Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Spasite kozmetiku proizvedenu bez okrutnosti – obvežite se na Europu u kojoj nema ispitivanja na životinjama

Dostavljanje i ispitivanje

Inicijativa „Spasite kozmetiku proizvedenu bez okrutnosti – obvežite se na Europu u kojoj nema ispitivanja na životinjama” dostavljena je Komisiji 25. siječnja 2023., nakon što je prikupljeno 1 217 916 valjanih izjava o potpori. Pogledajte priopćenje za medije.

Organizatori su se 17. ožujka 2023. sastali s potpredsjednicom Europske komisije za vrijednosti i transparentnost Věrom Jourovom i povjerenikom za unutarnje tržište Thierryjem Bretonom. Pogledajte fotografije.

Javno saslušanje u Europskom parlamentu održano je 25. svibnja 2023. Pogledajte snimku.

Europski parlament raspravljao je o inicijativi na plenarnoj sjednici 10. srpnja 2023. Pogledajte snimku.

Komisija je 25. srpnja 2023. donijela Komunikaciju u kojoj je odgovorila na inicijativu „Spasite kozmetiku proizvedenu bez okrutnosti – obvežite se na Europu u kojoj nema ispitivanja na životinjama”. Pogledajte priopćenje za medije.

 

Odgovor Europske komisije

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
hrvatski
(1.35 MB - PDF)
Preuzmi

 

Glavni zaključci iz Komunikacije:

Komisija kao odgovor na posebne ciljeve europske građanske inicijative navodi sljedeće mjere za daljnje smanjenje ispitivanja na životinjama:

  • zaštitu životinja i daljnje jačanje zabrane ispitivanja kozmetičkih proizvoda na njima: Uredbom EU-a o kozmetičkim proizvodima već se zabranjuje stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda koji su ispitani na životinjama, no ta se zabrana ne odnosi na ispitivanja radi procjene rizika od kemikalija za radnike i okoliš u skladu s Uredbom EU-a o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH). Interakcija tih dvaju zakonodavnih akata trenutačno se analizira u dvama predmetima pred Sudom Europske unije. Komisija će ishod sudskih postupaka uzeti u obzir u eventualnim budućim izmjenama propisa.
  • Temeljitu izmjenu zakonodavstva EU-a o kemikalijama: Komisija će sa svim relevantnim stranama surađivati na izradi plana procjene kemijske sigurnosti bez ispitivanja na životinjama. Taj će plan poslužiti kao orijentacijski okvir za buduće mjere i inicijative usmjerene na smanjenje i konačno ukidanje ispitivanja na životinjama u kontekstu zakonodavstva o kemikalijama u Europskoj uniji.
  • Modernizaciju znanosti u EU-u: Komisija će odgovarajućim financiranjem i dalje snažno podupirati razvoj alternativnih pristupa. Pokrenut će i niz mjera za brže smanjenje ispitivanja na životinjama u području istraživanja, obrazovanja i osposobljavanja.

Daljnje mjere

U ovom su odjeljku navedene informacije o daljnjim mjerama koje su Komisija i ostale institucije poduzele nakon Komisijina odgovora.

Sastanak za daljnje postupanje

Povjerenik Virginijus Sinkevičius sastao se 8. studenog 2023. s organizatorima inicijative „Spasite kozmetiku proizvedenu bez okrutnosti – obvežite se na Europu u kojoj nema ispitivanja na životinjama” kako bi raspravili o Komisijinu odgovoru na inicijativu.

Početak rada na planu

Komisija je u jesen 2023. započela s radom na planu za postupno ukidanje ispitivanja na životinjama u okviru procjena kemijske sigurnosti najavljenom u njezinu odgovoru na europsku građansku inicijativu.

Radionica na kojoj će sudjelovati zainteresirani dionici, uključujući organizatore inicijative, planirana je za 11. i 12. prosinca 2023. Ona će biti temelj za izradu plana i prilika da dionici daju svoj doprinos i rasprave o mogućim pristupima za uvrštavanje metoda koje ne uključuju životinje u zakonodavstvo o kemikalijama.

Radionica će obuhvaćati studije slučaja za dva problematična područja i tako pridonijeti utvrđivanju potrebnih koraka za izradu plana. Raspravljat će se i o tome kako se metode koje ne uključuju životinje mogu najbolje uvesti u propise, što je ključno za postizanje cilja zakonodavstva o kemikalijama bez ispitivanja na životinjama.

Presude Općeg suda o odnosu između Uredbe REACH i Uredbe o kozmetičkim proizvodima (T-655/20 i T-656/20)

Kako je navedeno u odgovoru na prvi cilj inicijative („zaštita životinja i daljnje jačanje zabrane ispitivanja kozmetičkih proizvoda na njima”), Sud Europske unije ispitao je odnos između Uredbe REACH i Uredbe o kozmetičkim proizvodima. U svojoj presudi od 22. studenog 2023. Opći sud objasnio je da su poduzeća koja proizvode ili uvoze kemijske tvari koje se upotrebljavaju samo u kozmetičkim proizvodima u skladu s Uredbom REACH dužna dostaviti informacije (po potrebi dobivene ispitivanjem na životinjama) o opasnim svojstvima radi procjene sigurnosti radnika koji proizvode ili prerađuju te tvari.

Komisija će pomno razmotriti presude Suda s obzirom na moguće buduće mjere.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?