Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Regler og dokumenter

Regler for ImagineEU-konkurrencen

Der er nu lukket for indsendelse af ansøgninger.

 

Ved at deltage i denne konkurrence accepterer du følgende konkurrenceregler.

Bidrag, der ikke overholder disse krav, vil ikke blive taget i betragtning.

Konkurrencen forvaltes af Netcompany Intrasoft (konkurrenceforvalteren) på vegne af og på kontrakt med Europa-Kommissionen (Generalsekretariatet, kontor A.1 – politiske prioriteter og arbejdsprogram).

Hvad går konkurrencen ud på?

Konkurrencen er for elever på de sidste to år af en uddannelse på sekundærtrinnet fra alle EU-lande, som under supervision af en lærer opfordres til at lave og dele en kort video om en konkret idé, de har til at forbedre deres lokalsamfund, og om, hvad de ønsker, at EU foretager sig. Videoen skal omhandle et emne, som ligger inden for et af Europa-Kommissionens kompetenceområder – ligesom det er tilfældet med de europæiske borgerinitiativer.

Budskabet i videoen skal være noget, eleverne går op i, og handle om deres egne idéer. Det overordnede budskab skal være klart, og det, der foreslås som opfølgende intiativ på EU-plan, skal være relevant for alle EU-lande.

Konkurrencen bygger på konceptet med det europæiske borgerinitiativ, som er et vigtigt redskab til deltagelsesdemokratiet i EU, der giver borgerne mulighed for at spille en aktiv rolle i EU's politiske beslutningsproces. Konkurrencen kan kombineres med den pædagogiske værktøjskassen til skoler, som kan bruges til at lære eleverne mere om EU og om, hvordan de kan blive aktive borgere via det europæiske borgerinitiativ.

Vi gør opmærksom på, at konkurrencen ikke må forveksles med opstarten af et ægte europæisk borgerinitiativ.

Hvem kan deltage?

Videoerne skal udvikles og laves af grupper på op til syv elever, der går på de sidste to år af sekundærtrinnet fra samme skole under supervision af en eller to lærere fra samme skole.

Adgangskrav
Generelt
 1. Både offentlige og private skoler og enhver anden officielt anerkendt skole, der tilbyder uddannelse på sekundærtrinnet, kan deltage.
 2. De deltagende skoler skal være baseret i et EU-land: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
 3. Der kan være flere grupper af elever, der deltager i konkurrencen, på hver skole, men hver elev kan kun være med på ét hold. Holdene skal være dannet af elever fra samme skole, men de behøver ikke at gå i samme klasse.
 4. Der kan kun indsendes én video pr. hold.
 5. Videoer kan kun indsendes af den superviserende lærer.
 6. De elever, der deltager, skal læse databeskyttelseserklæringen og give deres samtykke til at blive filmet og deltage i konkurrencen ved at underskrive samtykkeformularen. Samtykkeformularen skal også underskrives af elevernes forældre eller værger.
Videoindhold
 1. Videoer, der ikke er relevante for konkurrencens emne, eller som deles via en anden kanal end dem, der er angivet for denne konkurrence (YouTube eller Vimeo), vil ikke blive taget i betragtning. I ansøgningsformularen skal der vælges det eller de områder af EU's kompetence, som videoen henviser til.
 2. Videoen må ikke indeholde andre mennesker end de elever, som deltager i konkurrencen.
 3. Ansøgninger med uacceptabelt indhold vil blive afvist. Grunde til, at en video kan blive afvist, omfatter, men er ikke begrænset til: brud på tredjeparters rettigheder, stødende sprogbrug, uanstændige eller upassende billeder, indhold, der er diskriminerende eller provokerende for grupper eller enkeltpersoner, indhold, der unødvendigt afslører personoplysninger, og ufuldstændige bidrag. Indholdet skal være i overensstemmelse med i) EU's værdier som fastsat i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og ii) rettighederne i EU's charter om grundlæggende rettigheder.
 4. Videoer kan produceres og indsendes på et hvilket som helst officielt EU-sprog og skal ledsages af en udskrift på engelsk. De kan også indeholde undertekster på engelsk, men det er ikke obligatorisk.
Videoformat
 1. Videoerne skal uploades til YouTube eller Vimeo. Det anbefales af uploade videoerne i .mov- eller .mp4-format.
 2. YouTube/Vimeo-linket skal medtages i ansøgningsformularen.
 3. Videoen må ikke vare mere end 3 minutter.
 4. Det anbefales, at videoerne filmes i tværformat (horisontal orientering). Videoerne skal filmes med et kvalitetsapparat (kamera eller telefon), som giver mulighed for lyd af ordentlig kvalitet.
Ophavsret

Alle bidrag skal være originale værker, og deltagerne skal enten være eneejer eller erhverver af ophavsrettighederne. Deltagerne rådes til at bruge materiale, der ikke er beskyttet af ophavsret.

Deltagerne skal opbevare den originale digitale fil med deres bidrag, da de kan blive bedt om at bevise ejerskab af værket. Deltagerne i konkurrencen kan blive bedt om at indsende supplerende oplysninger.

Samtykkeformular

Samtykkeformularen kan downloades fra konkurrencesiden på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog. Den skal udfyldes, underskrives og indsendes (som en scannet fil eller som et billede) som en del af ansøgningen for hver af de elever, der deltager i konkurrencen. Hvis dette ikke sker, kan ansøgningen ikke komme i betragtning.

Samtykkeformularen skal udfyldes og underskrives af alle de elever, der optræder i videoen, og af deres forældre eller værger. Der skal vedlægges det samme antal samtykkeformularer, som det antal elever, der optræder i videoen.

Hvis der ikke indsendes det rigtige antal korrekt udfyldte samtykkeformularer, kan bidraget ikke komme i betragtning.

Indsendelse af ansøgningsformularen

Den superviserende lærer skal udfylde den ansøgningsformular, der ligger på forummet for det europæiske borgerinitiativ. Ansøgeren skal logge ind på Europa-Kommissionens brugerautentificeringstjeneste, EU Login, på forummet for det europæiske borgerinitiativs website. Ansøgningsformularen findes på de 24 officielle EU-sprog.

Ansøgninger kan indsendes indtil den 13. december 2023 (kl. 24:00 CET). Indsendelser efter denne frist vil ikke komme i betragtning.

Alle afsnit i ansøgningsformularen skal udfyldes, før videoen kan komme i betragtning.

Ansøgningen skal omfattende følgende elementer:

 • Oplysninger om den superviserende lærer (ansøgeren): navn, e-mail, telefonnummer, skolens navn og land.
 • Oplysninger om eleverne: fornavn og efternavn og korrekt udfyldt og underskrevet samtykkeformular for hver af de (op til syv) deltagende elever på holdet.
 • Oplysninger om videoen: URL for videoen, som er uploadet til YouTube eller Vimeo, titlen på videoen, en kort beskrivelse (maks. 500 tegn), hvilket sprog der tales i videoen (ud af de 24 officielle EU-sprog), og en udskrift på engelsk.
 • De udvalgte EU-kompetencer, som emnet for videoen hører under.

Hvis ansøgningsformularen ikke udfyldes, kan videoen ikke komme i betragtning.

Bedømmelse af videoerne

Konkurrenceadministratoren, der arbejder på kontrakt for Europa-Kommissionen, vil vurdere, om videoerne kan komme i betragtning. Administratoren tjekker derefter videoerne, uploader dem, der kan deltage, og gør dem tilgængelige for offentlig afstemning. Når afstemningsperioden er afsluttet, vil en jury bestående af EU-tjenestemænd og repræsentanter fra en række civilsamfundsorganisationer vurdere de videoer, der har fået flest stemmer ud fra relevans, tydelighed, originalitet og kreativitet for at afgøre, hvilke tre hold, der skal vinde.

Følgende kriterier vil blive taget i betragtning til bedømmelsen af videoerne:

 • Relevans for det europæiske borgerinitiativ (0-25 point): Er videoens idé relevant som emne for et europæisk borgerinitiativ?
 • Tydelighed (0-50 point): Er budskabet klart og præcist?

 • Kreativitet (0-25 point): Er idéen original? Har holdet en interessant tilgang til idéen? Bruger de elementer eller egenskaber, der fanger seerens opmærksomhed?

For at komme i betragtning til præmien, skal ansøgerne opnå mindst 60 point i alt. Vinderholdet/vinderholdene vil få besked via lærerens kontaktoplysninger som oplyst i ansøgningsformularen senest den 20. februar 2024. Vinderne vil blive offentliggjort på websitet for det europæiske borgerinitiativ og via andre af Europa-Kommissionens officielle kanaler.

Arrangørerne af konkurrencen forbeholder sig ret til at kontakte de deltagende skoler under bedømmelsesprocessen for at få uddybet detaljer i forbindelse med ansøgningen.

Præmie: Studietur til Bruxelles

De tre vinderhold – der hver består af op til syv elever og op til to lærere – vinder en studietur til Bruxelles, som er planlagt til at foregå den 21.-23. marts 2024. På turen vil eleverne få mulighed for at møde repræsentanter for EU-institutionerne for at lære mere om, hvordan EU's politikker og lovgivning udformes, og hvordan de kan engagere sig i det europæiske borgerinitiativ.

Præmien omfatter dækning af udgifter for holdet til at rejse fra det sted, hvor skolen befinder sig i deres EU-land, og til Bruxelles, overnatning i to nætter og dagpenge til dækning af andre udgifter (omkring 113 euro pr. dag pr. person) i henhold til Europa-Kommissionens regler om dækning af rejseudgifter.

Vinderholdene, som består af op til syv elever og op til to lærere, skal selv betale deres udgifter til overnatning og vil få pengene tilbage senest 30 dage efter turen. Med henblik herpå skal hver deltager eller institution, som har dækket udgifterne, indsende den udfyldte formular med oplysninger om bankkonti, deres billetter og deres boardingkort og udfylde feedbackrapportformularen. Vinderholdene vil blive kontaktet med henblik på arrangering af rejsen.

Alle vinderhold kan deltage i et organiseret program under deres besøg.

Vinderholdenes videoer vil blive promoveret på Europa-Kommissionens officielle kanaler med undertekster på engelsk. Det europæiske borgerinitiativs visuelle identitet vil blive tilføjet, når vindervideoerne offentliggøres.

Ansvarsfraskrivelse

Arrangørerne kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for ulykker, omkostninger eller direkte eller indirekte skader, der måtte opstå som følge af deltagelsen i konkurrencen. Arrangørerne kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for aflysning, udsættelse eller ændring af konkurrencen som følge af uforudsete omstændigheder. De nævnte datoer kan ændres af organisatoriske årsager eller på grund af uforudsete omstændigheder.

Arrangørerne er under ingen omstændigheder ansvarlige for forsinkelser, ændringer, afbrydelser, aflysninger, omlægninger eller erstatninger eller utilgængelighed i forbindelse med præmien/præmierne, som skyldes lokale helligdage eller andre forhold, som påvirker muligheden for at anvende præmien/præmierne. Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af pandemier, naturkatastrofer, myndighedsforskrifter eller love eller andre årsager, som ligger uden for vedkommendes kontrol.

Arrangørerne forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt uden ansvar midlertidigt eller permanent at ændre eller afbryde konkurrencen med eller uden forudgående meddelelse til deltagerne.

På forhånd tak for jeres deltagelse og held og lykke!

 

Generelle oplysninger om videokonkurrencen ImagineEU

Vejledning til optagelse af videoen

 Optagelse: Grundlæggende tekniske krav  
 • 720p, 1080p eller 4K foretrækkes | 25fps, 30fps eller 60fps 
 • Tværformat anbefales (vend din telefon på siden) 
 • Op til 3 minutters længde  
 • .mp4 eller .mov 
Optagelse: Tekniske tip  
 • Lysforhold: Naturligt lys fra et vindue er bedst. Det er altid bedre at vende ansigtet mod lyset end at have det i ryggen, hvilket giver skygger.  
 • Lyd: Undgå meget støjende eller blæsende omgivelser. Brug, hvis det er muligt, en bluetoothmikrofon/ekstern mikrofon, der er forbundet med telefonen eller kameraet.  
 • Baggrund: Vælg en simpel baggrund, som ikke distraherer seeren. Hold afstand til den for at sløre den så meget som muligt.  
 • Få hjælp: Lad en anden holde din smartphone, så du kan bruge dens hovedlinse og undgå selfie-linsen. 
Anbefalet kamera  
 • Systemkamera eller spejlreflekskamera. 
 • Anbefalet telefonkamera: iPhone 11 eller derover, Samsung Galaxy i den høje ende eller lignende.  
 • Ekstraudstyr: Et kamerastativ, en selfiestang, en gimbal eller en mikrofon kan forbedre din video og give større stabilitet, men det er ikke nødvendigt.  
 • Videoredigering: Microsoft Windows har Windows Movie Maker, og macOS har iMovie. GoPro har QuickApp, som kan klare det grundlæggende, Adobe har Premiere, Apple har Final Cut, og Blackmagic har DaVinci til mere professionel brug.  

Hvis du ønsker at tilføje undertekster på engelsk, kan du bruge softwaren Adobe Premiere eller Final Cut Pro

Musik  

Hvis du bruger musik, anbefaler vi dig at bruge musik, der ikke er beskyttet af ophavsret. Hvis du er i tvivl, kan du tjekke Creative Commons for at sikre dig, at du holder dig på den rigtige side af loven. 

Licensaftale  

For at sikre, at vi kan offentliggøre din video på vores sociale medier og websites, skal du erklære, at du har afklaret al ophavsret, herunder musikrettigheder.  

Beskyttelse af personoplysninger  

Alle, der optræder i videoen, skal erklære, at de er blevet underrettet om formålet med videoen, hvor den vil blive offentliggjort og om deres ret til databeskyttelse som fastsat i databeskyttelseserklæringen ved at underskrive samtykkeformularen.  

Yderligere oplysninger 

Indsæt en titel og rulletekster i selve filmen, hvor du informerer om de oplysninger, billeder og lyd- eller videoklip, der ikke er dine egne. Alle de oplysninger, der præsenteres i videoen, skal citeres korrekt med kildehenvisning til den oprindelige kilde.  

Sørg for at bruge billeder, filmklip og musiksekvenser, som er originale, som ikke beskyttet af ophavsret, eller som er til fri, offentlig anvendelse. 

Det er ikke tilladt at indsende videoer, der på nogen måde fungerer som reklame for et produkt, et politisk parti eller en virksomhed.  

Sprog  

Videoer kan laves på et hvilket som helst EU-sprog og indsendes med eller uden undertekster.  

De skal ledsages af en udskrift på engelsk som angivet i ansøgningsformularen.

 

Databeskyttelseserklæring

Databeskyttelseserklæring
dansk
(328.41 KB - PDF)
Download

Samtykkeformular (obligatorisk)

Samtykkeformular
dansk
(52.73 KB - DOCX)
Download
Vil du lære nyt og samarbejde med andre?