Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

„Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais“

Pateikimas ir nagrinėjimas

Iniciatyva „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais“ Komisijai pateikta 2023 m. sausio 25 d., surinkus 1 217 916 patikrintų pritarimo pareiškimų. Žr. pranešimą spaudai.

2023 m. kovo 17 d. organizatoriai susitiko su už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová ir už vidaus rinką atsakingu Komisijos nariu Thierry Bretonu. Žr. nuotraukų galeriją.

2023 m. gegužės 25 d. Europos Parlamente surengtas viešasis klausymas. Žr. įrašą.

2023 m. liepos 10 d. iniciatyva buvo aptarta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje. Žr. įrašą.

2023 m. liepos 25 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame paskelbė savo atsaką į iniciatyvą „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais“. Žr. pranešimą spaudai.

 

Europos Komisijos atsakymas

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
lietuvių
(1.32 MB - PDF)
Parsisiųsti

 

Toliau pateikiamos pagrindinės komunikato išvados.

Komisija nurodo šiuos veiksmus, kuriais siekiama toliau mažinti bandymų su gyvūnais skaičių, atsižvelgiant į konkrečius Europos piliečių iniciatyvos tikslus:

  • apsaugoti ir sustiprinti draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje. ES kosmetikos gaminių reglamentu jau draudžiama pateikti rinkai kosmetikos gaminius, kurie buvo išbandyti su gyvūnais, tačiau šis draudimas netaikomas saugos bandymams, reikalingiems cheminių medžiagų keliamai rizikai darbuotojams ir aplinkai įvertinti pagal ES reglamentą dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Dviejų teisės aktų sąsaja šiuo metu vertinama dviejose Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose. Komisija apsvarstys teismo bylų rezultatus, atsižvelgdama į galimus teisės aktų pakeitimus ateityje.
  • pertvarkyti ES cheminių medžiagų teisės aktus. Komisija bendradarbiaus su visomis susijusiomis šalimis, kad parengtų cheminės saugos vertinimų, kuriuos atliekant nebūtų atliekami bandymai su gyvūnais, gaires. Veiksmų gairės bus būsimų veiksmų ir iniciatyvų, kuriomis siekiama sumažinti ir galiausiai panaikinti bandymus su gyvūnais pagal cheminių medžiagų teisės aktus Europos Sąjungoje, orientacinis pagrindas.
  • modernizuoti mokslą Europos Sąjungoje. Komisija toliau tvirtai rems alternatyvių metodų kūrimą, skirdama tinkamą finansavimą. Ji taip pat inicijuos veiksmus, kad būtų sparčiau mažinamas bandymų su gyvūnais mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo srityse skaičius.

Tolesni veiksmai

Šiame skirsnyje pateikiama informacija apie tolesnius veiksmus, kurių ėmėsi Komisija ir kitos institucijos, reaguodamos į Komisijos iniciatyvą.

Tolesnis susitikimas

2023 m. lapkričio 8 d. Komisijos narys Virginijus Sinkevičius susitiko su iniciatyvos „Už kosmetiką be gyvūnų kančių ir Europą be bandymų su gyvūnais“ organizatoriais, kad aptartų Komisijos atsakymą į iniciatyvą.

Darbo, susijusio su veiksmų gairėmis, pradžia

2023 m. rudenį Komisija pradėjo rengti veiksmų gaires, kuriomis siekiama palaipsniui atsisakyti bandymų su gyvūnais cheminės saugos vertinimams atlikti, apie kurias buvo paskelbta jos atsakyme į Europos piliečių iniciatyvą.

2023 m. gruodžio 11–12 d. planuojama surengti praktinį seminarą, kuriame dalyvautų suinteresuotieji subjektai, įskaitant iniciatyvos organizatorius. Tai bus atspirties taškas rengiant veiksmų gaires ir suteiks galimybę suinteresuotiesiems subjektams pateikti savo nuomonę ir aptarti, kaip cheminių medžiagų teisės aktuose įtvirtinti metodus, kuriuose nenaudojami gyvūnai.

Į seminarą bus įtraukti atvejų tyrimai dviejose susirūpinimą keliančiose srityse. Tai padės nustatyti, ko būtent reikia imtis veiksmų gairėms parengti. Taip pat bus diskutuojama, kaip teisiškai reglamentuoti metodus, kuriuose nenaudojami gyvūnai ir įtvirtinti tai atitinkamuose cheminių medžiagų teisės aktuose.

Bendrojo Teismo sprendimai dėl REACH ir Kosmetikos gaminių reglamento ryšio (T-655/20 ir T-656/20)

Kaip nurodyta atsakyme į pirmąjį iniciatyvos tikslą – „ginti draudimą atlikti bandymus su gyvūnais kosmetikos srityje ir siekti jo sugriežtinimo“, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas įvertino REACH reglamento ir Kosmetikos gaminių reglamento sąsają. 2023 m. lapkričio 22 d. Bendrasis Teismas paskelbė sprendimus ir paaiškino, kad REACH reglamente reikalaujama, kad bendrovės, gaminančios arba importuojančios chemines medžiagas, kurios naudojamos tik kosmetikos gaminiuose, pateiktų informaciją (jei būtina, gautą atliekant bandymus su gyvūnais) apie pavojingas savybes, kad būtų galima įvertinti šias medžiagas gaminančių ar perdirbančių darbuotojų saugą.

Komisija atidžiai apsvarstys Teismo sprendimus, atsižvelgdama į galimas būsimas priemones.

Norite mokytis ir bendradarbiauti?