Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 4

Gå til forsiden til Vejledning om databeskyttelse for initiativtagere

 

Vejledning om databeskyttelse – Spørgsmål 4

Sikkerhed : Hvad skal man gøre, når man indsamler underskrivernes persondata på papir?

Gælder for scenarie 2

Når støttetilkendegivelser (og eventuelt e-mailadresser) indsamles på papir, betragtes de også som personoplysninger, der er skal beskyttes i henhold til GDPR.

Sikkerhedsforanstaltninger

Som initiativtagergruppe skal I sørge for tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter persondataene i støtteerklæringerne, især mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller tab, ændring og uautoriseret videregivelse eller adgang, under hensyntagen til den risiko, der er for underskriverne.

Disse foranstaltninger skal som minimum omfatte:

  • fysisk sikring af papireksemplarer af støttetilkendegivelserne under opbevaring (helst i aflåst boks)
  • indsendelse af de indsamlede papirformularer til de relevante medlemslandes validerings- og certificeringsmyndigheder på en sikker måde, f.eks. med anbefalet brev, med kurer eller ved hjælp af Kommissionens filudvekslingstjeneste.  

BEMÆRK: Krav til indsamling af støttetilkendegivelser med hjælp fra kampagnemedarbejdere

Henvisninger:

  • Artikel 28 og 32 i GDPR

 

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?