Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Pravila in dokumenti

Pravila natečaja ImagineEU

Sprejemanje prijav je zdaj zaključeno.

 

S sodelovanjem na tem natečaju se strinjate z naslednjimi pravili natečaja.

Prijave, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne bodo upoštevane.

Ta natečaj v imenu Evropske komisije (Generalni sekretariat, enota A.1 – Prednostne naloge politike in delovni program) in po pogodbi z njo izvaja Netcompany-Intrasoft (izvajalec natečaja).

Za kaj gre pri tem natečaju?

Dijaki in dijakinje zadnjih dveh letnikov srednje šole iz vseh držav EU so v okviru natečaja vabljeni, da pod mentorstvom učitelja posnamejo in objavijo kratek videoposnetek o konkretni ideji za izboljšanje njihove skupnosti, v katerem predlagajo ukrepe, ki bi jih po njihovem mnenju morala sprejeti Evropska unija. Videoposnetek mora obravnavati temo, ki spada na eno od področij pristojnosti Evropske unije – enako, kot velja za evropsko državljansko pobudo.

Sporočilo v videoposnetku naj odraža skrbi in ideje dijakov. Glavno sporočilo naj bo jasno, predlagani ukrepi pa naj bodo relevantni za vse države EU.

Ta natečaj temelji na konceptu evropske državljanske pobude, ki je pomembno orodje participativne demokracije v EU in državljanom omogoča dejavno sodelovanje pri oblikovanju politik EU. Za potrebe natečaja se lahko uporabi učno gradivo, ki dijake seznanja z EU in možnostjo aktivnega državljanskega udejstvovanja v okviru evropske državljanske pobude.

Opomba: Natečaja se ne sme zamenjevati z uradnim postopkom za začetek evropske državljanske pobude.

Kdo lahko sodeluje?

Videoposnetek naj pod mentorstvom enega ali dveh učiteljev z iste šole zasnuje in posname skupina največ sedmih dijakov zadnjih dveh letnikov iste srednje šole.

Kdo se lahko prijavi
Splošno
 1. Na natečaj se lahko prijavijo javne in zasebne šole ali druge uradno priznane šole, ki izvajajo program srednješolskega izobraževanja.
 2. Sodelujoče šole morajo imeti sedež v državi članici EU: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska.
 3. Šola lahko na natečaju sodeluje z več skupinami dijakov, posamezni dijak ali dijakinja pa je lahko del samo ene ekipe. Ekipe morajo sestavljati dijaki z iste šole, vendar ni nujno, da so iz istega razreda.
 4. Prijavi se lahko samo en videoposnetek na ekipo.
 5. Prijavo lahko odda le mentor.
 6. Sodelujoči dijaki morajo prebrati izjavo o varstvu osebnih podatkov in privoliti v snemanje in sodelovanje na natečaju s podpisom obrazca o soglasju. Obrazec o soglasju morajo podpisati tudi starši ali zakoniti skrbniki dijakov.
Videovsebina
 1. Videoposnetki, ki niso relevantni za temo natečaja ali niso objavljeni na kanalu, ki je naveden za ta natečaj (YouTube ali Vimeo), se ne bodo upoštevali. V prijavnici s seznama izberite področje ali področja pristojnosti EU, na katera se nanaša videoposnetek.
 2. Razen dijakov, ki sodelujejo na natečaju, na videoposnetku ne smejo biti prikazani drugi ljudje.
 3. Prijave z nesprejemljivo vsebino bodo zavrnjene. Razlogi za zavrnitev med drugim vključujejo: kršitev pravic tretjih oseb, žaljive vsebine, opolzki ali neprimerni prizori, vsebine, ki so diskriminatorne ali hujskaške do skupin ali posameznikov, vsebine, ki razkrivajo nepotrebne osebne podatke, ter nepopolne prijave. Vsebina mora biti v skladu z (i) vrednotami EU, navedenimi v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in (ii) pravicami iz Listine EU o temeljnih pravicah.
 4. Videoposnetek se lahko posname in predloži v katerem koli uradnem jeziku EU, priloži pa se mu prepis, preveden v angleščino. Vsebuje lahko tudi podnapise v angleščini, vendar to ni obvezno.
Format videoposnetka
 1. Videoposnetek je treba naložiti na YouTube ali Vimeo. Priporoča se, da se naloži v formatu .mov ali .mp4.
 2. Povezavo na vaš videoposnetek na platformi YouTube/Vimeo je treba vključiti v prijavnico.
 3. Videoposnetek ne sme biti daljši od treh minut.
 4. Udeležencem priporočamo, da videoposnetek posnamejo z ležečo držo kamere (ležeča usmerjenost). Videoposnetek je treba posneti s kakovostno napravo (kamero ali telefonom), ki omogoča kakovosten zvok.
Avtorske pravice

Vsi prispevki morajo biti izvirno delo, udeleženci pa morajo biti edini lastnik ali pa morajo biti nanje prenesene avtorske pravice. Udeležencem svetujemo, naj uporabljajo gradivo, ki ni zaščiteno z avtorskimi pravicami.

Udeleženci morajo hraniti izvirno digitalno datoteko svojega prispevka, saj bodo morda morali dokazati lastništvo nad delom. Od kandidatov se lahko zahteva, da predložijo dodatne informacije.

Obrazec o soglasju

Obrazec o soglasju lahko prenesete s spletne strani natečaja v katerem koli od 24 uradnih jezikov EU. V okviru prijave morate obrazec izpolniti, podpisati in predložiti (kot skenirano kopijo ali fotografijo) za vsakega dijaka, ki sodeluje na natečaju. V nasprotnem primeru prijava ne bo upoštevana.

Obrazec o soglasju morajo izpolniti in podpisati vsi dijaki, ki se pojavijo na videoposnetku, ter njihovi starši ali zakoniti skrbniki. Prijavi je treba priložiti toliko obrazcev o soglasju kot je dijakov, ki se pojavijo na videoposnetku.

Če ne bodo predloženi vsi pravilno izpolnjeni obrazci o soglasju, prijava ne bo upoštevana.

Predložitev prijavnice

Mentor mora izpolniti prijavnico, ki je na voljo na forumu evropske državljanske pobude. Prijava na spletišču foruma evropske državljanske pobude se izvede prek „EU Login“, storitve Evropske komisije za avtentikacijo uporabnikov. Prijavnica je na voljo v 24 uradnih jezikih EU.

Prijave je mogoče oddati do 13. decembra 2023 (do 24.00 po srednjeevropskem času). Prijave, oddane po tem roku, ne bodo upoštevane.

Če ne bodo izpolnjeni vsi razdelki prijavnice, prijava ne bo upoštevana.

Prijava mora vsebovati naslednje:

 • podatke o učitelju, ki je mentor (prijavitelju): ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, ime šole in državo;
 • podatke o dijakih: ime in priimek ter ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec o soglasju za vsakega od sodelujočih dijakov (do sedem);
 • podatke o videoposnetku: povezavo URL na videoposnetek, objavljen na YouTube ali Vimeo, naslov videoposnetka, kratek opis (največ 500 znakov), jezik videoposnetka (eden od 24 uradnih jezikov EU) in prepis, preveden v angleščino;
 • področje (ali področja) pristojnosti EU, na katero spada tema videoposnetka.

Če prijavnica ne bo izpolnjena, prijava ne bo upoštevana.

Ocena prijav

Izvajalec natečaja, ki deluje na podlagi pogodbe z Evropsko komisijo, bo preveril, ali prijave izpolnjujejo pogoje natečaja. Nato si bo ogledal videoposnetke ter tiste, ki izpolnjujejo pogoje, objavil in dal na voljo za javno glasovanje. Po zaključku obdobja za glasovanje bo žirija, sestavljena iz uradnikov EU in predstavnikov organizacij civilne družbe, ocenila videoposnetkov, ki bodo prejeli največ glasov, in sicer z vidika relevantnosti, jasnosti, izvirnosti in ustvarjalnosti, ter tako izbrala tri zmagovalne ekipe.

Pri ocenjevanju videoposnetkov se bodo upoštevala naslednja merila:

 • Relevantnost v smislu evropske državljanske pobude (0–25 točk): Ali je ideja videoposnetka relevantna kot tema evropske državljanske pobude?
 • Jasnost (0–50 točk): Ali je sporočilo jasno in jedrnato?

 • Ustvarjalnost (0–25 točk): Ali je ideja izvirna? Ali ekipa obravnava idejo na zanimiv način? Ali uporablja elemente, ki pritegnejo oko gledalca?

Za upravičenost do nagrade mora ekipa zbrati najmanj 60 točk. Zmagovalna ekipa oziroma zmagovalne ekipe bodo najpozneje do 20. februarja 2024 obveščene prek kontaktnih podatkov učitelja, navedenih v prijavnici. Zmagovalne ekipe bodo objavljene na spletni strani evropske državljanske pobude in drugih uradnih kanalih Evropske komisije.

Organizatorji natečaja si pridržujejo pravico, da med ocenjevanjem prijave navežejo stik s sodelujočimi šolami, če bi potrebovali kakršna koli pojasnila v zvezi s prijavo.

Nagrada: študijski obisk Bruslja

Tri zmagovalne ekipe, ki jih bo sestavljalo do sedem dijakov in največ dva učitelja, bodo nagrajene s študijskim obiskom Bruslja, ki je načrtovan za 21.–23. marec 2024. Med obiskom se bodo dijaki lahko srečali s predstavniki evropskih institucij in izvedeli več o tem, kako se oblikujejo politike in predpisi EU ter kako lahko sodelujejo pri evropski državljanski pobudi.

Nagrada zajema potne stroške ekipe med krajem šole v državi EU in Brusljem, povračilo stroškov namestitve za dve noči ter dnevnico za kritje drugih stroškov (približno 113 evrov na dan na osebo) v skladu s pravili Evropske komisije za kritje potnih stroškov.

Zmagovalne ekipe, ki jih bo sestavljalo do sedem dijakov in največ dva učitelja, bodo morale poravnati stroške namestitve, ki jim bodo povrnjeni v 30 dneh po potovanju. V ta namen bo moral vsak udeleženec ali ustanova, ki je krila stroške, poslati izpolnjen obrazec z informacijami o bančnem računu, svoje vozovnice in vstopne kupone ter izpolniti obrazec poročila s povratnimi informacijami. Zmagovalne ekipe bomo kontaktirali za organizacijo potovanja.

Za vse zmagovalne ekipe bo pripravljen program obiska.

Videoposnetki zmagovalnih ekip bodo promovirani na uradnih kanalih Evropske komisije s podnapisi v angleščini. Pri objavi zmagovalnih videoposnetkov bo dodana vizualna podoba evropske državljanske pobude.

Izjava o omejitvi odgovornosti

Organizatorji v nobenem primeru niso odgovorni za morebitne nesreče, stroške, neposredno ali posredno škodo, do katere lahko pride zaradi sodelovanja v tem natečaju. Organizatorji v nobenem primeru niso odgovorni za odpoved, odložitev ali spremembo natečaja zaradi nepredvidenih okoliščin. Navedeni datumi se lahko spremenijo iz organizacijskih razlogov ali zaradi nepredvidenih okoliščin.

Organizatorji v nobenem primeru niso odgovorni za morebitne zamude, spremembe, motnje, preklice, preusmeritve ali zamenjave, nerazpoložljivost nagrad zaradi lokalnih dela prostih dni ali drugih razmer, ki vplivajo na razpoložljivost nagrad. Pogodbeni izvajalec ni odgovoren za morebitno neizpolnjevanje svojih obveznosti zaradi pandemije, naravne nesreče, vladnega odloka ali predpisa ali kakršnega koli drugega razloga, na katerega ne more vplivati.

Organizatorji si pridržujejo pravico, da kadar koli in brez kakršne koli odgovornosti spremenijo ali začasno ali trajno prekinejo ta natečaj s predhodnim obvestilom udeležencem ali brez njega.

Že vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo vso srečo!

 

Splošne informacije o video natečaju ImagineEU

Smernice za izdelavo videoposnetkov

 Posnetek: osnovne tehnične zahteve  
 • priporoča se 720p, 1080p ali 4K | 25, 30 ali 60 fps  
 • ležeča usmerjenost (ležeča lega telefona) (priporočeno) 
 • dolžina do 3 minute  
 • .mp4 ali .mov 
Posnetek: tehnični napotki  
 • Osvetlitev: Idealna je naravna dnevna svetloba (na primer ob oknu). Osvetlitev od spredaj je boljša kot od zadaj, saj ta ustvarja sence.  
 • Zvok: Izogibajte se hrupnemu ali vetrovnemu okolju. Če je mogoče, uporabite zunanji ali Bluetooth mikrofon, povezan s telefonom ali kamero.  
 • Ozadje: Izberite nevtralno ozadje, ki ne odvrača pozornosti. Od njega se oddaljite, da bo čim bolj zamegljeno.  
 • Zaprosite za pomoč: Naj vas s pametnim telefonom posname nekdo drug, da boste lahko uporabili glavni objektiv telefona in se izognili objektivu za snemanje selfijev. 
Priporočen fotoaparat  
 • Brezzrcalni fotoaparat ali fotoaparat DSLR 
 • Priporočen telefonski fotoaparat: iPhone 11 ali novejši, zmogljiv Samsung Galaxy ali podobno.  
 • Dodatna oprema: Stativ, teleskopsko držalo, stabilizator (gimbal) ali mikrofon lahko stabilizirajo in izboljšajo vaš posnetek, vendar niso nujno potrebni.  
 • Obdelava videoposnetka: Microsoft Windows ponuja Windows Movie Maker, macOS ponuja iMovie, GoPro ponuja QuickApp za osnovno obdelavo, Adobe ponuja Premiere, Apple ponuja Final Cut in Blackmagic ponuja DaVinci za bolj profesionalno uporabo.  

Če želite dodati podnapise v angleščini, lahko uporabite programsko opremo Adobe Premiere ali Final Cut Pro

Glasba  

Če želite uporabiti glasbo, vam svetujemo, da uporabite glasbo, ki ni zaščitena z avtorskimi pravicami. Če ste v dvomu, preverite pri Creative Commons, da ne boste prekršili predpisov. 

Licenčna pogodba  

Da bi vaš videoposnetek lahko objavili na naših kanalih družbenih medijev in na naših spletiščih, izjavljate, da so urejene vse avtorske pravice, tudi na glasbenih delih.  

Varstvo podatkov  

Vsakdo, ki se pojavi v videoposnetku, s podpisom obrazca o soglasju izjavi, da je seznanjen z namenom videoposnetka, mestom njegove objave in s svojimi pravicami do varstva osebnih podatkov, kot so navedene v izjavi o varstvu osebnih podatkov.  

Dodatne informacije 

V posnetek vključite naslov in navedite vire oziroma avtorje vseh informacij, slik, zvočnih zapisov ali videoposnetkov, ki niso vaši. Vse informacije, predstavljene v videoposnetku, je treba ustrezno citirati, pri čemer je treba navesti prvotni vir.  

Uporabite slike, posnetke in glasbo, ki so izvirni, nezaščiteni z avtorskimi pravicami ali v javni domeni. 

Predložitev videoposnetkov, s katerimi se oglašuje izdelek, politična stranka ali podjetje, ni dovoljena.  

Jezik  

Videoposnetki se lahko ustvarijo v katerem koli uradnem jeziku EU in predložijo s podnapisi ali brez njih.  

Videoposnetku je treba priložiti prepis, preveden v angleščino, kot se zahteva v prijavnici.

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov
slovenščina
(397.35 KB - PDF)
Prenesi

Obrazec o soglasju (potreben za prijavo)

Obrazec o soglasju
slovenščina
(52.62 KB - DOCX)
Prenesi
Bi želeli izvedeti več in sodelovati?