Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 4

Zpět na hlavní stránku Pokynů k ochraně osobních údajů pro organizátory

 

Pokyny k ochraně osobních údajů – Otázka č. 4

Bezpečnost – jaká opatření byste měli přijmout při shromažďování údajů signatářů na papírových formulářích?

Platí pro variantu 2

Pokud jsou prohlášení o podpoře (a případně e-mailové adresy) shromažďována na papírových formulářích, jsou rovněž považována za osobní údaje, které je třeba chránit v souladu s nařízením GDPR.

Bezpečnostní opatření

S ohledem na rizika, která mohou signatářům vyplněním formulářů vzniknout, musíte jako skupina organizátorů zavést technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů uvedených v prohlášení o podpoře, a to zejména proti náhodnému nebo nedovolenému zničení či ztrátě, úpravě, neoprávněnému sdělení nebo přístupu.

Příslušná opatření by měla zahrnovat alespoň:

  • fyzické zabezpečení papírových formulářů prohlášení o podpoře při jejich uchovávání (nejlépe je uchovávat tyto formuláře uzamčené v trezorech)
  • zajištění bezpečného předložení shromážděných papírových formulářů příslušným orgánům členských států k ověření a potvrzení, např. doporučenou poštou, důvěryhodným dopravcem nebo prostřednictvím služby Komise pro výměnu souborů.  

UPOZORNĚNÍ: Požadavky na sběr prohlášení o podpoře s pomocí účastníků kampaně

Odkazy:

  • články 28 a 32 nařízení GDPR

 

Hledáte poradenství a kontakty?