Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

Taisyklės ir dokumentai

Konkurso „ImagineEU“ taisyklės

Paraiškų teikimo laikotarpis jau baigėsi.

 

Dalyvaudami šiame konkurse sutinkate su toliau išdėstytomis konkurso taisyklėmis.

Šių reikalavimų neatitinkančios paraiškos nebus svarstomos.

Šį konkursą Europos Komisijos (generalinio sekretoriato A.1 skyriaus „Politikos prioritetai ir darbo programa“) vardu ir pagal su ja sudarytą sutartį administruoja įmonė „Netcompany-Intrasoft“ (konkurso administratorius).

Koks šio konkurso tikslas?

Šiuo konkursu visų ES šalių paskutinių dvejų vidurinio ugdymo metų moksleiviai raginami, prižiūrint mokytojui, sukurti trumpą vaizdo įrašą, kuriame būtų pristatyta konkreti idėja, ką būtų galima patobulinti jų bendruomenėje, bei juo pasidalyti ir pasiūlyti, kokių veiksmų turėtų imtis Europos Sąjunga. Vaizdo įrašo tema turėtų būti susijusi su viena iš Europos Sąjungos kompetencijos sričių – toks reikalavimas keliamas ir Europos piliečių iniciatyvoms.

Vaizdo įraše turėtų būti perteikti moksleiviams rūpestį keliantys klausimai ir jų idėjos. Bendra mintis turėtų būti aiški, o siūlomi veiksmai – aktualūs visoms ES šalims.

Šis konkursas grindžiamas Europos piliečių iniciatyvos – svarbios ES dalyvaujamosios demokratijos priemonės, suteikiančios piliečiams galimybę aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką – koncepcija. Rengiantis konkursui kartu gali būti naudojamas mokykloms skirtas mokomųjų priemonių rinkinys, suteikiantis moksleiviams galimybę daugiau sužinoti apie ES ir tai, kaip, teikiant Europos piliečių iniciatyvą, būti aktyviais piliečiais.

Pastaba. Konkurso nereikėtų painioti su oficialiu Europos piliečių iniciatyvos teikimo procesu.

Kas gali dalyvauti?

Vaizdo įrašus turėtų kurti grupės, sudarytos iš ne daugiau nei septynių tos pačios mokyklos paskutinių dvejų vidurinio ugdymo metų moksleivių ir prižiūrimos vieno ar dviejų tos pačios mokyklos mokytojų.

Atitiktis reikalavimams
Bendrieji reikalavimai
 1. Konkurse gali dalyvauti valstybinės ir privačios mokyklos arba visos kitos oficialiai pripažintos vidurinį išsilavinimą teikiančios mokyklos.
 2. Dalyvaujančios mokyklos turėtų būti įsteigtos vienoje iš ES valstybių narių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kipre, Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vengrijoje ar Vokietijoje.
 3. Konkurse gali dalyvauti kelios vienos mokyklos moksleivių grupės, tačiau vienas moksleivis turėtų priklausyti tik vienai komandai. Komandos turėtų būti sudarytos iš tos pačios mokyklos, tačiau nebūtinai iš tos pačios klasės moksleivių.
 4. Kiekviena komanda gali pateikti tik po vieną vaizdo įrašą.
 5. Įrašus gali pateikti tik prižiūrintis mokytojas.
 6. Dalyvaujantys moksleiviai turėtų perskaityti Pareiškimą dėl privatumo ir duoti sutikimą būti filmuojami. Dalyvauti konkurse galima pasirašius Leidimo formą. Leidimo formą taip pat turi pasirašyti moksleivių tėvai arba teisėti globėjai.
Vaizdo įrašų turinys
 1. Į vaizdo įrašus, kurie nėra susiję su konkurso tema arba kuriais dalijamasi kitais nei šiame konkurse nurodytais kanalais (t. y. „YouTube“ arba „Vimeo“), nebus atsižvelgiama. ES kompetencijos sritį (-is), su kuria (-iomis) susijęs vaizdo įrašas, pasirinkite iš sąrašo paraiškos formoje.
 2. Vaizdo įrašuose neturėtų būti rodomi kiti nei konkurse dalyvaujantys moksleiviai.
 3. Nepriimtino turinio paraiškos bus atmestos. Paraiškos gali būti atmestos dėl šių priežasčių (bet ne tik dėl jų): dėl trečiųjų šalių teisių pažeidimo, užgaulios kalbos, nepadorių ar nederamų vaizdų, grupes ar asmenis diskriminuojančio arba neapykantą jiems kurstančio turinio, nebūtiną asmeninę informaciją atskleidžiančio turinio ir neišsamios informacijos. Turinys turėtų atitikti i) ES vertybes, nustatytas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, ir ii) teises, aprašytas ES pagrindinių teisių chartijoje.
 4. Vaizdo įrašai gali būti parengti ir pateikti bet kuria ES oficialiąja kalba; prie jų turi būti pridėtas stenogramos vertimas į anglų kalbą. Be to, juose gali (tačiau neprivalo) būti subtitrai anglų kalba.
Vaizdo įrašų formatas
 1. Vaizdo įrašai turėtų būti įkelti į „YouTube“ arba „Vimeo“. Rekomenduojama, kad vaizdo įrašai būtų įkelti .mov arba .mp4 formatu.
 2. Nuoroda į jūsų vaizdo įrašą, įkeltą į „YouTube“ / „Vimeo“, turi būti pateikta paraiškos formoje.
 3. Vaizdo įrašas turi būti ne ilgesnis nei 3 minučių.
 4. Kuriant vaizdo įrašus, siūloma filmuoti horizontaliai. Vaizdo įrašai turi būti daromi naudojant kokybišką prietaisą (filmavimo kamerą ar telefoną), kad būtų užtikrinta garso kokybė.
Autorių teisės

Visi įrašai turi būti originalūs kūriniai ir dalyviai turėtų būti vieninteliai autorių teisių subjektai arba jų perėmėjai. Dalyviams patariama naudoti autorių teisėmis nesaugomą medžiagą.

Dalyviai turėtų išsaugoti savo įrašo originalią skaitmeninę rinkmeną, nes jų gali būti paprašyta įrodyti, kad jie yra kūrinio savininkai. Konkurso kandidatų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos.

Leidimo forma

Leidimo formą galima atsisiųsti iš konkurso puslapio bet kuria iš 24 ES oficialiųjų kalbų. Ji turi būti užpildyta ir pasirašyta, o jos nuskenuota ar nufotografuota rinkmena turi būti pateikta kartu su kiekvieno konkurse dalyvaujančio moksleivio paraiška. Tai padaryti būtina, kad paraiška atitiktų reikalavimus.

Leidimo formą turi užpildyti ir pasirašyti kiekvienas vaizdo įraše matomas moksleivis ir jo tėvai arba teisėti globėjai. Prie paraiškos turėtų būti pridėta tiek leidimo formų, kiek vaizdo įraše matoma moksleivių.

Jei bus pateiktos ne visos tinkamai užpildytos leidimo formos, paraiška bus laikoma neatitinkančia reikalavimų.

Paraiškų teikimas

Prižiūrintis mokytojas turėtų užpildyti Europos piliečių iniciatyvos forumo svetainėje pateiktą paraiškos formą. Europos piliečių iniciatyvos forumo svetainėje paraiškos teikėjas turėtų prisijungti naudodamasis Europos Komisijos naudotojų tapatumo nustatymo paslauga „EU Login“. Paraiškos forma pateikiama 24 ES oficialiosiomis kalbomis.

Paraiškas galima teikti iki 2023 m. gruodžio 13 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku). Po šio termino pateiktos paraiškos nebus svarstomos.

Kad paraiška atitiktų reikalavimus, turi būti užpildyti visi jos skirsniai.

Paraiškoje pateikiama ši informacija:

 • informacija apie prižiūrintį mokytoją (paraiškos teikėją): vardas, pavardė, e. paštas, telefonas, mokyklos pavadinimas ir šalis;
 • informacija apie moksleivius: vardai bei pavardės ir tinkamai užpildytos bei pasirašytos kiekvieno iš dalyvaujančių moksleivių (ne daugiau kaip septynių) leidimo formos;
 • informacija apie vaizdo įrašą: į „YouTube“ arba „Vimeo“ įkelto vaizdo įrašo URL nuoroda, vaizdo įrašo pavadinimas, trumpas aprašymas (ne daugiau kaip 500 ženklų), vaizdo įraše vartojama kalba (viena iš 24 ES oficialiųjų kalbų) ir stenogramos vertimas į anglų kalbą;
 • pasirinkta ES kompetencijos sritis (-ys), su kuria (-iomis) susijusi vaizdo įrašo idėja.

Jei paraiškos forma nebus užpildyta, paraiška bus laikoma neatitinkančia reikalavimų.

Pateiktų paraiškų vertinimas

Pateiktų paraiškų atitiktį reikalavimams vertins pagal sutartį su Europos Komisija dirbantis konkurso administratorius. Po to jis patikrins vaizdo įrašus ir tuos, kurie atitinka reikalavimus, įkels, kad už juos galėtų balsuoti visuomenė. Pasibaigus balsavimo laikotarpiui, vertinimo komisija, sudaryta iš ES pareigūnų ir pilietinės visuomenės organizacijų atstovų, vadovaudamiesi aktualumo, aiškumo, originalumo ir kūrybiškumo kriterijais, įvertins vaizdo įrašų, surinkusių daugiausia balsų, ir nustatys tris nugalėtojų komandas.

Vertinant vaizdo įrašus, bus remiamasi toliau nurodytais kriterijais.

 • Aktualumas Europos piliečių iniciatyvos atžvilgiu (0–25 balai). Ar vaizdo įraše pateikiama idėja yra aktuali kaip Europos piliečių iniciatyvos tema?
 • Aiškumas (0–50 balai). Ar jame mintis perteikiama aiškiai ir glaustai?

 • Kūrybiškumas (0–25 balai). Ar idėja yra originali? Ar komanda šią idėją pateikia įdomiai? Ar naudojami žiūrovo dėmesį patraukiantys elementai ar atributai?

Kad galėtų rungtis dėl apdovanojimo, pareiškėjai turi iš viso surinkti ne mažiau kaip 60 balų. Informacija nugalėtojų komandai (-oms) bus išsiųsta komandos paraiškos formoje nurodytu mokytojo kontaktiniu adresu iki 2024 m. vasario 20 d. Nugalėtojai bus paskelbti Europos piliečių iniciatyvos tinklalapyje ir kitais oficialiais Europos Komisijos kanalais.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę vertinimo proceso metu susisiekti su dalyvaujančiomis mokyklomis, kad išsiaiškintų visą su paraiška susijusią informaciją.

Apdovanojimas. Pažintinė kelionė į Briuselį

Pažintinę kelionę į Briuselį laimės trys nugalėtojų komandos, sudarytos iš ne daugiau nei septynių moksleivių ir ne daugiau nei dviejų mokytojų. Kelionę planuojama surengti 2024 m. kovo 21–23 d. Kelionės metu moksleiviai turės galimybę susitikti su Europos institucijų atstovais ir sužinoti daugiau apie tai, kaip formuojama ES politika bei rengiami teisės aktai ir kaip jie gali dalyvauti Europos piliečių iniciatyvoje.

Pagal Europos Komisijos taikomas kelionės išlaidų padengimo taisykles, nugalėtojų komandoms bus padengta kelionė nuo mokyklos vietos ES šalyje iki Briuselio bei apgyvendinimo dviem naktims išlaidos, taip pat bus skirti dienpinigiai kitoms išlaidoms (apie 113 EUR per dieną vienam asmeniui).

Nugalėtojų komandos, sudarytos iš ne daugiau kaip septynių moksleivių ir ne daugiau kaip dviejų mokytojų, turės padengti savo išlaidas – jos jiems bus atlygintos per 30 dienų nuo kelionės. Todėl kiekvienas išlaidas padengęs dalyvis arba institucija turės atsiųsti užpildytą banko sąskaitos informacijos formą, savo bilietus bei įlaipinimo talonus ir užpildyti grįžtamosios informacijos formą. Dėl kelionės organizavimo detalių su nugalėtojų komandomis bus susisiekta.

Visos nugalėtojų komandos bus pakviestos dalyvauti organizuojamoje programoje.

Nugalėtojų komandų vaizdo įrašai su subtitrais anglų kalba bus išplatinti oficialiais Europos Komisijos kanalais. Šie skelbiami vaizdo įrašai bus pažymėti Europos piliečių iniciatyvos vaizdinės tapatybės ženklu.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Organizatoriai jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi atsakingais už jokius dalyvaujant šiame konkurse įvykusius nelaimingus atsitikimus ir patirtas išlaidas bei tiesioginius ar netiesioginius nuostolius. Organizatoriai jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi atsakingais už konkurso atšaukimą, nukėlimą ar pakeitimą dėl nenumatytų aplinkybių. Nurodytos datos dėl organizacinių priežasčių arba nenumatytų aplinkybių gali keistis.

Organizatoriai jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomi atsakingais už jokį vėlavimą, pokyčius, trukdžius, atšaukimą, nukreipimą ar pakeitimą, taip pat už negalėjimą suteikti apdovanojimo (-ų) dėl vietos švenčių dienų ar kitų sąlygų, darančių įtaką galimybei suteikti apdovanojimą (-us). Rangovas neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą dėl pandemijos, gaivalinės nelaimės, vyriausybės potvarkio ar nurodymo arba bet kokios kitos nuo jo nepriklausančios priežasties.

Organizatoriai pasilieka teisę bet kuriuo metu ir neprisiimdami jokios atsakomybės laikinai arba visam laikui pakeisti arba nutraukti šį konkursą apie tai iš anksto pranešę arba nepranešę dalyviams.

Iš anksto dėkojame už dalyvavimą ir linkime sėkmės!

 

Bendroji informacija apie vaizdo įrašų konkursą „ImagineEU“

Vaizdo įrašų kūrimo gairės

 Pagrindiniai techniniai įrašų reikalavimai  
 • 720p, 1080p arba 4K (pageidautina) | 25fps, 30fps arba 60fps 
 • Kraštovaizdžio režimas (gulsčia telefono padėtis) (rekomenduojama) 
 • ne ilgesnė kaip 3 minučių trukmė  
 • .mp4 arba .mov 
Techniniai patarimai  
 • Apšvietimas. Idealu filmuoti natūralioje pro langą sklindančioje šviesoje. Visada geriau būti atsisukus į šviesos šaltinį, o ne jam atsukti nugarą (nes tuomet krinta šešėlis).  
 • Garsas. Venkite labai triukšmingos ar vėjuotos aplinkos. Jei įmanoma, naudokite „Bluetooth“ / išorinį mikrofoną, prijungtą prie telefono arba filmavimo kameros.  
 • Fonas. Pasirinkite paprastą, dėmesio neblaškantį foną. Būkite atokiau nuo jo, kad jis kuo labiau susilietų.  
 • Pagalba. Savo išmanųjį telefoną duokite laikyti kitam asmeniui, kad galėtumėte naudotis pagrindiniais, o ne asmenukėms skirtais jo kameros lęšiais. 
Rekomenduojama kamera  
 • Neveidrodinė arba DSLR kamera 
 • Rekomenduojama telefono kamera: „iPhone 11“ ar vėlesnio modelio, aukštos klasės „Samsung Galaxy“ arba pan.  
 • Papildoma įranga. Naudojant trikojį, asmenukių lazdą, kardaninę pakabą arba mikrofoną, jūsų įrašų kokybė gali būti geresnė, o vaizdas – stabilesnis, tačiau ši įranga nėra būtina.  
 • Vaizdo įrašų redagavimas. Gali būti naudojamos šios taikomosios programos: „Microsoft Windows“ siūloma „Windows Movie Maker“, „macOS“ – „iMovie“, „GoPro“ – „QuickApp“ (padeda sutvarkyti pagrindinius elementus), „Adobe“ – „Premiere“, „Apple“ – „Final Cut“ ir „Blackmagic“ – „DaVinci“ (profesionalesniems naudotojams).  

Norėdami pridėti subtitrus anglų kalba, galite naudoti programinę įrangą Adobe Premiere arba Final Cut Pro

Muzika  

Jei naudojate muziką, patariame naudoti tokią, kuri nesaugoma autorių teisėmis. Jei kyla abejonių ir norite įsitikinti, kad nepažeidžiate įstatymo, patikrinkite tai svetainėje „Creative Commons“

Licencinė sutartis  

Kad jūsų vaizdo įrašą galėtume paskelbti savo socialinės medijos kanaluose ir svetainėse, pareiškiate, kad turite leidimą naudotis visomis autorių teisėmis, įskaitant muzikos kūrinių autorių teises.  

Duomenų privatumas  

Visi vaizdo įraše matomi asmenys, pasirašydami Leidimo formą, pareiškia, kad jie yra informuoti, kokie yra vaizdo įrašo tikslai, kur jis bus skelbiamas ir kokios yra jų teisės į duomenų privatumą, nustatytos Pareiškime dėl privatumo.  

Papildoma informacija 

Į filmuotą medžiagą įtraukite pavadinimą ir visos informacijos, vaizdų ir garso ar vaizdo įrašų, kurie nėra jūsų pačių, autorių sąrašą. Visa vaizdo įraše pateikta informacija turi būti tinkamai cituojama, nurodant pirminį šaltinį.  

Naudokite originalius, autorių teisėmis nesaugomus arba viešojo domeno vaizdus, filmuotą medžiagą ir muziką. 

Vaizdo įrašų, kuriais kokiu nors būdu siekiama reklamuoti produktą, politinę partiją ar bendrovę, teikti neleidžiama.  

Kalba  

Vaizdo įrašai gali būti sukurti bet kuria ES kalba ir pateikti su subtitrais arba be jų.  

Prie jų turi būti pridėtas stenogramos vertimas į anglų kalbą, kaip reikalaujama Paraiškos formoje.

 

Pareiškimas dėl privatumo

Pareiškimas dėl privatumo
lietuvių
(397.76 KB - PDF)
Parsisiųsti

Leidimo forma (būtina pateikti)

Leidimo forma
lietuvių
(52.86 KB - DOCX)
Parsisiųsti

E. pašto adresas ryšiams

Norite mokytis ir bendradarbiauti?