Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 4

Ga terug naar de hoofdpagina van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor de organisatoren

 

Richtsnoeren inzake gegevensbescherming — vraag 4

Beveiliging — welke maatregelen moet u nemen als u de gegevens van ondertekenaars op papier verzamelt?

Van toepassing op scenario 2

Steunbetuigingen (en e-mailadressen, naar gelang van het geval) die op papieren formulieren worden verzameld, worden ook beschouwd als persoonsgegevens die moeten worden beschermd overeenkomstig de AVG.

Beveiligingsmaatregelen

Als groep organisatoren moet u technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de in steunbetuigingen verstrekte persoonsgegevens te beschermen, met name tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of inzage, rekening houdend met de risico’s voor de ondertekenaars.

Deze maatregelen moeten ten minste het volgende omvatten:

  • fysieke beveiliging van papieren steunbetuigingsformulieren bij opslag (bij voorkeur opgeborgen in een kluis);
  • het op een veilige manier doorsturen van verzamelde papieren formulieren naar de desbetreffende validerings- en certificeringsautoriteiten van de lidstaten, bv. per aangetekende post, per betrouwbare koeriersdienst of met behulp van de bestandenuitwisselingsdienst van de Commissie.  

OPMERKING: Vereisten voor het verzamelen van steunbetuigingen met de hulp campagnevoerders

Referenties:

  • artikelen 28 en 32 AVG.

 

Meer weten en samenwerken?