Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter – stå upp för ett EU utan djurförsök

Inlämning och prövning

Initiativet Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter – stå upp för ett EU utan djurförsök lämnades in till kommissionen den 25 januari 2023 efter att ha fått 1 217 916 giltiga underskrifter. Läs pressmeddelandet

Den 17 mars 2023 diskuterade organisatörerna sitt initiativ med Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, och Thierry Breton, EU:s kommissionär för den inre marknaden. Se foton från mötet

Den 25 maj 2023 hölls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Se inspelningen

Europaparlamentet diskuterade initiativet vid sitt plenarmöte den 10 juli 2023. Se inspelningen

Den 25 juli 2023 antog kommissionen ett meddelande om sina planerade åtgärder som svar på initiativet ”Rädda icke-djurtestade kosmetikaprodukter – stå upp för ett EU utan djurförsök”. Läs pressmeddelandet

 

Kommissionens svar

Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
 Factsheet – Successful Initiatives – Save cruelty free cosmetics
svenska
(1.33 MB - PDF)
Ladda ner

 

Meddelandets viktigaste slutsatser:

Som svar på medborgarinitiativets tre mål planerar kommissionen att vidta följande åtgärder:

  • Skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur: EU:s kosmetikaförordning förbjuder redan försäljning av kosmetiska produkter som har testats på djur. Förbudet omfattar dock inte de säkerhetstester som krävs för att bedöma riskerna med kemikalier för arbetstagarna och miljön enligt EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reachförordningen). Samspelet mellan de två rättsakterna behandlas för närvarande i två mål vid EU-domstolen. Kommissionen kommer att ta hänsyn till domstolens beslut innan man eventuellt ändrar lagstiftningen.
  • Ändra EU:s kemikalielagstiftning: Kommissionen ska tillsammans med alla berörda parter ta fram en färdplan för kemikaliesäkerhetsbedömningar utan djurförsök. Färdplanen ska vägleda framtida åtgärder och initiativ för att fasa ut användningen av djurförsök inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning.
  • Modernisera vetenskapen i EU: Kommissionen kommer att fortsätta att finansiera utvecklingen av alternativa metoder. Man ska också inleda olika åtgärder för att snabbare fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning.

Uppföljning

Här finns information om de uppföljningsåtgärder som vidtagits av kommissionen och andra institutioner efter kommissionens svar.

Uppföljningsmöte

Den 8 november 2023 träffade EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius initiativets organisatörer för att diskutera kommissionens svar.

En färdplan tar form

Hösten 2023 började arbetet med den färdplan för att fasa ut djurförsök vid bedömningar av kemikaliers säkerhet som kommissionen utlovade i sitt svar på medborgarinitiativet.

En workshop med berörda parter, bland annat initiativets organisatörer, är planerad till den 11–12 december 2023. Det blir startskottet för arbetet med färdplanen och ett tillfälle för berörda parter att lämna synpunkter och diskutera hur man kan skriva in djurfria metoder i kemikalielagstiftningen.

Deltagarna ska bland annat diskutera fallstudier inom två problemområden för att staka ut kursen för färdplanen och titta på hur man bäst lagstiftar om djurfria metoder för att nå målet om en kemikalielagstiftning utan djurförsök.

EU-domar om förhållandet mellan Reach och kosmetikaförordningen (målen T-655/20 och T-656/20)

När det gäller initiativets första mål – skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur – förklarade kommissionen i sitt svar att det pågick två mål i EU-domstolen angående förhållandet mellan Reachförordningen och kosmetikaförordningen. Domarna meddelades den 22 november 2023. Där klargörs att företag som tillverkar eller importerar kemiska ämnen som endast används i kosmetiska produkter enligt Reachförordningen måste tillhandahålla information (vid behov genom djurförsök) om farliga egenskaper så att man kan bedöma riskerna för dem som arbetar med att tillverka eller bearbeta dessa ämnen.

Kommissionen kommer att ta hänsyn till EU-domstolens domar i eventuella framtida åtgärder.

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?