Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Przegląd funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej przeprowadzony w 2023 r.

Informacje ogólne

Komisja Europejska jest zobowiązana do okresowego przeprowadzania przeglądu funkcjonowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Swoje ustalenia przedstawia w sprawozdaniach dla Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Pierwsze sprawozdanie ze stosowania rozporządzenia (UE) 2019/788 Komisja przyjęła 6 grudnia 2023 r. Podczas przeglądu skoncentrowała się na inicjatywach zarejestrowanych od 1 stycznia 2020 r. oraz na inicjatywach zarejestrowanych na podstawie pierwszego rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej, które nie zostały zakończone do 1 stycznia 2020 r. i które znajdowały się na różnych etapach procedury. 

Komisja przeprowadziła szereg konsultacji, które posłużyły za podstawę do sporządzenia sprawozdania z przeglądu (dostępnego wyłącznie w języku angielskim). Obejmują one:

W sprawozdaniu uwzględniono wyniki niezależnego „Badania dotyczącego rozwiązań technicznych zaoferowanych organizatorom europejskiej inicjatywy obywatelskiej” (dostępnego wyłącznie w języku angielskim), które przeprowadził zewnętrzny zespół ds. badań w obszarze IT. Celem badania było przeanalizowanie możliwości wprowadzenia rozwiązań technicznych w centralnym systemie zbierania deklaracji online z myślą o organizatorach EIO.

W sprawozdaniu odniesiono się także do różnych kwestii poruszonych w rezolucji Parlamentu Europejskiego z 13 czerwca 2023 r. dotyczącej wdrażania rozporządzeń w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej i uzupełniono odpowiedź Komisji na rezolucję Parlamentu Europejskiego. 

Przeczytaj komunikat prasowy Komisji oraz poznaj najważniejsze fakty i liczby dotyczące okresu objętego sprawozdaniem.

Dokumenty

COM_2023_787_PL
polski
(573.62 KB - PDF)
Pobierz
Factsheet - 2023 ECI review
alt=””
Angielski
(1.98 MB - PDF)
Pobierz
Consultations with ECI organisers
Angielski
(659.41 KB - PDF)
Pobierz
An online survey targeting Member State authorities
Angielski
(452.56 KB - PDF)
Pobierz
An online survey targeting citizens
Angielski
(242.51 KB - PDF)
Pobierz
An exit survey targeting ECI signatories
Angielski
(164.19 KB - PDF)
Pobierz
Study on Technical Solutions for Organisers of European Citizens Initiatives
Angielski
(1.68 MB - PDF)
Pobierz
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?