruzime – Pentru o Europă fără testare pe animale” pentru a discuta despre răspunsul Comisiei la inițiativă.

Lansarea lucrărilor pentru foaia de parcurs

În toamna anului 2023, Comisia a început să lucreze la o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a testelor pe animale în cadrul evaluărilor securității chimice, măsură anunțată în răspunsul său la această ICE.

Un atelier la care vor participa diverse părți interesate, inclusiv organizatorii inițiativei, este planificat pentru 11 și 12 decembrie 2023. Acesta va fi un punct de plecare pentru elaborarea foii de parcurs și le va oferi părților interesate ocazia de a-și spune părerea și de a discuta posibile abordări pentru adoptarea metodelor care nu implică utilizarea animalelor în legislația privind substanțele chimice.

Atelierul va include studii de caz care vor aborda două domenii problematice pentru a creiona etapele necesare pentru elaborarea foii de parcurs și o secțiune privind îmbunătățirea transpunerii în reglementări a metodelor care nu implică utilizarea animalelor – un element-cheie pentru atingerea obiectivului ca legislația privind substanțele chimice să nu mai prevadă teste pe animale.

Hotărârile Tribunalului privind relația dintre REACH și Regulamentul privind produsele cosmetice (T-655/20 și T-656/20)

Așa cum se menționează în răspunsul la primul obiectiv al inițiativei („să protejeze și să consolideze interdicția testării pe animale a produselor cosmetice”), interfața dintre Regulamentul REACH și Regulamentul privind produsele cosmetice era, la momentul respectiv, evaluată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Tribunalul și-a pronunțat hotărârile pe 22 noiembrie 2023 și a clarificat faptul că Regulamentul REACH impune întreprinderilor care produc sau importă substanțe chimice care sunt utilizate numai în produse cosmetice să furnizeze informații (dacă este necesar, generate prin testarea pe animale) cu privire la proprietățile periculoase pentru evaluarea siguranței lucrătorilor care produc sau prelucrează aceste substanțe.

Comisia va analiza cu atenție hotărârile Curții, pentru a stabili eventuale măsuri viitoare.

Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?