Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Pravila i dokumenti

Pravila natječaja ImagineEU

Prijave su sada zatvorene.

 

Sudjelovanjem u ovom natječaju pristajete na sljedeća pravila natječaja.

Prijave koje nisu u skladu s tim zahtjevima neće se uzeti u obzir.

Ovaj natječaj provodi Netcompany-Intrasoft (voditelj natječaja) u ime Europske komisije i na temelju ugovora s njom (Glavno tajništvo, Odjel A.1 – Prioriteti politike i program rada).

O čemu je riječ u ovom natječaju?

U natječaju se učenici na posljednjim dvjema godinama srednjoškolskog obrazovanja iz svih država članica EU-a pozivaju da, uz nadzor nastavnika, izrade i podijele kratak videozapis o konkretnoj ideji za poboljšanje svoje zajednice te da predlože mjere koje bi željeli da Europska unija poduzme. Videozapis bi se trebao baviti temom iz jednog od područja nadležnosti Europske unije, kao što je slučaj s europskim građanskim inicijativama.

Videozapis bi trebao sadržavati poruku koja odražava brige i ideje učenika. Glavna poruka trebala bi biti jasna, a predložene mjere relevantne za sve države članice EU-a.

Ovaj se natječaj temelji na konceptu europske građanske inicijative, važnog instrumenta participativne demokracije u Uniji koji građanima omogućuje da aktivno sudjeluju u oblikovanju njezinih politika. Za potrebe natječaja učenici mogu koristiti komplet edukativnih materijala putem kojih će moći naučiti više o EU-u i o tome kako biti aktivni građani s pomoću europske građanske inicijative.

Napomena: Natječaj se ne smije zamijeniti sa službenim postupkom pokretanja europske građanske inicijative.

Tko može sudjelovati?

Videozapise bi trebale osmisliti i izraditi skupine od najviše sedam učenika na posljednjim dvjema godinama srednjoškolskog obrazovanja iz iste škole, uz nadzor jednog ili dva nastavnika iz iste škole.

Uvjeti za sudjelovanje
Opće odredbe
 1. Škole koje ispunjavaju uvjete su javne i privatne škole te bilo koja druga službeno priznata škola koja pruža srednjoškolsko obrazovanje.
 2. Škole koje sudjeluju u natječaju trebale bi se nalaziti u državi članici EU-a: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Mađarskoj, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj.
 3. Škola može imati više skupina učenika koji sudjeluju u natječaju, ali učenik bi trebao biti član samo jednog tima. Timovi bi trebali uključivati učenike iz iste škole, koji ne moraju biti iz istog razreda.
 4. Moguće je prijaviti samo jedan videozapis po timu.
 5. Prijave može podnijeti samo nastavnik zadužen za nadzor.
 6. Učenici koji sudjeluju trebali bi pročitati izjavu o zaštiti osobnih podataka i dati suglasnost za snimanje i sudjelovanje u natječaju potpisivanjem obrasca za suglasnost. Obrazac za suglasnost moraju potpisati i roditelji ili zakonski skrbnici učenika.
Sadržaj videozapisa
 1. Videozapisi koji nisu relevantni za temu natječaja ili su objavljeni putem kanala koji nisu navedeni u ovom natječaju (YouTube ili Vimeo) neće se uzeti u obzir. U obrascu za prijavu s popisa odaberite područja nadležnosti EU-a na koja se videozapis odnosi.
 2. Videozapisi ne bi trebali prikazivati osobe koje ne sudjeluju u natječaju.
 3. Prijave neprihvatljivog sadržaja bit će odbijene. Razlozi za odbijanje uključuju, ali nisu ograničeni na: kršenje prava trećih strana, uvredljiv jezik, opscene ili neprimjerene slike, sadržaj koji je diskriminatoran ili huškački prema skupinama ili pojedincima, sadržaj kojim se otkrivaju nepotrebne osobne informacije te nepotpune prijave. Sadržaj treba biti u skladu s i. vrijednostima EU-a utvrđenima u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i ii. pravima iz Povelje EU-a o temeljnim pravima.
 4. Videozapisi se mogu izraditi i prijaviti na bilo kojem službenom jeziku EU-a, uz transkript na engleskom jeziku. Mogu uključivati i titlove na engleskom jeziku, ali to nije obvezno.
Format videozapisa
 1. Videozapise treba učitati na YouTube ili Vimeo. Preporučeni formati za učitavanje videozapisa su .mov ili.mp4.
 2. Poveznica na YouTube/Vimeo na vaš videozapis mora biti uključena u obrazac za prijavu.
 3. Videozapis ne smije trajati dulje od tri minute.
 4. Predlaže se snimanje videozapisa u horizontalnoj orijentaciji (engl. „landscape”). Videozapisi se moraju snimati kvalitetnim uređajem (kamerom ili telefonom) koji omogućuje kvalitetan zvuk.
Autorska prava

Svi uradci moraju biti originalno djelo, a sudionici bi trebali biti ili jedini vlasnik ili primatelj prijenosa autorskih prava. Sudionicima se savjetuje da koriste materijale koji nisu zaštićeni autorskim pravima.

Sudionici bi trebali zadržati izvornu digitalnu datoteku uratka s kojim se natječu jer se od njih može tražiti da dokažu vlasništvo nad djelom. Od kandidata se može zatražiti da dostave dodatne informacije.

Obrazac za suglasnost

Obrazac za suglasnost može se preuzeti sa stranice natječaja na bilo kojem od 24 službena jezika EU-a. Potrebno ga je ispuniti, potpisati i podnijeti (kao skeniranu ili fotografiranu datoteku) u okviru prijave za svakog učenika koji sudjeluje u natječaju. Ako se to ne učini, prijava neće ispuniti uvjete.

Obrazac za suglasnost mora ispuniti i potpisati svaki učenik koji se pojavljuje u videozapisu i njegovi roditelji ili zakonski skrbnici. Prijavi treba priložiti onoliko obrazaca za suglasnost koliko je učenika koji se pojavljuju u videozapisu.

Ako se ne podnesu svi pravilno ispunjeni obrasci za suglasnost, uradak se neće uzeti u obzir.

Podnošenje obrasca za prijavu:

Nastavnik zadužen za nadzor treba ispuniti obrazac za prijavu na forumu europske građanske inicijative. Podnositelj prijave treba se prijaviti u sustav Europske komisije za provjeru autentičnosti korisnika „EU Login” na internetskim stranicama foruma europske građanske inicijative. Obrazac za prijavu dostupan je na 24 službena jezika EU-a.

Prijave se mogu podnijeti do 13. prosinca 2023. u 24:00 (po srednjoeuropskom vremenu). Prijave podnesene nakon tog roka neće se uzeti u obzir.

Nužno je ispuniti sve odjeljke obrasca za prijavu kako bi uradak ispunio uvjete.

Prijava mora sadržavati sljedeće:

 • Podatke o učitelju zaduženom za nadzor (podnositelju prijave): ime, e-adresa, telefon, ime škole i zemlja.
 • Podatke o učenicima: ime i prezime, propisno ispunjeni i potpisani obrasci za prijavu za svakog učenika koji sudjeluje (najviše sedam).
 • Podatke o videozapisu: URL poveznica kako je učitana na YouTube ili Vimeo, naslov videozapisa, kratak opis (do 500 znakova), jezik videozapisa (jedan od 24 službena jezika EU-a) i transkript na engleskom jeziku.
 • Odabrane nadležnosti EU-a obuhvaćene videozapisom.

Ako se ne ispuni obrazac za prijavu, uradak se neće uzeti u obzir.

Ocjena uradaka

Voditelj natječaja, zaposlen na temelju ugovora s Europskom komisijom, ocijenit će prihvatljivost prijava. Zatim će provjeriti videozapise i učitati one koji ispunjavaju uvjete i staviti ih na raspolaganje za javno glasanje. Nakon završetka razdoblja glasanja žiri sastavljen od dužnosnika EU-a i predstavnika organizacija civilnog društva ocijenit će relevantnost, jasnoću, originalnost i kreativnost videozapisa s najviše glasova te odabrati tri pobjednička tima.

Pri ocjenjivanju videozapisa razmotrit će se sljedeći kriteriji:

 • Relevantnost u pogledu europske građanske inicijative (0 – 25 bodova): Je li ideja videozapisa relevantna kao tema europske građanske inicijative?
 • Jasnoća (0 – 50 bodova): Je li poruka jasna i sažeta?

 • Kreativnost (0 – 25 bodova): Je li ideja originalna? Pristupa li tim ideji na zanimljiv način? Upotrebljavaju li elemente ili značajke koji zaokupljaju pažnju gledatelja?

Kako bi ispunili uvjete za dodjelu nagrade, podnositelji prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova. Pobjednički timovi bit će obaviješteni na temelju podataka za kontakt nastavnika iz obrasca za prijavu do 20. veljače 2024. Pobjednici će biti objavljeni na internetskoj stranici europske građanske inicijative i drugim službenim kanalima Europske komisije.

Organizatori natječaja zadržavaju pravo stupiti u kontakt sa školama sudionicama tijekom postupka ocjenjivanja kako bi pojasnili pojedinosti povezane s prijavom.

Nagrada: studijsko putovanje u Bruxelles

Tri pobjednička tima, od kojih se svaki sastoji od najviše sedam učenika te jednog ili dva nastavnika, osvojit će studijsko putovanje u Bruxelles koje bi se trebalo održati od 21. do 23. ožujka 2024. Tijekom putovanja učenici će se sastati s predstavnicima europskih institucija kako bi saznali više o donošenju politika i propisa EU-a te o tome kako se mogu uključiti u europsku građansku inicijativu.

Nagrada pokriva putne troškove tima od lokacije škole u državi članici EU-a do Bruxellesa, troškove smještaja za dva noćenja i dnevnice za pokrivanje drugih troškova (otprilike 113 eura dnevno po osobi), u skladu s pravilima Europske komisije za pokrivanje putnih troškova.

Pobjednički timovi koji se sastoje od najviše sedam učenika te jednog ili dva nastavnika morat će platiti troškove smještaja i dobit će povrat u roku od 30 dana nakon putovanja. U tu svrhu svaki sudionik ili institucija koja je pokrila troškove morat će poslati ispunjeni obrazac s informacijama o bankovnom računu, karte i ukrcajne propusnice te ispuniti obrazac s povratnim informacijama. Pobjednički timovi bit će obaviješteni o organizaciji putovanja.

Svi pobjednički timovi pratit će organizirani program tijekom posjeta.

Videozapisi pobjedničkih timova promicat će se na službenim kanalima Europske komisije s titlovima na engleskom jeziku. Objavljenim pobjedničkim videozapisima bit će dodan vizualni identitet europske građanske inicijative.

Izjava o ograničenju odgovornosti

Organizatori se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati odgovornima za nezgode, troškove i izravnu ili neizravnu štetu do koje bi moglo doći zbog sudjelovanja u ovom natječaju. Organizatori se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati odgovornima za otkazivanje, odgodu ili izmjene natječaja zbog nepredviđenih okolnosti. Navedeni datumi mogu se promijeniti zbog organizacijskih razloga ili nepredviđenih okolnosti.

Organizatori ni u kojem slučaju neće biti odgovorni za kašnjenja, promjene, prekide, otkazivanja, preusmjeravanja ili zamjene, nedostupnost nagrade zbog lokalnih praznika ili drugih uvjeta koji utječu na dostupnost nagrade. Ugovaratelj nije odgovoran za neispunjenje svojih obveza ako je razlog pandemija, prirodna katastrofa, nalog ili propis vlade ili bilo koji drugi razlog izvan moći organizatora.

Organizatori zadržavaju pravo u svakom trenutku, bez ikakve odgovornosti, izmijeniti ili prekinuti, privremeno ili trajno, ovaj natječaj s ili bez prethodne obavijesti sudionicima.

Unaprijed vam zahvaljujemo na sudjelovanju. Sretno!

 

Opće informacije o videonatječaju ImagineEU

Smjernice za izradu videozapisa

 Snimka: osnovni tehnički zahtjevi  
 • preporučuje se 720p, 1080p ili 4K | 25fps, 30fps ili 60fps 
 • horizontalna orijentacija (okrenite telefon bočno) (preporučeno) 
 • duljina do tri minute  
 • .mp4 ili .mov 
Snimka: tehnički savjeti  
 • Rasvjeta: Optimalno je koristiti prirodno svjetlo iz prozora. Uvijek je bolje okrenuti se prema izvoru svjetlosti nego da vam on bude iza leđa, što stvara sjene.  
 • Zvuk: Izbjegavajte vrlo bučno ili vjetrovito okruženje. Ako je moguće upotrijebite Bluetooth ili vanjski mikrofon priključen na telefon ili kameru.  
 • Pozadina: Odaberite jednostavnu pozadinu koja ne odvraća pozornost i držite se na udaljenosti kako biste je što više zamaglili.  
 • Zatražite pomoć: Neka vam druga osoba pridrži pametni telefon kako biste mogli koristiti njegovu glavnu leću i izbjeći leću za „selfie”. 
Preporučena kamera  
 • Kamera bez zrcala ili DSLR kamera 
 • Preporučena kamera mobilnog telefona: iPhone 11 ili više, kvalitetniji Samsung Galaxy i slično.  
 • Dodatna oprema: Tronožnim stativom, „selfie” štapom, stabilizatorom ili mikrofonom možete poboljšati snimke i povećati stabilnost, no ta oprema nije nužna.  
 • Uređivanje videozapisa: Microsoft Windows nudi Windows Movie Maker, macOS nudi iMovie, GoPro nudi QuickApp za osnovno uređivanje, Adobe nudi Premiere, Apple nudi Final Cut, a Blackmagic nudi DaVinci za profesionalniju upotrebu.  

Ako želite dodati titlove na engleskom jeziku, možete koristiti softver Adobe Premiere ili Final Cut Pro

Glazba  

Ako koristite glazbu, savjetujemo vam da upotrijebite onu koja nije zaštićena autorskim pravima. U slučaju dvojbi provjerite licenciju Creative Commons kako biste bili sigurni da ne kršite zakon. 

Ugovor o licenciji  

Kako bismo mogli objaviti vaš videozapis na našim društvenim mrežama i internetskim stranicama, izjavljujete da ste dobili dopuštenje svih vlasnika autorskih prava, uključujući za glazbu.  

Privatnost podataka  

Svatko tko se pojavi u videozapisu potpisivanjem obrasca za suglasnost izjavljuje da je obaviješten o svrsi videozapisa, mjestu objave videozapisa i svojim pravima na privatnost podataka kako je utvrđeno u izjavi o zaštiti osobnih podataka.  

Dodatne informacije 

U film dodajte naslov i navedite izvore za sve informacije, slike, audiozapise i videoisječke koji nisu vaši. Sve informacije prikazane u videozapisu moraju biti pravilno navedene, pri čemu je obavezno navesti njihov izvor.  

Koristite slike, snimke i glazbu koji su originalni, nisu zaštićeni autorskim pravima ili su u javnoj domeni. 

Nije dopušteno prijaviti videozapise kojima se na bilo koji način oglašava proizvod, politička stranka ili poduzeće.  

Jezik  

Videozapisi se mogu izraditi na bilo kojem jeziku EU-a i predati s titlovima ili bez njih.  

Videozapisi moraju biti popraćeni transkriptom na engleskom jeziku, kao što je navedeno u obrascu za prijavu.

 

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka
hrvatski
(398.8 KB - PDF)
Preuzmi

Obrazac za suglasnost (potreban za podnošenje prijave)

Obrazac za suglasnost
hrvatski
(52.71 KB - DOCX)
Preuzmi
Zainteresirani ste za učenje i suradnju?