Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 4

Powrót do strony głównej „Wytyczne dotyczące ochrony danych dla organizatorów”

 

Wytyczne dotyczące ochrony danych – pytanie 4

Bezpieczeństwo – jakie kroki należy podjąć w przypadku gromadzenia danych sygnatariuszy w formie papierowej?

Dotyczy scenariusza 2

W przypadku gdy deklaracje poparcia (i adresy e-mail, w zależności od sytuacji) są zbierane na formularzach papierowych, również uważa się je za dane osobowe chronione na mocy RODO.

Środki bezpieczeństwa

Grupa organizatorów musi wprowadzić odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych podanych w deklaracjach poparcia w szczególności przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem do nich, biorąc pod uwagę ryzyko dla sygnatariuszy.

Środki powinny obejmować co najmniej:

  • fizyczne zabezpieczenie formularzy deklaracji w formie papierowej podczas ich przechowywania (najlepiej, aby były one zamknięte w sejfach)
  • przekazywanie zebranych formularzy w formie papierowej odpowiednim organom państw członkowskich do celów weryfikacji i poświadczenia w sposób bezpieczny, np. przesyłką poleconą, zaufaną firmą kurierską lub w ramach opracowanej przez Komisję usługi wymiany plików.  

UWAGA: Wymogi dotyczące zbierania deklaracji poparcia przez działaczy

Odniesienia:

 

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?