Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Gennemgang af det europæiske borgerinitiativ 2023

Oversigt

Kommissionen skal regelmæssigt undersøge, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer, og redegøre for sine konklusioner i rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet. 

Kommissionen vedtog sin første rapport om anvendelsen af forordning (EU) 2019/788 den 6. december 2023. Ved gennemgangen fokuserede Kommissionen på forskellige faser af processen for de borgerinitiativer, der er registreret siden den 1. januar 2020, og på borgerinitiativer, som blev registreret i henhold til den første forordning om borgerinitiativer, og som stadig var i gang den 1. januar 2020. 

Kommissionen gennemførte en række høringer, som skulle tjene som dokumentationsgrundlag for evalueringsrapporten (foreligger kun på engelsk):

Evalueringsrapporten indeholder resultaterne af en uafhængig undersøgelse –"Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens "Initiatives" (kun tilgængelig på engelsk) – der blev gennemført af et eksternt IT-forskningshold for at analysere mulighederne for at integrere løsninger i det centrale onlineindsamlingssystem, som Kommissionen kunne tilbyde initiativtagerne.

Evalueringsrapporten behandler også forskellige spørgsmål i Europa-Parlamentets beslutning af 13. juni 2023 om gennemførelsen af forordningerne om det europæiske borgerinitiativ og supplerer Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning. 

Se Kommissionens pressemeddelelse og nøglefaktaene og -tallene for rapporteringsperioden.

Dokumenter

COM_2023_787_DA
dansk
(456.66 KB - PDF)
Download
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Engelsk
(1.98 MB - PDF)
Download
Consultations with ECI organisers
Engelsk
(659.41 KB - PDF)
Download
An online survey targeting Member State authorities
Engelsk
(452.56 KB - PDF)
Download
An online survey targeting citizens
Engelsk
(242.51 KB - PDF)
Download
An exit survey targeting ECI signatories
Engelsk
(164.19 KB - PDF)
Download
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Engelsk
(1.68 MB - PDF)
Download
Vil du lære nyt og samarbejde med andre?