Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Početna

Sada možete konkretnije doprinijeti oblikovanju politika koje utječu na vaš život. Europska građanska inicijativa jedinstven je instrument koji vam omogućuje da od Europske komisije zatražite da predloži nove propise i tako sudjelujete u oblikovanju EU-a. Ako se za određenu inicijativu prikupi milijun potpisa, Komisija odlučuje koje će mjere poduzeti. Postupak korak po korak
Ako želite pokrenuti inicijativu, savjetujte se s Forumom europske građanske inicijative za pravne i praktične savjete.
Europska građanska inicijativa: pravo koje imate kao građani EU-a 

Najnovije vijesti

New initiative registered
  • 24/07/2024

Commission registers two new European citizens' initiatives

Vijesti nisu dostupne na hrvatskom jeziku, ali se mogu automatski prevesti na" stranici " „Najnovije vijesti”.

On 24 July the European Commission decided to register two European citizens' initiatives.

The ‘Stop Cruelty Stop Slaughter’ initiative calls for incentives for producing plant proteins, including plant-based milk and egg substitutes, as well as cultivated meat. The organisers also call for reducing the number of farm animals and progressively closing all animal farms.

The ‘Stop Fake Food: Origin on Label’ initiative calls for measures that ensure European consumers’ access to transparent information about the food they buy, as well as clear and explicit labelling of the origin for all products and for adherence to environmental, health and labour standards in the internal market.

These initiatives are the eighth and ninth registered in 2024. The organisers have now six months to open the signature collection. 

IT developments
  • 16/07/2024

Novi najmanji brojevi valjanih potpisa po državi članici za europske građanske inicijative registrirane od 16. srpnja 2024.

Od 16. srpnja 2024., tj. s početkom saziva Europskog parlamenta za razdoblje 2024. – 2029., počinje se primjenjivatirevidirani Prilog I. Uredbi o europskoj građanskoj inicijativi. Njime se utvrđuju novi najmanji brojevi potpisnika po državi članici („pragovi”). Ti su pragovi povezani s brojem zastupnika u Europskom parlamentu. Budući da se broj zastupnika u Europskom parlamentu u novom sazivu povećao sa 705 na 720, povećali su se i pragovi. Da bi Europska komisija ispitala neku europsku građansku inicijativu, potrebno je prikupiti najmanje milijun valjanih potpisa, pri čemu je najmanji broj valjanih potpisa potrebno prikupiti u barem sedam država članica EU-a. 

Ti novi najmanji brojevi primjenjuju se na europske građanske inicijative koje Komisija registrira 16. srpnja 2024. ili nakon tog datuma. Novi najmanji brojevi ne primjenjuju se na europske građanske inicijative registrirane prije 16. srpnja 2024., na koje se i dalje primjenjuju dosadašnji pragovi.

New initiative registered
  • 19/06/2024

Komisija registrirala dvije nove europske građanske inicijative

Europska komisija odlučila je 19. lipnja registrirati dvije nove europske građanske inicijative.

Inicijativom „Air-Quotas” poziva se na to da se u svakoj zemlji uspostavi građanski mehanizam kvota ugljika koji će poduzeća potaknuti na dekarbonizaciju pod utjecajem potrošača. Organizatori smatraju da bi se to trebalo odnositi na sve kupnje robe i usluga, počevši od zračnog prijevoza. 

Inicijativom „Stop Destroying Videogames” traži se da se izdavačima videoigara u EU-u nametne obveza održavanja videoigara u funkcionalnom stanju (potrebnom za igranje) i tako ih se spriječi da daljinski deaktiviraju videoigre.

To su šesta i sedma inicijativa koje su registrirane u 2024. Organizatori moraju početi prikupljati potpise u roku od šest mjeseci. 

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?