Direct la conținutul principal
Inițiativa cetățenească europeană

Regulament și documente

Regulamentul concursului ImagineEU

Perioada de înscriere s-a încheiat.

 

Participând la acest concurs, vă declarați de acord cu următorul Regulament de concurs.

Candidaturile care nu respectă aceste cerințe nu vor fi luate în considerare.

Acest concurs este gestionat de Netcompany-Intrasoft (managerul concursului) în numele Comisiei Europene și pe baza contractului încheiat cu aceasta (Secretariatul General, Unitatea A.1 – Priorități politice și program de lucru).

În ce constă acest concurs?

Concursul îi invită pe elevii din ultimii doi ani de învățământ secundar din toate țările UE, sub supravegherea unui profesor, să creeze și să partajeze un scurt videoclip despre o idee concretă pe care o au și care ar putea îmbunătăți viața comunităților din care fac parte și să propună acțiuni pe care ar dori să le întreprindă Uniunea Europeană. Videoclipul ar trebui să abordeze un subiect care se încadrează în unul dintre domeniile de competență ale Uniunii Europene – la fel ca în cazul inițiativelor cetățenești europene.

Mesajul din videoclip ar trebui să ilustreze preocupările și ideile elevilor. Mesajul general ar trebui să fie clar, iar acțiunea propusă ar trebui să fie relevantă pentru toate țările UE.

Acest concurs se bazează pe conceptul de inițiativă cetățenească europeană (ICE), un instrument important al democrației participative în UE, care le permite cetățenilor să participe activ la procesul de elaborare a politicilor UE. Participanții la concurs pot utiliza și Setul de instrumente educaționale pentru școli, care le permite elevilor să afle mai multe despre UE și despre modul în care pot fi cetățeni activi prin intermediul Inițiativei cetățenești europene.

Concursul nu trebuie confundat cu procesul oficial de inițiere a unei inițiative cetățenești europene.

Cine poate participa?

Videoclipurile trebuie concepute și produse de grupuri de până la șapte elevi în ultimii doi ani de învățământ secundar din aceeași școală, sub supravegherea unuia sau a doi profesori din aceeași școală.

Eligibilitate
Reguli generale
 1. Școlile eligibile includ școlile publice și private sau orice altă școală recunoscută oficial care oferă studii secundare.
 2. Școlile participante trebuie să aibă sediul într-unul din statele membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.
 3. O școală poate avea în concurs mai multe grupuri de elevi, dar un elev nu poate face parte decât dintr-o singură echipă. Echipele trebuie să fie formate din elevi din aceeași școală, dar nu este obligatoriu ca aceștia să fie din aceeași clasă.
 4. Fiecare echipă poate participa doar cu un singur videoclip.
 5. Înscrierile se pot face doar de către profesorul supraveghetor.
 6. Elevii participanți trebuie să citească Declarația de confidențialitate și să fie de acord să fie filmați și să participe la concurs. Pentru aceasta, vor trebui să semneze formularul de autorizare. Formularul de autorizare trebuie să fie semnat și de părinții sau de tutorii legali ai elevilor.
Conținutul videoclipurilor
 1. Nu vor fi luate în considerare videoclipurile care nu sunt relevante pentru subiectul concursului sau care sunt partajate prin intermediul unui alt canal decât cele indicate (YouTube sau Vimeo). În formularul de candidatură selectați din listă domeniul (domeniile) de competență al(e) UE la care se raportează videoclipul.
 2. Videoclipurile nu trebuie să înfățișeze alte persoane în afară de elevii care participă la concurs.
 3. Candidaturile cu conținut inacceptabil vor fi respinse. Printre motivele care pot conduce la respingere se numără: încălcarea drepturilor terților, limbajul ofensator, obscenitățile sau imaginile inadecvate, conținutul discriminatoriu sau care poate fi provocator pentru anumite grupuri sau persoane, conținutul care divulgă informații personale care nu sunt necesare și candidaturile incomplete. Conținutul trebuie să respecte (i) valorile UE, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și (ii) drepturile definite în Carta drepturilor fundamentale a UE.
 4. Videoclipurile pot fi realizate și trimise în oricare dintre limbile oficiale ale UE și trebuie să fie însoțite de o traducere în limba engleză. Ele pot include, de asemenea, subtitrări în limba engleză, dar acest lucru nu este obligatoriu.
Formatul videoclipurilor
 1. Videoclipurile trebuie încărcate pe YouTube sau Vimeo. Formatele video recomandate sunt .mov sau .mp4.
 2. Linkul YouTube/Vimeo către videoclip trebuie inclus în formularul de candidatură.
 3. Videoclipul nu trebuie să depășească 3 minute.
 4. Sugerăm ca videoclipurile să fie filmate în modul peisaj (orientare orizontală). Videoclipurile trebuie să fie filmate cu un dispozitiv de calitate (cameră video sau telefon), care să permită un sunet de calitate.
Drepturile de autor

Toate înregistrările trebuie să fie lucrări originale, iar participanții trebuie să fie titularii unici sau cesionarii drepturilor de autor. Participanții sunt sfătuiți să utilizeze materiale neacoperite de drepturi de autor.

Participanții trebuie să păstreze fișierele digitale originale ale înregistrărilor lor, deoarece li se poate cere să prezinte dovezile dreptului de proprietate asupra acestora. Candidaților la concurs li se poate solicita să furnizeze informații suplimentare.

Formularul de autorizare

Formularul de autorizare poate fi descărcat de pe pagina concursului în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE. El trebuie completat, semnat și depus (sub formă de fișier scanat sau fotografiat) ca parte a candidaturii pentru fiecare elev care participă la concurs. În caz contrar, candidatura nu va mai fi eligibilă.

Formularul de autorizare trebuie completat și semnat de fiecare elev care apare în videoclip și de către părinții sau tutorii legali ai acestuia. Candidaturile trebuie însoțite de atâtea formulare de autorizare câți elevi apar în videoclip.

În cazul nedepunerii tuturor formularelor de autorizare corect completate, candidatura devine neeligibilă.

Depunerea formularului de candidatură

Profesorii supraveghetori trebuie să completeze formularul de candidatură aflat pe site-ul Forumului ICE. Profesorul trebuie să se conecteze la serviciul Comisiei Europene de autentificare a utilizatorilor (EU Login), pe site-ul Forumului Inițiativei cetățenești europene. Formularul de candidatură este disponibil în 24 de limbi oficiale ale UE.

Candidaturile pot fi depuse până la data de 13 decembrie 2023 (ora 24:00 CET). Candidaturile depuse după acest termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru ca înregistrarea să fie eligibilă, trebuie completate toate secțiunile formularului de candidatură.

Candidatura include următoarele elemente:

 • Informații privind profesorul supraveghetor: numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele școlii și țara.
 • Informații privind elevii: prenumele și numele, formularele de autorizare pentru dintre elevii participanți (maximum 7), completate și semnate în mod corespunzător.
 • Informații privind videoclipul: linkul URL sub care a fost încărcat pe YouTube sau Vimeo, titlul videoclipului, o scurtă descriere (maximum 500 de caractere), limba utilizată în videoclip (una din cele 24 de limbi oficiale ale UE) și o traducere în limba engleză.
 • Competența (competențele) UE la care se raportează videoclipul.

Formularele de candidatură incomplete sunt neeligibile.

Evaluarea eligibilității candidaturilor

Managerul concursului, care lucrează pe bază de contract cu Comisia Europeană, va evalua eligibilitatea candidaturilor. El va verifica apoi videoclipurile, le va încărca pe cele eligibile și le va supune votului public. După încheierea perioadei de votare, pentru a determina cele trei echipe câștigătoare, un juriu compus din funcționari ai UE și reprezentanți ai organizațiilor societății civile va evalua cele mai votate videoclipuri după criteriile relevanței, clarității, originalității și creativității.

Următoarele criterii vor fi luate în considerare în evaluarea videoclipurilor:

 • Relevanță în raport cu ICE (0-25 puncte): Ideea videoclipului este relevantă ca subiect pentru o inițiativă cetățenească europeană?
 • Claritate (0-50 puncte): Mesajul este clar și concis?

 • Creativitate (0-25 puncte): Ideea este originală? Echipa abordează ideea într-un mod interesant? Utilizează aceasta elemente sau atribute care captează atenția publicului?

Pentru a putea concura pentru premiu, candidații trebuie să acumuleze în total cel puțin 60 de puncte. Echipa sau echipele câștigătoare vor fi informate până la data de 20 februarie 2024, decizia urmând să fie comunicată profesorului utilizând datele de contact din formularul de candidatură. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de internet a ICE și prin intermediul altor canale oficiale ale Comisiei Europene.

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a contacta școlile participante pe parcursul procesului de evaluare, pentru a clarifica detalii legate de candidatură.

Premiul: Vizită de studiu la Bruxelles

Cele trei echipe câștigătoare – fiecare formată din până la șapte elevi și până la doi profesori – vor primi ca premiu o vizită de studiu la Bruxelles, care va avea loc în perioada 21-23 martie 2024. Cu această ocazie, elevii se vor întâlni cu reprezentanți ai instituțiilor europene pentru a afla mai multe despre cum sunt elaborate politicile și legislația UE și despre cum se pot implica ei înșiși în procesul ICE.

Premiul acoperă cheltuielile de deplasare ale echipei între locația școlii din țara UE respectivă și Bruxelles, rambursarea costurilor de cazare pe două nopți și a o diurnă pentru acoperirea altor cheltuieli (aproximativ 113 EUR pe zi de persoană), în conformitate cu normele Comisiei Europene privind acoperirea cheltuielilor de deplasare.

Echipele câștigătoare, formate din maximum șapte elevi și până la doi profesori, vor trebui să își acopere singure costurile de cazare, urmând ca acestea să le fie rambursate în termen de 30 de zile de la încheierea călătoriei. Pentru aceasta, fiecare participant sau instituție care a suportat costurile va trebui să trimită formularul cu informații privind contul bancar, biletele și cărțile de îmbarcare și să completeze formularul de feedback. Echipele câștigătoare vor fi contactate pentru organizarea călătoriei.

Toate echipele câștigătoare vor fi invitate să urmeze un program organizat în timpul vizitei lor.

Videoclipurile echipelor câștigătoare vor fi promovate pe canalele oficiale ale Comisiei Europene, cu subtitrări în limba engleză. Identitatea vizuală a ICE va fi adăugată la publicarea videoclipurilor câștigătoare.

Declinarea responsabilității

Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru accidentele, cheltuielile, prejudiciile directe sau indirecte care ar putea să apară ca urmare a participării la acest concurs. Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru anularea, amânarea sau modificarea concursului din cauza unor împrejurări neprevăzute. Datele menționate se pot modifica din motive organizatorice sau din cauza unor împrejurări neprevăzute.

Organizatorii nu răspund în niciun caz pentru întârzieri, schimbări, perturbări, anulări, devieri sau substituiri, pentru indisponibilitatea premiului/premiilor ca efect al sărbătorilor legale locale sau al altor condiții care afectează disponibilitatea premiului/premiilor. Contractantul nu răspunde în cazurile de neîndeplinire a obligațiilor sale ca urmare a unei pandemii, a unui dezastru natural, a unei hotărâri sau reglementări guvernamentale sau a oricărei alte cauze independente de voința sa.

Organizatorii își rezervă dreptul, fără nicio răspundere, de a modifica sau de a întrerupe în orice moment, temporar sau permanent, acest concurs, cu sau fără notificarea prealabilă a participanților.

Vă mulțumim anticipat pentru participare și vă urăm mult succes!

 

Detalii practice despre concursul de videoclipuri ImagineEU

Recomandări pentru realizarea videoclipurilor

 Înregistrare: Cerințe tehnice de bază  
 • Se preferă o rezoluție de 720p, 1080p sau 4K | 25fps, 30fps sau 60fps 
 • Modul peisaj (cu telefonul în poziție orizontală) (recomandat) 
 • Durată de până la 3 minute  
 • Format .mp4 sau .mov 
Înregistrare: Recomandări tehnice  
 • Lumina: Lumina naturală care pătrunde prin fereastră este ideală. Este întotdeauna mai bine să stați cu fața la sursa de lumină decât cu spatele, pentru a evita umbrirea trăsăturilor.  
 • Sunetul: Evitați mediile cu mult zgomot sau cu vânt. Dacă este posibil, utilizați un microfon Bluetooth/extern conectat la telefon sau la cameră.  
 • Fundal: Alegeți un fundal simplu, care să nu distragă atenția. Stați la distanță de acesta pentru a-l estompa cât mai mult posibil.  
 • Cereți ajutor: Dacă folosiți un smartphone, permiteți-i altcuiva să vă filmeze, pentru a folosi obiectivele principale și nu pe cele pentru selfie. 
Cameră recomandată  
 • Cameră fără oglindă (mirrorless) sau DSLR 
 • Cameră de telefon recomandată: iPhone 11 sau modele mai noi, gama de vârf Samsung Galaxy sau modele similare.  
 • Echipamente suplimentare: Trepiedul, bastonul telescopic (selfie stick), stabilizatorul sau microfonul pot îmbunătăți filmarea și stabilitatea imaginii, dar nu sunt neapărat necesare.  
 • Editare video: Microsoft Windows oferă Windows Movie Maker, macOS oferă iMovie, GoPro oferă QuickApp care va executa elementele de bază, Adobe oferă Premiere, Apple oferă Final Cut, iar Blackmagic oferă DaVinci pentru o utilizare mai profesională.  

Dacă doriți să adăugați subtitrări în limba engleză, puteți utiliza software-ul Adobe Premiere sau Final Cut Pro

Muzică  

Dacă utilizați muzică, vă recomandăm să utilizați muzică fără drepturi de autor. Dacă aveți îndoieli, consultați Creative Commons pentru a vă asigura că nu încălcați legea. 

Acordul de licență  

Pentru a ne asigura că vă putem publica videoclipul pe site-urile și canalele noastre de pe rețelele sociale, declarați că nu încălcați niciun drept de autor, inclusiv pentru muzică.  

Confidențialitatea datelor  

Orice persoană care apare în videoclip declară, prin semnarea formularului de autorizare, că a fost informată cu privire la scopurile videoclipului, suportul pe care va fi publicat acesta, precum și cu privire la drepturile sale privind confidențialitatea datelor, așa cum sunt menționate acestea în declarația de confidențialitate.  

Informații suplimentare 

Includeți în film un titlu și sursele pentru informații, imagini, materiale audio sau videoclipuri care nu vă aparțin. Toate informațiile prezentate în videoclip trebuie citate în mod corespunzător, menționând sursa originală.  

Utilizați imagini, înregistrări și muzică originale, fără drepturi de autor sau care țin de domeniul public. 

Nu sunt permise videoclipurile care promovează un produs, un partid politic sau o companie.  

Limba  

Videoclipurile pot fi create în orice limbă a UE și pot fi trimise cu sau fără subtitrări.  

Ele trebuie să fie însoțite de o traducere în limba engleză, așa cum se prevede în Formularul de candidatură.

 

Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate
română
(432.68 KB - PDF)
Descărcați

Formular de autorizare (necesar pentru depunerea candidaturii)

Formular de autorizare
română
(52.82 KB - DOCX)
Descărcați
Doriți să descoperiți totul despre ICE și să comunicați despre instrument?