Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Säännöt ja asiakirjat

ImagineEU-kilpailun säännöt

Ilmoittautumisaika on nyt päättynyt.

 

Osallistumalla tähän kilpailuun hyväksyt seuraavat kilpailusäännöt.

Jos sääntöjen vaatimukset eivät täyty, ilmoittautumista ei oteta huomioon.

Tätä kilpailua hallinnoi Netcompany – Intrasoft (kilpailunjohtaja) Euroopan komission (pääsihteeristö, yksikkö A.1 ”Politiikan prioriteetit ja työohjelma”) puolesta ja sen kanssa tehdyn sopimuksen nojalla.

Kilpailutehtävä

EU:ssa sijaitsevan lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen kahden ylimmän luokkatason oppilaiden tehtävänä on kuvata opettajan valvonnassa lyhyt video, jossa esitellään heidän omaa yhteisöään tai ympäristöään koskeva konkreettinen parannusidea ja ehdotetaan siihen liittyviä EU:n toimia. Videossa on käsiteltävä aihetta, joka liittyy johonkin Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvista aloista – aivan kuten eurooppalaisten kansalaisaloitteidenkin aiheet.

Videon on tarkoitus tuoda esiin oppilaiden huolenaiheita ja ideoita. Yleisviestin pitää olla selkeä, ja ehdotettujen toimien on oltava kaikkien EU-maiden kannalta merkityksellisiä.

Kilpailu on saanut inspiraationsa eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta. Tällä EU-tason suoran demokratian välineellä tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa EU:n toimiin ja lainsäädäntöön. Opettajat voivat kilpailun yhteydessä hyödyntää EU-demokratiaa käytännössä – Vaikuta kansalaisaloitteella -oppimateriaalipakettia, josta oppilaat saavat lisätietoa EU:sta ja eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta.

Huom. Kilpailua ei pidä sekoittaa viralliseen kansalaisaloitemenettelyyn – kilpailussa ei panna vireille oikeaa eurooppalaista kansalaisaloitetta.

Ketkä voivat osallistua ImagineEU-kilpailuun?

Kilpailuvideon laatii oppilastiimi, jossa on enintään 7 oppilasta saman lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen kahdelta ylimmältä luokkatasolta. Video laaditaan yhden tai kahden saman oppilaitoksen opettajan valvonnassa.

Osallistumisehdot
Yleistä
 1. Kilpailuun voivat osallistua julkiset ja yksityiset lukot ja muut toisen asteen oppilaitokset sekä muut virallisesti tunnustetut toisen asteen koulutusta tarjoavat oppilaitokset.
 2. Kilpailuun osallistuvan oppilaitoksen on sijaittava jossakin EU:n jäsenmaista: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 3. Samasta oppilaitoksesta voi osallistua useita oppilastiimejä, mutta kukin oppilas voi kuulua vain yhteen tiimiin. Kaikkien tiimin jäsenten on oltava saman oppilaitoksen oppilaita, mutta heidän ei tarvitse olla samalla luokalla.
 4. Kukin oppilastiimi voi lähettää kilpailuun vain yhden videon.
 5. Videon voi ilmoittaa kilpailuun vain valvova opettaja.
 6. Kilpailuun osallistuvien oppilaiden pitää lukea tietosuojaseloste ja antaa suostumuksensa siihen, että heitä kuvataan ja että he osallistuvat kilpailuun, allekirjoittamalla lupalomake. Lupalomakkeeseen tarvitaan myös kunkin oppilaan vanhempien tai laillisten huoltajien allekirjoitus.
Videon sisältö
 1. Videoita, jotka eivät liity kilpailun aiheeseen tai jotka jaetaan muulla kuin kilpailusäännöissä täsmennetyllä kanavalla (YouTube tai Vimeo), ei hyväksytä kilpailuun. Valitse ilmoittautumislomakkeen luettelosta EU:n toimivaltaan kuuluvat alat, joihin video liittyy.
 2. Videoilla ei saa esiintyä muita henkilöitä kuin kilpailuun osallistuvia oppilaita.
 3. Videot, joissa on sopimatonta sisältöä, hylätään. Hylkäämisperusteita ovat muun muassa seuraavat: kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaaminen, loukkaava kieli, sopimaton tai säädytön kuvasto, ryhmiä tai yksilöitä syrjivä tai provosoiva sisältö, henkilökohtaisia tietoja tarpeettomasti paljastava sisältö sekä ilmoittautumistietojen puutteellisuus. Sisällön on oltava i) Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklassa esitettyjen EU:n arvojen ja ii) EU:n perusoikeuskirjaan kirjattujen oikeuksien mukainen.
 4. Videon ja ilmoittautumisen voi tehdä millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Mukaan on liitettävä englanniksi käännetty transkriptio/tekstinnös videon sisällöstä. Videolla voi olla myös englanninkielinen tekstitys, mutta se ei ole pakollista.
Videon tekninen toteutus
 1. Kilpailuvideo on ladattava YouTubeen tai Vimeoon. Suositeltavat tiedostomuodot ovat .mov ja .mp4.
 2. Ilmoittautumislomakkeessa on annettava YouTube- tai Vimeo-linkki, jonka kautta kilpailuvideon voi katsoa.
 3. Videon kesto saa olla enintään 3 minuuttia.
 4. Suosittelemme videon kuvaamista vaakaformaatissa. Kuvaamiseen on käytettävä laadukasta laitetta (kamera tai puhelin), jolla voi tallentaa myös hyvänlaatuista ääntä.
Tekijänoikeudet

Kaikkien kilpailuvideoiden on oltava alkuperäisteoksia, ja osallistujien tulee olla joko ainoita tekijänoikeuksien omistajia tai tekijänoikeuksien luovutuksensaajia. Osallistujia kehotetaan käyttämään vain aineistoa, jolla ei ole tekijänoikeussuojaa.

Osallistujien tulee säilyttää kilpailuvideonsa alkuperäinen digitaalinen tiedosto, jotta he voivat pyydettäessä todistaa työn omistusoikeuden. Heiltä voidaan pyytää myös lisätietoja.

Lupalomake

Lupalomakkeen, jolla osallistuja antaa suostumuksensa siihen, että häntä kuvataan ja että hän osallistuu kilpailuun, voi ladata kilpailun verkkosivustolta millä tahansa EU:n 24 virallisesta kielestä. Kaikkien kilpailuun osallistuvien oppilaiden on täytettävä ja allekirjoitettava erillinen lupalomake. Lomakkeet toimitetaan järjestäjille skannattuina tai valokuvattuina tiedostoina ilmoittautumislomakkeen mukana. Jos tätä ei tehdä, ilmoittautumista ei hyväksytä.

Kunkin videolla esiintyvän oppilaan on täytettävä ja allekirjoitettava oma lupalomakkeensa, jossa on oltava myös hänen vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa allekirjoitus. Ilmoittautumislomakkeen liitteenä on oltava yhtä monta lupalomaketta kuin videolla esiintyy oppilaita.

Jos kaikkien osalta ei toimiteta asianmukaisesti täytettyjä lupalomakkeita, ilmoittautumista ei hyväksytä.

Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen

Valvovan opettajan on täytettävä ilmoittautumislomake EU:n kansalaisaloitefoorumissa. Tätä varten opettajan on kirjauduttava EU:n kansalaisaloitefoorumissa EU Login -palveluun, jolla Euroopan komission sivustojen käyttäjät todennetaan. Ilmoittautumislomake on saatavilla EU:n kaikilla 24 virallisella kielellä.

Ilmoittautumisaika päättyy 13.12.2023 (klo 24.00 Keski-Euroopan aikaa). Tämän määräajan jälkeen toimitettuja videoita ja ilmoittautumislomakkeita ei oteta huomioon.

Ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat on täytettävä – muutoin ilmoittautumista ei hyväksytä.

Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava seuraavat tiedot:

 • Valvovan opettajan tiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, oppilaitoksen nimi ja maa
 • Oppilaiden tiedot: kunkin kilpailuun osallistuvan (enintään seitsemän) oppilaan etu- ja sukunimi ja heistä jokaisen täyttämä ja allekirjoittama lupalomake
 • Videon tiedot: URL-linkki kilpailuvideoon, joka on ladattu YouTubeen tai Vimeoon, videon nimi, lyhyt kuvaus (enintään 500 merkkiä), videon kieli (jokin EU:n 24 virallisesta kielestä) ja englanniksi käännetty transkriptio/tekstinnös videon sisällöstä
 • EU:n toimivallan ala(t), johon/joihin videon aihe liittyy.

Jos ilmoittautumislomaketta ei täytetä kaikilta osin, ilmoittautumista ei hyväksytä.

Ilmoittautumislomakkeen ja kilpailuvideon arviointi

Kilpailunjohtaja, joka toimii Euroopan komission kanssa tehdyn sopimuksen nojalla, käy läpi ilmoittautumislomakkeen tiedot ja arvioi, täyttyvätkö osallistumisehdot. Tämän jälkeen kilpailunjohtaja tarkistaa videon, ja jos se täyttää osallistumisehdot, se pääsee mukaan yleisöäänestykseen. Kun äänestysaika on päättynyt, EU:n virkamiehistä ja kansalaisjärjestöjen edustajista koostuva tuomaristo arvioi eniten ääniä saanutta videota ja valitsee niistä 3 parasta. Arviointiperusteina ovat aiheen relevanssi, viestin selkeys, omaperäisyys ja luovuus.

Videot arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • Relevanssi eurooppalaisen kansalaisaloitteen kannalta (0–25 pistettä): Sopisiko videolla esitetty idea kansalaisaloitteen aiheeksi?
 • Selkeys (0–50 pistettä): Onko viesti selkeä ja ytimekäs?

 • Luovuus (0–25 pistettä): Onko idea omaperäinen? Käsitteleekö tiimi ideaansa kiinnostavalla tavalla? Käytetäänkö videolla elementtejä tai tehosteita, jotka kiinnittävät katsojan huomion?

Palkittavien videoiden on saatava vähintään 60 pistettä. Palkinnonsaajille ilmoitetaan tuloksista viimeistään 20.2.2024 käyttäen ilmoittautumislomakkeessa annettuja opettajan yhteystietoja. Palkinnonsaajat julkistetaan Euroopan komission kansalaisaloitesivustolla ja muilla komission virallisilla viestintäkanavilla.

Kilpailun järjestäjät pidättävät oikeuden ottaa yhteyttä kilpailuun osallistuviin oppilaitoksiin arviointiprosessin aikana ilmoittautumistietojen selventämiseksi.

Palkinto: Opintomatka Brysseliin

Kolmen parhaan videon laatijatiimit, joissa kussakin voi olla enintään 7 oppilasta ja enintään 2 opettajaa, saavat palkinnoksi opintomatkan Brysseliin. Matkan suunniteltu ajankohta on 21.–23.3.2024. Matkan aikana oppilaat pääsevät tapaamaan EU:n toimielinten edustajia ja saavat tietoa siitä, miten EU:ssa tehdään päätöksiä ja laaditaan säädöksiä sekä miten he voivat vaikuttaa EU-tason kansalaisaloitteilla.

Palkinto kattaa tiimin matkakulut EU-maassa sijaitsevan oppilaitoksen ja Brysselin välillä, kahden yön majoituskustannusten korvauksen sekä päivärahan (noin 113 euroa/päivä/henkilö). Palkintoon sovelletaan matkakulujen kattamista koskevia Euroopan komission sääntöjä.

Palkittujen tiimien, joissa kussakin voi olla enintään 7 oppilasta ja enintään 2 opettajaa, on ensin maksettava majoituskulunsa itse. Nämä kulut korvataan matkan jälkeen 30 päivän kuluessa. Korvausta varten kunkin maksuja suorittaneen osallistujan tai laitoksen on lähetettävä täytetty pankkitilitietolomake, matkaliput ja tarkastuskortit sekä täytettävä palauteraporttilomake. Palkinnonsaajatiimeihin otetaan yhteyttä matkajärjestelyjä varten.

Palkinnonsaajille järjestetään matkan aikana oma vierailuohjelma.

Palkittuja videoita esitetään Euroopan komission virallisilla viestintäkanavilla englanniksi tekstitettyinä. Videoihin lisätään tässä yhteydessä eurooppalaisen kansalaisaloitteen visuaaliset tunnukset.

Vastuuvapauslauseke

Järjestäjiä ei voida missään olosuhteissa asettaa vastuuseen onnettomuuksista, kustannuksista taikka suorista tai välillisistä vahingoista, joita saattaa aiheutua kilpailuun osallistumisen johdosta. Järjestäjiä ei voida missään olosuhteissa asettaa vastuuseen kilpailun perumisesta, lykkäämisestä tai muutoksista, jotka johtuvat odottamattomista olosuhteista. Edellä mainitut ajankohdat/määräajat voivat muuttua organisatorisista syistä tai odottamattomien olosuhteiden vuoksi.

Järjestäjiä ei voida missään olosuhteissa asettaa vastuuseen viivästyksistä, muutoksista, häiriöistä, peruutuksista, reittien muutoksista tai korvaamisesta eikä palkintojen käytön esteistä, jotka aiheutuvat paikallisten juhlapyhien tai muiden palkintojen käyttöön vaikuttavien olosuhteiden johdosta. Komission toimeksisaajaa ei voida asettaa vastuuseen velvoitteidensa hoitamatta jättämisestä, jos syynä on pandemia, luonnonkatastrofi, valtion viranomaisten määräys tai sääntö tai mikä tahansa muu syy, johon toimeksisaaja ei voi vaikuttaa.

Järjestäjät pidättävät itsellään oikeuden milloin tahansa ilman korvausvastuuta muuttaa tätä kilpailua tai keskeyttää sen tilapäisesti tai pysyvästi ilmoittamatta siitä etukäteen.

Kiitos osallistumisesta – onnea matkaan!

 

Perustiedot ImagineEU-videokilpailusta

Ohjeet videon tekijöille

 Tallenne: Tekniset perusvaatimukset  
 • 720p, 1080p tai 4K (ensisijaisesti) | 25fps, 30fps tai 60fps 
 • Suosituksena on vaakaformaatti (ts. jos kuvaat puhelimella, käännä se vaakasuuntaan) 
 • Kesto enintään 3 minuuttia  
 • .mp4 tai .mov 
Tallenne: Teknisiä vinkkejä  
 • Valaistus: Suosi ikkunasta tulevaa luonnonvaloa. Valonlähteen on syytä olla kuvattavan etupuolella, sillä takaa tuleva valo luo varjoja.  
 • Ääni: Älä kuvaa videota meluisassa tai tuulisessa ympäristössä. Jos mahdollista, käytä puhelimeen tai kameraan liitettyä Bluetooth-mikrofonia tai ulkoista mikrofonia.  
 • Tausta: Valitse yksinkertainen tausta, jossa ei ole häiritseviä elementtejä. Pidä kuvattava kohde etäällä taustasta, jotta tausta hämärtyy.  
 • Käytä apuvoimia: Jos kuvaat puhelimella, pyydä jotakuta muuta pitelemään sitä, jotta videon voi kuvata etukameran sijaan takakameralla. 
Kamerasuositukset  
 • Peilitön kamera tai DSLR-kamera 
 • Suositeltava puhelimen kamera: iPhone 11 tai uudempi malli, Samsung Galaxy tai vastaava  
 • Lisävarusteet: Jalustan, selfiekepin, gimbaalin tai mikrofonin käyttö voi parantaa videon laatua, mutta se ei ole välttämätöntä.  
 • Videon editointi: Peruseditointiin soveltuvat esim. Windows Movie Maker (Microsoft Windows), iMovie (macOS) ja QuickApp (GoPro) ja ammattimaisempaan käyttöön esim. Premiere (Adobe), Final Cut (Apple) ja DaVinci (Blackmagic).  

Jos haluat lisätä videoon englanninkielisen tekstityksen, voit käyttää Adobe Premiere- tai Final Cut Pro -ohjelmistoja. 

Musiikki  

Jos haluat käyttää videolla musiikkia, käytä teoksia, joilla ei ole tekijäoikeussuojaa. Varmista asia Creative Commons -sivustolta, jotta et vahingossakaan riko tekijänoikeuslainsäädäntöä. 

Lisenssisopimus  

Jotta komissio voi julkaista kilpailuvideon sosiaalisen median kanavissaan ja verkkosivustoillaan, osallistujien on vakuutettava, että kaikki tekijänoikeuksiin (myös musiikkiin) liittyvät kysymykset on selvitetty.  

Tietosuoja  

Kaikkien videolla esiintyvien henkilöiden on allekirjoitettava lupalomake, jossa he vakuuttavat tietävänsä, mitä tarkoitusta varten video kuvataan ja missä se julkaistaan, ja tuntevansa henkilötietoihin liittyvät oikeutensa, jotka eritellään tietosuojaselosteessa.  

Muita ohjeita 

Jos käytät muilta tahoilta lainattuja tietoja, kuvia, ääntä tai videopätkiä, nimeä ne ja mainitse tekijätiedot videolla. Kaikkien videolla esitettyjen tietojen alkuperäislähde on mainittava.  

Käytä itse tuottamaasi tai vapaasti käytettävissä olevaa kuva-, video- ja musiikkiaineistoa, jolla ei ole tekijänoikeussuojaa. 

Kilpailuun ei saa ilmoittaa videoita, joilla millään tavoin mainostetaan jotakin tuotetta, poliittista puoluetta tai yritystä.  

Kieli  

Videolla voidaan puhua mitä tahansa EU:n virallista kieltä, ja sen voi lähettää kilpailuun tekstitettynä tai ilman tekstitystä.  

Ilmoittautumislomakkeen mukana on lähetettävä englanniksi käännetty transkriptio/tekstinnös videon sisällöstä.

 

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
suomi
(320.24 KB - PDF)
Lataa
 • български
  (420.53 KB - PDF)
  Lataa
 • Español
  (335.11 KB - PDF)
  Lataa
 • čeština
  (419.84 KB - PDF)
  Lataa
 • dansk
  (328.41 KB - PDF)
  Lataa
 • Deutsch
  (339.33 KB - PDF)
  Lataa
 • eesti
  (345.27 KB - PDF)
  Lataa
 • ελληνικά
  (443.5 KB - PDF)
  Lataa
 • English
  (330.51 KB - PDF)
  Lataa
 • français
  (335.56 KB - PDF)
  Lataa
 • Gaeilge
  (320.1 KB - PDF)
  Lataa
 • hrvatski
  (398.8 KB - PDF)
  Lataa
 • italiano
  (322.74 KB - PDF)
  Lataa
 • latviešu
  (441.54 KB - PDF)
  Lataa
 • lietuvių
  (397.76 KB - PDF)
  Lataa
 • magyar
  (434.78 KB - PDF)
  Lataa
 • Malti
  (464.45 KB - PDF)
  Lataa
 • Nederlands
  (340.89 KB - PDF)
  Lataa
 • polski
  (448.21 KB - PDF)
  Lataa
 • português
  (336.75 KB - PDF)
  Lataa
 • română
  (432.68 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenčina
  (365.64 KB - PDF)
  Lataa
 • slovenščina
  (397.35 KB - PDF)
  Lataa
 • svenska
  (322.66 KB - PDF)
  Lataa

Lupalomake (vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä)

Lupalomake
suomi
(52.89 KB - DOCX)
Lataa
 • български
  (53.2 KB - DOCX)
  Lataa
 • Español
  (52.67 KB - DOCX)
  Lataa
 • čeština
  (52.86 KB - DOCX)
  Lataa
 • dansk
  (52.73 KB - DOCX)
  Lataa
 • Deutsch
  (52.57 KB - DOCX)
  Lataa
 • eesti
  (52.68 KB - DOCX)
  Lataa
 • ελληνικά
  (53.55 KB - DOCX)
  Lataa
 • English
  (54.77 KB - DOCX)
  Lataa
 • français
  (52.76 KB - DOCX)
  Lataa
 • Gaeilge
  (52.81 KB - DOCX)
  Lataa
 • hrvatski
  (52.71 KB - DOCX)
  Lataa
 • italiano
  (52.99 KB - DOCX)
  Lataa
 • latviešu
  (49.31 KB - DOCX)
  Lataa
 • lietuvių
  (52.86 KB - DOCX)
  Lataa
 • magyar
  (52.94 KB - DOCX)
  Lataa
 • Malti
  (52.76 KB - DOCX)
  Lataa
 • Nederlands
  (52.76 KB - DOCX)
  Lataa
 • polski
  (49.64 KB - DOCX)
  Lataa
 • português
  (52.71 KB - DOCX)
  Lataa
 • română
  (52.82 KB - DOCX)
  Lataa
 • slovenčina
  (53.06 KB - DOCX)
  Lataa
 • slovenščina
  (52.62 KB - DOCX)
  Lataa
 • svenska
  (52.59 KB - DOCX)
  Lataa
Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?