Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 4

Επιστροφή στην κύρια σελίδα των οδηγιών για τους/τις διοργανωτές/-τριες σχετικά με την προστασία των δεδομένων

 

Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων — Ερώτηση 4

Ασφάλεια — Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνετε κατά τη συγκέντρωση των δεδομένων των υπογραφόντων σε χαρτί;

Ισχύει για το σενάριο 2

Όταν οι δηλώσεις υποστήριξης (και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ανάλογα με την περίπτωση) συγκεντρώνονται σε έντυπη μορφή, θεωρούνται επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

Μέτρα ασφαλείας

Ως ομάδα διοργανωτών/-τριών, πρέπει να εφαρμόζετε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στις δηλώσεις υποστήριξης, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή πρόσβαση, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για τους υπογράφοντες.

Τα σχετικά μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

  • παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος αποθήκευσης των έντυπων δηλώσεων (κατά προτίμηση σε χρηματοκιβώτια)
  • υποβολή των συγκεντρωμένων έντυπων δηλώσεων στις αρμόδιες αρχές επικύρωσης και πιστοποίησης του κράτους μέλους με ασφαλή τρόπο, π.χ. με συστημένη επιστολή, με αξιόπιστο μεταφορέα ή με χρήση της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων της Επιτροπής.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαιτήσεις κατά τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης με τη βοήθεια διοργανωτών/-τριών εκστρατείας

Παραπομπές:

  • Άρθρα 28 και 32 του ΓΚΠΔ

 

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;