Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 4

Téigh siar chuig príomhleathanach na Treorach maidir le Cosaint Sonraí do na heagraithe

 

Treoir maidir le Cosaint Sonraí - Ceist 4

Slándáil – cad iad na bearta ba cheart duit a dhéanamh agus sonraí sínitheoirí á mbailiú ar páipéar?

Tá feidhm aige maidir le Cás 2

Nuair a bhailítear ráitis tacaíochta (agus seoltaí ríomhphoist, más ea) i bhfoirm páipéir, meastar gur sonraí pearsanta iad is gá a chosaint i gcomhréir le RGCS.

Bearta slándála

Mar ghrúpa d’eagraithe, ní mór daoibh bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla a chur chun feidhme chun sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil i ráitis tacaíochta a chosaint, go háirithe ar scriosadh de thaisme nó neamhdhleathach nó ar chailliúint, ar athrú, ar nochtadh gan údarás nó ar rochtain gan údarás, agus na rioscaí do shínitheoirí á gcur san áireamh.

Ba cheart an méid seo a leanas, ar a laghad, a bheith san áireamh sna bearta ábhartha:

  • Foirmeacha ráitis páipéir a shlánú agus iad á stóráil (faoi ghlas i dtaisceadáin, más féidir é)
  • Foirmeacha páipéir a bailíodh a thíolacadh faoi bhráid údaráis fíorúcháin agus deimhniúcháin an Bhallstáit ábhartha ar bhealach slán; e.g. tríd an bpost cláraithe, trí iompróir iontaofa nó le seirbhís malartaithe comhad an Choimisiúin.  

TABHAIR DO D’AIRE: Ceanglais maidir le ráitis tacaíochta a bhailiú le cabhair ó lucht feachtais

Tagairtí:

  • Airteagail 28 agus 32 de RGCS

 

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?